Share

הסיפור שייך למאמר פרשת בחוקותי: השלום. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

"אינני יודע מה עוד עלי לעשות כדי לקדם את שיחות השלום בינינו לבין סוריה." סיכם ראש ממשלת ישראל, מר ראובני את דבריו בישיבה שקיים עם יועציו לענייני בטחון.

"כבוד ראש הממשלה, מה הם מציעים ומה אנחנו מציעים?" הגיב דן היועץ הבכיר שבצוות היועצים.

"שאלת שאלה טובה. ראשית, אנחנו הצענו:

  • שיתוף פעולה כלכלי
  • הקמת מרכז תיירות משותף ברמת הגולן
  • ייעוץ מדעי למשרדי ממשלת סוריה בנושאי חקלאות, מדע, רפואה ועוד

הם לא הציעו דבר. להיפך, הם דורשים נסיגה מוחלטת מכל רמת הגולן, עד הכנרת!

במלים אחרות, הם לא מציעים שום נתינה מצדם בשום תחום, רק דורשים. ואילו אנחנו מציעים רק נתינה משמעותית!"

"אכן, זה נשמע מוזר ביותר. מהי אם כן דעתך האישית מול מצב זה?"

"אינני רשאי להביע את דעתי בפניכם, ללא קבלת רשות הצוות הבטחוני שבו יושבים חמישה שרים מהממשלה"

לאחר התיעצות עם הצוות הבטחוני, "המטבחון", הזמין ראש הממשלה את צוות היועצים שלו לישיבה עם השרים.

"הזמנתי היום את צוות היועצים שלי לענייני בטחון כדי שיחד נגבש החלטה בענין ההצעה לעשיית שלום עם סוריה" פתח ראש הממשלה דבריו בישיבה המשותפת שקיים עם השרים והיועצים.

התקיים דיון עירני וקשה, כשברקע נשמעו עדויות על המצב הבטחוני הקשה מתושבי הקיבוצים במזרח הכנרת: עין גב והאון. בתום הדיון התקיימה הצבעה על שתי הצעות שעמדו לפני הצוותים: אם להמשיך בישיבות עם נציגי סוריה או להפסיקן. ברוב קולות התקבלה הצעת ראש הממשלה לא לדחות לגמרי וגם לא להמשיכן, אלא לדחות אותן לשנה, עד התבהרות העניינים.

"מה דעתך, ידידי ראש ממשלת בריטניה על ההצעות שלנו ושל הסורים מסביב לשולחן הדיונים?" שאל ראש ממשלת ישראל את ראש ממשלת בריטניה, כמי שמכיר הסכמי שלום שהתקיימו באירופה

"ידידי ראש ממשלת ישראל. ראשית, אני רוצה להזכיר לך שרמת הגולן שייכת לכם ואין לך צורך להתנצל על כך בפני אף אחד. מלחמת ששת הימים נכפתה עליכם והסורים צריכים להשלים עם התוצאה הכואבת להם שרמת הגולן נכבשה. אם יש לכם עניין להסכם שלום עם הסורים, לא ייתכן שאתם רק תתנו ואילו הם רק יקבלו. אני מוכן להיות בורר בנושא זה ולהציע הסכם שלום ברוח הדברים שהצעת"

"תודה לך ידידי ונקוה שתצליח"

בתום שלושה חודשים של ביקור באזור, התייעצות עם נציגי המדינות, הצליח ראש ממשלת בריטניה להביא את נציגי סוריה להסכמה להצעת השלום. עיקרי ההסכם היו כהצעת ראש ממשלת ישראל בתוספת כמה פרטים קטנים שבקשו הסורים לכלול בהסכם.

"לדעתי", סיכם ראש ממשלת בריטניה את המשא ומתן "ההסכם הזה לא רק שהוא אמתי אלא גם יועיל מאד לסוריה, ויוציא אותה מקפאון ההתפתחות שהיא נמצאת בו במשך שלושים שנה"

ראש ממשלת ישראל הזמין את ראש ממשלת בריטניה לישיבה חגיגית עם הצוות הבטחוני, לרגל השגת ההסכם. בדברי הסיכום אמר בין היתר:

"חברים יקרים. זהו רגע גדול בתולדות המדינה. זכינו בעזרת השם ובעזרת ידידנו ראש ממשלת בריטניה להביא את סוריה להסכם שלום אתנו. כאן אני רוצה להבהיר את עמדתי. שלום אמתי הוא לא רק הפסקת אש, אלא  פתיחת ערוצים חדשים לגילוי הכוחות הפנימיים של כל אחת מהמדינות. אם אנחנו יכולים להוציא מן הכוח אל הפועל יכולות חקלאיות ממדינת סוריה נעשה זאת וכן להיפך. כך בחקלאות וכך ברפואה ובכל תחום אפשרי.

יתרה מזו, זוהי תפישת העולם היהודית. כל מדינה צריכה לשאוף להגיע למיצוי כל כוחותיה, כך ייטב לה יותר וייטב לעולם כולו, כי הוא יצא נשכר מהצלחה של כל מדינה."

הצעת דיון

  1. מהו שלום אמתי לפי ראש ממשלת ישראל?
  2. האם גם סוריה מגדירה כך את השלום עם ישראל?
  3. לדברי ראש ממשלת בריטניה, האם רמת הגולן שייכת חוקית למדינת ישראל?
  4. מה תוכלו להציע למדינות ערב אילו זכינו לשלום אמתי אתם?