Share

הסיפור שייך למאמר פרשת בראשית: מתנה ושמה "בחירה חופשית". מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.
משפחת אזולאי גרה בבנין משותף, ואת סוכתם הם בונים כל שנה בחצר המשותפת,  ובשכנות לה גרה משפחת שילת. לפני כעשר שנים, לקראת חג הסוכות, פנתה משפחת שילת לאורן אבי המשפחה, בטענה שאין להם מקום בחצר של הבנין המשותף לבניית סוכתם. מדובר בחצר שבה בנויות שלש סוכות בלבד ואין מקום לסוכה רביעית. טענתם הייתה צודקת, אך התגובות מהשכנים האחרים היו לא נעימות : "מצטערים, תפסנו את החצר לפניכם", "כל הקודם זוכה" וכדומה. אורן לעומת זאת, היה במבוכה: "מה עלי לעשות כעת?" אמנם הבקשה הופנתה גם ליתר השכנים בעלי הסוכות, כי יש לכל הדיירים בבנין חלק בחצר, אך אורן לא בחר להגיב כיתר השכנים, אלא  ישב לחשוב על פתרון. חשב אורן והעלה הצעה ופנה בה לשכניו: "משפחת שילת היקרה, מאחר ואנחנו נוסעים במהלך החג לבקר בני משפחה רחוקים, ושוהים אצלם כמחצית החג, בואו נחליט שהסוכה תשמש את משפחותינו בשיטת "הכיסא החם", כלומר, כשאנחנו נוסעים, אתם נכנסים. זוהי הצעתנו לשנה זו, אך לאחר החג נשב יחד ונחשוב על פתרון קבוע." וכך באמת היה בחג- משפחת שילת השתמשה בסוכה במחצית החג הראשונה, ומשפחת אזולאי במחצית החג השניה. לאחר חג סוכות ישבו נציגי המשפחות לדיון על מיקומי הסוכות. כבר בתחילת המפגש הודו נציגי משפחת שילת מאד למשפחת אזולאי על פתיחת הסוכה לשימושם. והוסיפו: "מאחר וגם אנחנו נוסעים מדי שנה במהלך החג לבקר קרובים, נוכל להסתפק, בדרך קבע, בסוכה אחת שתהיה משותפת לשתי המשפחות והשימוש בה לכל משפחה יהיה כמחצית חג, בתאום מראש. מה דעתכם?". "בהחלט", השיב אורן והוסיף: "במשך כל החג נוכל להשתמש בסוכה יחד, בצפיפות קלה, פרט לשינה". "אורן, שכננו היקר, בנוסף לתודתנו, אנחנו רוצים להביע את התפעלותנו מהדרך שבה בחרת לפתור את הבעיה. לא הגבת בסגנון אדיש או דוחה כיתר השכנים, אלא בחרת להגיב בסגנון המבטא אחריות ודאגה לשכנים", סיימו בני משפחת שילת את דבריהם. ואכן, משפחת אזולאי ידועה בבנין כמי שמשתפת ואכפתית לצרכי אחרים, במיוחד לצרכי השכנים. לקראת השנה הבאה, המתינה הפתעה נעימה לאורן. בני משפחת שילת החליטו להציע עזרתם לבניית הסוכה."חשבנו שזה רק טבעי לנו להציע את השתתפותנו בבניית הסוכה ולא רק בשימוש בה" אמרו. אמרו ועשו. בתאום עם אורן התיצבו עם כלי עבודה לקראת החג ושתי המשפחות בנו יחד את הסוכה המשותפת. מאז ובמשך כל השנים שחלפו מאז, בונים את הסוכה יחד משפחות אזולאי ושילת. סוכה זו בהחלט ראויה לשם "סוכת שלום".