דפי צביעה לילדים להדפסה עם מוסר השכל

ילדים מאוד אוהבים דפי צביעה ולפניכם דפי צביעה לילדים להדפסה מיוחדים במינם. מאחורי כל דף צביעה יש סיפור על ערכים ומידות טובות הקשור לפרשת השבוע שבתורה. הדפיסו את דף הצביעה ותנו לילדים לצבוע להנאתם. בסיום, סרקו את הקוד המופיע באמצעות הסמארטפון, הגיעו לסיפור, וגלו לילדים מה מסתתר מאחורי דף הצביעה. בהצלחה!

דף צביעה: אחריות מנהיג

הנהגת צבור אינה תפקיד קל. אך מי שנבחר לכך, עליו לזכור את שולחיו ולא רק לקדם את שאיפותיו. פרשת "תצוה" מלמדת על האחריות שנשא הכהן הגדול על לבו כמנהיג.

דף צביעה: נאמנות להוראות

נעים מאד לקבל תוצאות מלאות למשימות שניתנו. בכל זאת, לא כל אחד זוכה לכך. פרשת "תרומה" מלמדת שסוד הדבר נמצא בנאמנות שבין מקבל ההוראות לנותנן.

דף צביעה: גנבת נפש

חברה מתוקנת מקיימת מערכות שפיטה וענישה על גנבת רכוש. פרשת "משפטים" מלמדת שיש גנבה חמורה, גנבת נפש, שעליה הענישה עלולה להיות מיתה,אם מתמלאים כל התנאים.

דף צביעה: תכונות השופט

נעים לחיות בעולם שבו אין מתחים בין בני האדם. כשבכל זאת מופר הסדר הטוב, נקראים השופטים להחזירו. פרשת "יתרו" מלמדת מה הן תכונות היסוד הנדרשות מהשופטים.

דף צביעה: ענווה

כבוד עצמי הוא ערך בסיסי שכל אדם דורש את קיומו, ובצדק. מי שנושא בתפקיד מסוים, האם יצפה לכבוד נוסף? פרשת "בשלח" מלמדת על ענווה גדולה שזכו בה משה ואהרן.

דף צביעה: קיום הבטחה

הדעה הרווחת בציבור היא שיש יותר הבטחות מקיומן. אכן, קל יותר להבטיח מלקיים. פרשת "בא" מלמדת שה' קיים הבטחתו לאברהם אבינו גם לאחר שעברו ארבע מאות שנה.

דף צביעה: הכבדת הלב

שמירה על כבוד עצמי היא טבעית ונכונה.אך לעתים נדרשת מהאדם הודאה בטעות. האם קל לו להודות? פרשת "וארא" מלמדת על הכבדת לב עצמית הנובעת מקושי להודות בטעות.

דף צביעה: רדיפת צדק

נעים מאד לחיות בעולם יפה, ללא אלימות. אך מה עושים כשישנם כאלה שמפירים את השלווה הזאת? פרשת "שמות" מלמדת על רדיפת צדק של משה רבנו שהביאה להפסקת מצוקה.

דף צביעה: חסד של אמת

טבעי מאד הוא לעשות חסד. הוא אחד מעמודי העולם ולכן הוא גם הדדי. לנותן יש גם תחושת סיפוק. פרשת "ויחי" מלמדת על סוג מיוחד של עשיית חסד – "חסד של אמת".

דף צביעה: הכל לטובה

יש אנשים שסף האכזבה שלהם הוא נמוך. קשה להם לראות את האופק כשקורת להם תקלה או אירוע קשה, חלילה. פרשת "ויגש" מלמדת שצריך וגם כדאי להאמין שהכל לטובה.

דף צביעה: ענווה

האדם נחון בכישורים טובים. כישורים שבזכותם מגיע הוא להצלחה. לא אחת "מתגנבת" בלבו תחושת גאווה על כך. פרשת "מקץ" מלמדת שצריך לחוש ענוה וליחס אותה לבורא.

דף צביעה: אחריות

אחריות היא ערך חברתי מדרג גבוה. בדרך כלל מדובר באחריות צפויה, המתבקשת מתוקף תפקיד. פרשת "וישב" מלמדת על נטילת אחריות, מעבר למצופה, כזו הכרוכה בסיכון.

דף צביעה: חנופה לרשעים

חנופה היא סוג של השפעה. היא נחשבת כדרך מגונה ומזיקה. היא גם עלולה לפתח אי יושר. בפרשת "וישלח" למדים אנו שאם צפויה סכנת חיים, מותר להחניף אף לרשעים.

דף צביעה: קנאה חיובית

הקנאה הרווחת בחברה, היא קנאה שלילית, לצערנו הרב. היא גורמת להרס עצמי וסביבתי. פרשת "ויצא" מלמדת שישנה קנאה אחרת, חיובית, בונה, שעשויה לגרום אף לצמיחה.

דף צביעה: חינוך

החינוך הוא התפקיד הראשי של ההורים. בימינו ישנה נטייה להטיל את אחריות חינוך הילדים על בית הספר. פרשת "תולדות" מלמדת שאבותינו השקיעו מאד בחינוך ילדיהם.

דף צביעה: חסד של אמת

"עולם חסד ייבנה". טבעי שכל אחד נזקק באיזשהו שלב בחייו לחברו. לעתים חושב הנותן על גמול. פרשת "חיי שרה" מלמדת על חסד של אמת כשהנותן לא חושב כלל על גמול.

דף צביעה: לימוד זכות

קימת נטייה אצל רבים לפרשן אירועים בהטיה לכוון חובה. פרשת "וירא" מלמדת על אברהם אבינו שניסה ללמד זכות כלפי אנשי סדום למרות היותם "רעים וחטאים לה' מאד".

דף צביעה: עין טובה

עצות רבות יש כנגד "עין הרע". אך פרשת "לך לך" מלמדת על "עין טובה" שהיתה לאברהם אבינו. הוא ראה בברכה הצלחתו של האחר, ולעצמו לא רצה לקבל אפילו שרוך נעל.

דף צביעה: שכרות

היין נחשב למשקה חשוב ומכובד. אך, שימוש לא נכון בו עלול להביא לשכרות. פרשת "נח" מתארת את הנזק החמור שנגרם לנח ולמשפחתו כתוצאה משתיית יין מופרזת של נח.

דף צביעה: צניעות

"צניעות" היא מידה מוערכת כשמדובר בהתנהגות חברתית. בדרך כלל מוענקת למי שמרבים לעשות למען הכלל בלי פרסום. האם היא גם מוערכת דייה כשמדובר בצניעות בלבוש?