דפי צביעה לילדים להדפסה עם מוסר השכל

ילדים מאוד אוהבים דפי צביעה ולפניכם דפי צביעה לילדים להדפסה מיוחדים במינם. מאחורי כל דף צביעה יש סיפור על ערכים ומידות טובות הקשור לפרשת השבוע שבתורה. הדפיסו את דף הצביעה ותנו לילדים לצבוע להנאתם. בסיום, סרקו את הקוד המופיע באמצעות הסמארטפון, הגיעו לסיפור, וגלו לילדים מה מסתתר מאחורי דף הצביעה. בהצלחה!

דף צביעה: אהבת ישראל

אהבה היא הרגש החזק ביותר באדם. היא היסוד לחיבור בין התחומים הגדולים בעולם וביהדות. פרשת "קרח" מלמדת שאהבת ישראל צריכה להיות ללא תנאי, גם למי שפגע בך.

דף צביעה: דיוק בהוראות

אחת הדרכים להשגת ביצוע מלא של משימה היא העברת הוראות מדויקות למבצעים. פרשת "שלח" מלמדת שמשה רבנו נתן הוראות מדויקות למרגלים, אלא שרובם חרגו מתפקידם.

דף צביעה: התמדה

טבע בני האדם לעסוק בדברים מעניינים. עבודה יומיומית זהה, מסוגלת לגרום לשחיקה באיכות, בגלל ירידה ביחס לעבודה. פרשת "בהעלותך" מלמדת על חשיבות ההתמדה.

דף צביעה: מקור הברכה

ברכה היא איחול של דבר טוב מאחד לחברו, איחול מלבו פנימה, אך פרשת "נשא" מלמדת שברכות הכוהנים לעם ישראל באות ממקור הברכה – ה' וזאת צריך לזכור המברך.

דף צביעה: פנייה מכובדת

טבע האדם לצפות שימלאו את בקשתו. פרשת "במדבר" מלמדת ש"סוד" ההצלחה בהשגת המבוקש הוא סגנון הפנייה של המבקש. אם יבקש באופן מכבד, הסיכוי למילוי בקשתו יגדל.

דף צביעה: ברכות שמים

ברכה לבריאות היא איחול מבוקש ביותר אצל הבריות. זו היא ברכת שמים, כי לא ביד אדם להעניקה. פרשת "בחוקותי" מלמדת שיש אוצר של ברכות שמים הממתין לעם ישראל.

דף צביעה: הארץ לה'

עם עם וארצו. אומה אומה ומולדתה. גם לעם ישראל ישנה ארץ. ארץ עם נשמה. ארץ שלא נכבשה ולא ניתנה על ידי בשר ודם. ארץ לה'. ארץ שה' בראה, שה' מחיה אותה תמיד.

דף צביעה: צער בעלי חיים

כשברא ה' את האדם נתן לו רשות לשלוט בכל הנבראים לשימושו המועיל. פרשת "אמור" מלמדת שאין זה כולל "צער בעלי חיים". אלא, חובה להשתמש בהם באופן מבוקר ורגיש.

דף צביעה: אהבת הגר

אהבה היא ערך חשוב ביותר לכל אדם באשר הוא. מצווה מרכזית ביהדות היא אהבת ישראל. פרשת "קדושים" מלמדת שחובה לאהוב גם את הגר, ולקרבו, אף יותר מאהבת ישראל.

דף צביעה: אהבת ה' את עמו

יחסי אנוש בדרך כלל מותנים: בהתאם ליחס המתקבל מגיע היחס מהנותן ולהיפך. פרשת "אחרי מות" מלמדת שיחס ה' לעמו לא מותנה במצבו הרוחני, אלא ה' אוהב אותו תמיד.

דף צביעה: חוקיות בטומאה

העולם מתנהל על פי חוקים מסוימים. חשוב גם לדעת שחיי הרוח שלנו מתנהלים בחוקיות מסוימת. פרשת "מצורע" מלמדת שישנה חוקיות לטומאת הצרעת ולטהרתה ואין לשנותה.

דף צביעה: ברית קודש

קדושה היא הבדלה. היא דרגה רוחנית גבוהה אליה צריך כל יהודי לשאוף. פרשת "תזריע" מלמדת שמצות ברית מילה היא אחד הסימנים הגדולים לזהות יהודית ולקדושת חייו.

דף צביעה: גבורת נפש

ישנם כוחות נפש הטבועים באדם ולא תמיד הוא מודע להם. פרשת "שמיני" מלמדת על גבורת נפש מיוחדת שגילו אהרון ובניו כשאירע להם אסון – פטירה של שני בני אהרון.

דף צביעה: כבוד לבגדים

הבגדים היו מאז ומתמיד אביזר חשוב בחיי האדם. הם הוסיפו לו כבוד ומציגים אותו יפה בעיני אחרים. פרשת "צו" מלמדת שיש גם צורך ביחס הפוך: כיבוד האדם את בגדו.

דף צביעה: כבוד הבריות

רבים מבני האדם מעריכים אנשים על פי סימנים חיצוניים: הופעה מרשימה וכדומה. פרשת "ויקרא" מלמדת שיש להעריך את העני בזכות הפנימיות שבו, נפשו המיוחדת.

דף צביעה: ברכת מנהיג

מנהיג טוב הוא מי ששואף תמיד להשתפר. פרשת "פקודי" מלמדת שחלק מתפקיד המנהיג הוא לברך את העם על משימה שביצעו. משה רבנו ברך את עם ישראל בסיום מלאכת המשכן.

דף צביעה: שיתוף

טבעי לבצע משימות באופן עצמאי. פרשת "ויקהל" מלמדת על חשיבות השיתוף, אף במשימות גדולות כעשיית המשכן וכליו. השיתוף מפתח תחושת שייכות לנושא ואחריות כלפיו.

דף צביעה: לימוד זכות

טבעו של האדם להעריך מעשיו של האחר על פי נתונים גלויים. פרשת "כי תשא" מלמדת על החובה ללמד זכות, לבדוק נתונים נוספים, נסתרים, שלעתים הם הגורמים עיקריים.

דף צביעה: מינוי ערכי

מה הם השיקולים בבחירת מועמד לתפקיד צבורי? כשרונותיו? קרבתו המשפחתית? פרשת "תצוה" מלמדת שהשיקול הערכי חשוב ביותר. תחילה יש לבדוק שהאדם מתאים במידותיו.

דף צביעה: כבוד לקודש

חיי היומיום שלנו אינם רצופים פעולות קדושות במשמעות המקובלת. פרשת "תרומה" מלמדת אותנו על יחס של כבוד לקודש. יחס זה בהחלט יכול וצריך להשפיע על חיי החול.