Share

הסיפור שייך למאמר פרשת האזינו: ללמוד מנסיון העברמומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

דליה לומדת בבית הספר "שקד" שבעפולה בכתה ג'. לקראת שנת הלימודים הצטיידה דליה בכל הציוד הדרוש: ספרי לימוד, מחברות, מכשירי כתיבה וכו'.

שנת הלמודים החלה ודליה עדיין רגילה לישון בשעה מאוחרת. כך התרגלה במשך החופש, כי ההורים לא ראו צורך לחייבה לישון בשעה סבירה. בהתקרב שנת הלימודים, שוחחה דינה אימהּ של דליה איתה, על השינוי שצריך להיות כעת בשעות ההשכמה שלה, אבל היה קשה לדליה לקבלו. "כשתתחיל שנת הלימודים, אני מבטיחה לישון מוקדם", הגיבה דליה. אבל זה לא קרה, והשינה המאוחרת גרמה לה לאחר לבית הספר. כבר בשבוע הראשון ללימודים היא איחרה שלוש פעמים. היא מאד הצטערה ואף בכתה בהפסקה לאחר ששמעה מחברותיה על נוהג יפה שהכניסה המחנכת אורה בשנה זו: בתחילת היום אומרת כל תלמידה דבר טוב על אחת מחברותיה, ורק אחר כך מתחילה מערכת השיעורים של אותו יום.

כשחזרה הביתה עם מכתב להורים, בקשה מאמא לתת לה רעיון טוב למניעת האיחורים. לדליה יש עוד שלושה אחים, שניים מהם כבר גדולים ולאמא שלה היו זכרונות מתקופת הילדות שלהם. "דליה, ילדתי החמודה, ראשית, טוב שפנית אלי בבקשה לעזור לך. אני רוצה לספר לך על רוני אחיך הגדול, שהיום הוא בכתה ט'. גם הוא היה רגיל לאחר ואף יותר פעמים ממך. פעם אחת, כשלמד בכתה ד', הוא נענש במניעת כל ההפסקות ממנו במשך שלושה ימים. גם הוא בא אלי אז בבקשה לקבל רעיון למניעת איחורים. ישבנו יחד וחשבנו. הגענו למסקנה שצריך פשוט להחליט ללכת לישון בשעה קבועה. מהי השעה הקבועה? הסכמנו שזו תהיה השעה תשע בערב, לאחר ארוחת הערב והתארגנות לפני השינה. בתחילה היה לו קשה להתמיד, אבל לאחר שבועיים, השעה תשע היתה אצלו כמו "תמרור" אזהרה לנהג. הוא הקפיד מאד על שעת השינה ויותר לא שמענו על איחורים אצלו במשך כמה חודשים."

"מה דעתך, דליה? לא כדאי שגם את תלכי לישון בשעה סבירה, אבל באופן קבוע?"

"כל הכבוד לרוני, נראה שהוא באמת הצליח להתגבר על זה. אני חושבת שכדאי גם לי לנסות"

בלילות הראשונים התקשתה דליה להיצמד לשעה שמונה בערב וביקשה מאמא רשות לקרוא ספר עד שתרדם. אמא, שידעה כמה קשה לדליה שינוי ההרגל הסכימה למשך השבוע הראשון, אך בשבוע השני היתה צריכה דליה לוותר על קריאת ספר לפני השינה. בכל זאת, מאחר והיא אוהבת לקרוא וגם לאמא זה חשוב, הסכימה דליה להקדים בעשר דקות את שעת השינה וכך כולם הרוויחו, גם הספר…

 

שאלות לדיון

  1. מה היה הקושי של דליה?
  2. האם השיחות של האמא דינה הספיקו לדליה לשנות את הרגלה?
  3. מי בסיפור למד מנסיון העבר? נסיון של מי?
  4. האם גם לכם יש סיפור שבו למדים מנסיון העבר? שתפו אותנו בסיפור.