שאלות לילדים

  1. איך הילדות בנדנדה מרגישות? הן חברות? (כיף להם, הן נהנות..)
  2. איך הילדה השלישית מרגישה? (לא נעים..)
  3. מה הילדה השלישית רוצה? (לשחק איתן..)
  4. איך נעזור לילדה? מה נציע לה לעשות? (לבקש מהן לשחק איתן..)
  5. היא ביקשה והן אמרו לה שיש מקום רק לשתיים. מה נציע לה לעשות? (שתבקש מהן שיעשו תורות..)
  6. הן לא רוצות, אולי נציע לה משהו אחר? (פה השלב לשים לב שיש ילדה אשר יושבת לבדה ונראה שהיא מחפשת חברה ויש גם מתקן פנוי..)