Share

הסיפור שייך למאמר פרשת ויגש: גבורה רגשית. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

בשכונתנו ישנה חבורת ילדים נחמדה. בשעות אחר הצהריים נפגשים ילדי השכונה ומשחקים בשתי קבוצות גיל במגרשים נפרדים. הרכב הקבוצות לא קבוע, וכל קבוצה מעורבת מילדים מבתי ספר שונים. השכנות הטובה היא המאחדת בין הילדים והבדלים אחרים אינם משמעותיים להם.

מדי פעם, כשמתעורר ויכוח ואפילו ריב בין הילדים, יודעים הם לפתור בעצמם את הבעיות ובלבד ששגרת המשחקים היפה תמשיך. הסיפור שלנו הוא על אדיר, ילד בן 12 מילדי השכונה, שהיה מעורב לפני כשנה בריב בין הקבוצה הבוגרת, לה הוא שייך, לקבוצה הקטנה יותר, על תפיסת המגרש הגדול, ריב שהסתיים בצעקות ובביטויים קשים. אמנם, בדרך כלל, הויכוחים מסתיימים מהר בפשרה ובהתפייסות, אך הפעם רק התערבות של מבוגרים הביאה להרגעת הרוחות, ומכאן והלאה הוסדר השימוש במגרשים בתורנות.

מסיבת הפתעה לאדיר

אדיר היה היחיד שיצא פגוע מאד מאותו ריב. הילדים הצעירים העליבו אותו בכינויי גנאי וייחסו לו גם האשמות לא מבוססות. אדיר הוא אמנם בוגר ביחס אליהם, אך עדיין צעיר מלהכיל את העלבונות הקשים. חלפה שנה וחלק מהילדים הצעירים הגיע לקבוצת הגיל של הבוגרים. הם השתלבו מהר בקבוצה ולאט לאט למדו להכיר את אדיר הכרות קרובה יותר. הם גילו, למשל, שלמרות שהוא גדול בשנתיים מחבריו הוא דואג לכל צרכי הקבוצה, כאילו היו אלה חבריו לכיתה. תמיד יש כדורסל תקין, מגרש פנוי מאשפה לפני המשחק ואחריו, והעיקר: הוא מדרבן את כל חבריו להתמיד במשחקים במגרש.

לאחר שבועיים של השתלבות בקבוצה, קבעו הילדים החדשים להיפגש אחר הצהריים בביתו של אחד מהם. בפגישה החליפו דעות ביחס לקליטתם בקבוצה, ובעיקר דברו על האופן שבו עליהם לפייס את אדיר על כל העלבונות שהטיחו נגדו לפני כשנה. אחד הילדים הציע להכין לו מסיבת יום הולדת בהפתעה. ההצעה התקבלה ומיד חילקו ביניהם את המשימות. אמו של הילד המארח, התנדבה להכין עוגה לכבוד הארוע, מתוך הערכה רבה לרעיון ההתפייסות.

גבורת נפש של אדיר

במהלך המסיבה קם נציג הצעירים החדשים וברך את אדיר ליום הולדתו. את דברי הברכה סיים בהכרזה של בקשת מחילה קבוצתית, בשם כל חבריו. אדיר היה נבוך ובקש להשיב בדברי תודה. בדבריו שילב דברי הערכה לכל ילדי השכונה הצעירים והבוגרים. ביחס לארוע הקשה משנה שעברה אמר: "נכון הדבר שנעלבתי אז, אבל היום אני מוחל לגמרי לכל אחד, כי העלבון שלי לא עומד מול הערך הגדול של חבורת הילדים הנחמדה שלנו בשכונה. חבורה זו מלוכדת ושומרת כל הזמן על יחסים טובים בין החברים ומצטיינת בעזרה הדדית בין כולם. אני מבקש שלא תתעסקו בסיפור המריבה יותר ותראו אותו כבטל ועבר מן העולם", סיים.

 

שאלות דיון

  1. מה היתה הסיבה שבגללה העליבו הילדים את אדיר?
  2. האם מוצדק לדעתכם להעליב בגלל סיבה זו?
  3. מה היתה גבורת הנפש של אדיר?
  4. האם גם אתם הייתם מגיבים כמו אדיר? מדוע?