Share

הסיפור שייך למאמר פרשת וילך: לברך ולחזק מנהיג חדש. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

בבית הספר "ביאליק" ברעננה יש נוהג ותיק ומקובל: בכל שנה נבחר "ועד כתה". תפקידיו רבים: ארגון מסיבות "יום הולדת", עזרה למחנכת בארגון הטיול השנתי, קיום קשר בין תלמידי הכתה ומנהל בית הספר ועוד. הועד נבחר לאחר חגי "תשרי" לכל השנה.

גם בכתה ו' נבחרו שלושה תלמידים ל "ועד כתה".  כידוע כתה ו' היא מיוחדת בצרכיה ובנוסף למשימות הרגילות שיש לכל כתה, יש לה משימות המיוחדות לסיום בית הספר היסודי: ארגון מסיבת סיום, תמונת מחזור, מתנות לאנשי הצוות ועוד. בתחילת השנה נבחר ועד שהתחיל את תפקידו בסימן יפה: מסיבות "יום הולדת" התקיימו מדי חודש לילידי אותו חודש, פניות של תלמידים למנהל טופלו על הצד הטוב ועוד.

אלא, שלקראת מחצית השנה התעוררה בעיה. המחנכת נאוה זימנה את חברי הועד לישיבה בנושא "אירועי סיום בית הספר". בישיבה זו שמעה מחברי הועד הצעות לסגנון האירועים השונים ושתפה אותם בהצעות שלה. ישיבה זו הסתיימה בקבלת החלטות על האירועים שהוסכם עליהם, ובחלוקת האחריות על המשימות השונות בין חברי הועד. בצאתם מהישיבה עם המחנכת החלו אצל חברי הועד חששות ביחס ליכולתם לעמוד בביצוע המשימות. הם החליטו להפגש ביניהם למחרת, לאחר שכל אחד יחשוב עם עצמו אם אכן הוא מסוגל להתמודד עם האתגר הצפוי.

למחרת, הגיעו שלשתם כשתשובה שלילית בפיהם. הם החליטו לגשת למחנכת ולומר לה שאינם יכולים להמשיך בתפקיד הוועד. קשה היה להם. הם הביעו צער גדול על כך, אך ראו אחריות מצדם לא להתמהמה, אלא להודיע מיד על רצונם לפרוש מהתפקיד. נאוה המחנכת הקשיבה לדבריהם וחשה את צערם. גם היא הביעה את צערה על כך, אך שיבחה אותם על האומץ ועל גילוי האחריות להודיע בעוד מועד על רצונם לסיים את תפקידם. היא סיימה בתקוה שבימים הקרובים ייבחר ועד חדש שימשיך את תפקודם הטוב.

מי עזר לועד החדש ?

אכן, עוד באותו שבוע נבחר ועד חדש, שמטרתו העיקרית היא סיוע בהכנת האירועים של סיום הלימודים בבית הספר. לא קל לילדים צעירים להשתתף במשימות גדולות, חדשות, שלא הכירו. אך היתה להם עזרה בכל מה שבקשו. חברי הועד היוצא נפגשו בהפסקה עם חבריהם הנכנסים לתפקיד וברכו אותם להצלחה מלאה בתפקידם. עזרה מיוחדת הגיעה אליהם ממקום לא צפוי. נועם, אחד מחברי הועד היוצא, בקש לשבת עם שלושת חברי הועד החדש. בישיבה אתם פתח נועם בברכה לכולם להצלחה בתפקידם, אך ייחד דבריו להצעת רעיונות להצלחת האירועים השונים.

"ישבתי עם עצמי למחרת סיום תפקידי כחבר ועד הכתה וחשבתי: אמנם לא יכולתי להמשיך בתפקידי, בגלל גודל המשימות, אבל אולי יש לי, לפחות, יכולת לעזור לחברים שלי שהרי הצלחתם היא הצלחת כל הכתה! התחלתי לרשום כמה הצעות וזה מה שהספקתי לרשום".

הוא התחיל להקריא רשימת הצעות שלו לעזרה, ביניהן: השתתפות קבועה שלו בישיבות שלהם, בחינת "ותשועה ברוב יועץ", לאייר את ההזמנה למסיבת הסיום, כי הוא טוב בזה, הקלדת מכתבים במחשב ועוד. חברי הועד שמחו כל כך על העזרה הזאת, התפעלו והחליטו לספר עוד באותו יום למחנכת על היוזמה של נועם.

המחנכת נאוה התפעלה והופתעה גם היא מנועם וייחדה שיחה בנושא זה ב"שעת חברה" השבועית. בדבריה היא עמדה על התחושות הלא נעימות שמלוות מי שפורשים מתפקיד כל שהוא, וגם מלהיות חבר בועד כתה, וציינה לשבח את פעולותיהם הטובות של חברי הועד היוצא. אך מעבר לכך, היא הרחיבה דבריה בשבח היוזמה של נועם. "נועם מבטא באופן זה את התגברות תחושת האחריות על תחושת הצער, הקנאה וכדומה. הוא אמנם הרגיש שהוא לא יכול להמשיך לתפקד כחבר בועד הכתה, אבל המשיך לחשוב במה הוא יכול לעזור, והנה מצא ועשה. זוהי דוגמה בשביל כולנו להתמודדות נכונה של תלמיד מול תחושות לא קלות שליוו אותו. קורה שמישהו פורש מתפקיד, בגלל גיל, סיום תקופה שנקבעה וכו'. השאלה היא איך הוא מתיחס לעובדה זו? האם הוא מסוגל לראות בעין טובה את מחליפו לתפקיד ואף לברך אותו? כאן נועם גם ברך את הוועד החדש וגם הציע לו את עזרתו".

מועדי אירועי סוף השנה התקרבו והכתה היתה דרוכה ועוקבת אחרי מילוי המשימות של חברי הועד החדש. נועם היה בולט בעזרתו הרבה, ואכן, מסיבת סיום הלימודים בבית הספר "ביאליק" היתה מוצלחת, הרבה בזכות ועד הכתה וגם בזכות נועם.

שאלות דיון

  1. מהי הסיבה שהתחלפו ועדי כתה ו'?
  2. מהי התחושה העשויה להיות למי שצריך להעביר את תפקידו לחבר?
  3. איך אתם הייתם נוהגים במקום נועם?
  4. מה עשה נועם לאחר שסיים את תפקידו בועד היוצא?
  5. מה דעתך על התנהגותו של נועם ביחס לועד החדש?