Share

הסיפור שייך למאמר פרשת ויקרא: כניסה ברשות. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

"רציתי רק להרגיע אותו" הסביר יוסי לאמו על פתיחת דלת השכנים.

משפחות שפירא ובוכריס גרות בשכנות זה עשרים שנה, דלת מול דלת באהבה ואחוה. ילדי המשפחות נמצאים הרבה יחד: בבית הספר, אחר הצהריים ובכלל. באותו יום שמע יוסי את דני בוכה מעבר לדלת המשפחה. הוא מיהר לפתוח את הדלת במטרה להרגיעו, אך להפתעתו, ראה מולו את אמו של דני עומדת לידו…

"ברוך הבא יוסי, אך עכשיו לא מתאים לדני לשחק אתך."

"סליחה, לא התכוונתי לשחק אתו, רק להרגיע אותו, כי שמעתי אותו בוכה כשעליתי במדרגות"

"יפה מאד מצדך, יוסי, על הדאגה לחבר, אבל זה לא היה צריך לקרות…"

במלים אלה סיימה אמו של דני את הערתה ליוסי, שחש מעט פגיעה בדבריה, כי ציפה להסבר של ממש: מה לא טוב במה שעשה?!

יוסי נכנס הביתה בוכה. לאחר שהצליחה אמו לדובב אותו, סיפר לה את פרטי המעשה.

"יוסי, חשוב שתדע שבית הוא מקום פרטי לבני המשפחה. מי שרוצה להכנס ואינו מבני הבית, עליו לבקש רשות על ידי נקישה בדלת. אתה אמנם חבר טוב של דני והוא שמח לקבל אותך, וכוונתך היתה טובה, אבל עליך לזכור לבקש תמיד רשות להכנס, גם אם יש לך סיבה חשובה"

"הסיפור שקרה היום", המשיכה אמו של יוסי להסביר לו "הוא הוכחה יפה לחשיבות קבלת הרשות. כי מה ששומעים מעבר לדלת הוא רק חלק מתמונה שלמה. הבכי של דני היה, כנראה בידיעת אמו, אולי בגלל מעשה לא טוב שעשה, ואם צריך להרגיע אותו, אמו נמצאת שם. מכאן תלמד להבא, שלא נכנסים לשום מקום ללא קבלת רשות."

עוד סיבה לנקישה בדלת

"יוסי, אני רוצה להוסיף סיפור קטן על ההסבר של אמא" הוסיף אביו של יוסי. "סבא שאול היה מקפיד מאד על נקישה בדלת, וכשהיינו ילדים לא הבנו מדוע הוא נוקש בדלת של הבית שלנו לפני שהוא נכנס, הרי זה בית שלו-שלנו? יום אחד הוא הסביר לנו, שישנה סיבה נוספת לנקישה בדלת: לא לגרום לבהלת שווא. פשוט, כדי שידעו שמישהו נכנס, ולא ייבהלו כשיראו אותו פתאם בבית (במיוחד, אם לא צפוי שהוא יהיה כאן, למשל חייל שקיבל חופשה הביתה בהפתעה), ולכן, די בכך שנוקשים בדלת ומיד נכנסים.

כניסה לכיתה ברשות

"נזכרתי, אבא, בסיפור שקרה השבוע בבית הספר", המשיך יוסי את דברי אביו. "תלמיד מכיתה ג' נכנס לכיתה שלנו באמצע השיעור, לתת לאחיו כריך לארוחת הבוקר. המורה גערה בו, כי הוא פתח את הדלת ללא קבלת רשות"

"מה הבעיה, אני רק רוצה לתת לאחי את הכריך?", שאל אותה הילד.

"כיתה היא כמו בית", השיבה המורה. "אסור להיכנס באמצע שיעור לכיתה ללא קבלת רשות, גם אם המטרה חשובה! לכן, צא החוצה בבקשה, הקש בדלת ואז תיכנס"…

הצעת דיון

  1. מדוע היה צריך יוסי להקיש בדלת השכנים, הרי כוונתו היתה טובה?
  2. מהי הסיבה הנוספת להקשה בדלת שלמדנו מסבא שאול?
  3. אם תרצו לבקש כדורגל מכיתה ד' באמצע השיעור, האם תקישו בדלת הכיתה, או שתמתינו להפסקה? מדוע?
  4. האם גם לכם קרה שפתחתם דלת זרה ללא רשות?