Share

הסיפור שייך למאמר פרשת וירא: אהבת הבריות. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

יניב הוא רק בן 12 וכבר מתעניין במה שקורה בצבא. אחיו גיל התגייס בקיץ האחרון לחיל הנדסה. בבית הספר, בהפסקות, שמע יניב על הרבה אחים של חבריו לכתה שהתגייסו לגולני. הוא הרגיש מעט נבוך בגלל זה, כי הם התבטאו קצת בחוסר הערכה לחיל הנדסה. יום אחד החליט יניב לבקש מגיל אחיו החייל לספר לו מדוע החליט להתגייס לחיל הנדסה.

"כל הכבוד, יניב, שאתה מתעניין בנושאים כאלה כבר עכשיו. ובכן, בתיכון "גורדון" בו למדתי, יש נוהג קבוע להזמין מפקדים בכירים מהצבא מכל החילות לשוחח עם תלמידי י"ב ולעניין אותם בחילות השונים. גם לכיתתי הוזמנו מפקדי חילות, כולל גולני. אחד מהם היה מפקד מחיל ההנדסה. הוא פתח במספר סיפורים קצרים על פעולות חיל הנדסה בארץ ובחו"ל. התלהבתי מאד דוקא מסיפורי החילוץ של חיל הנדסה באסונות שפקדו את האיטי, נפאל וטורקיה. במיוחד מהסיפור על רעידת האדמה בטורקיה. למה התלהבתי מזה?

ידוע לנו כאזרחים, שהיחסים הפוליטיים של ישראל עם טורקיה הם לא יציבים. הרבה פעמים הם גינו אותנו על מה שקורה כאן ביחסים שלנו עם הערבים. התפעלתי מכך, שלמרות האוירה העכורה, נחלצנו לעזור להם! לא הושפענו מיחסם אלינו, אלא ראינו את המטרה של הצלת בני אדם, ולא משנה מי הם. אמרתי לעצמי אז שאני גאה בצה"ל שלנו! השיחה הזו של הקצין מהנדסה השפיעה על החלטתי, ורציתי להיות חלק מהחַיִיל היפה הזה".

בשולחן שבת, העלה יניב את הנושא לאזני כל המשפחה. היה חשוב לו לשמוע גם את דעתם של האחים והאחיות ושל ההורים, והועלו עוד סיפורים מעניינים של פעולות חילוץ כאן בארץ, במהלך מלחמת "צוק איתן" ועוד. אמא סיפרה סיפור מתחום אחר: "כאן בעירנו נתניה ישנו רחוב בשם "חסידי אומות העולם", שחשוב שתשמעו עליהם. במלחמת העולם השניה בה נספו ששה מליון מבני עמנו, היו גם אנשים אחרים, גויים לא מעטים, שהצילו יהודים. על אחד מהם, ד"ר מוחמד הלמי ז"ל מסופר  שלמרות היותו נרדף על ידי הנאצים, יצא בגלוי נגד עיקרי המדיניות הנאצית ואף סיכן את חייו וסייע לחבריו היהודיים. כאשר החל גירוש היהודים מברלין החביא הלמי צעירה יהודיה בבבקתה שהיתה בבעלותו עד תום המלחמה. זכינו להיות מצאצאיו של אברהם אבינו שהיה אוהב את כל הבריות והיה חפץ בהצלתם, אך נשמח שעוד בני אדם ברחבי העולם יאמצו מידה יסודית זו, שבעצם עוזרת להם עצמם בסופו של דבר".

שאלות דיון

  1. מה הביא את גיל אחיו הגדול של יניב, להחליט להתגייס לחיל הנדסה?
  2. מהו המיוחד בסיפור החילוץ מטורקיה?
  3. לאיזה חייל היית רוצה להתגייס כשתגדל? מדוע?
  4. חשוב נא: מדוע נקראת מידה זו "אהבת הבריות" ולא "אהבת בני האדם"?