Share

הסיפור שייך למאמר פרשת וירא: אהבת הבריות. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

עובדי המחלקה לשירותים חברתיים בעירית ירושלים מלאים בעבודה: תיקים של משפחות במצב כלכלי קשה, תיקים של גלמודים הזקוקים לביקורים ולעזרה בסיסית, תיקים של נוער עברייני. המצב נשמע גרוע, אך אל דאגה, הרוב הגדול של תושבי העיר הגדולה במדינה הם בני משפחות יציבות, בריאות, ושייכים למעמד הבינוני. ראש העיר החדש מר ברנע ישב לפני כחצי שנה עם מנהל מחלקת הרווחה, שמע הרבה פרטים מתוכן התיקים, והעלה בפניו רעיון.

"אחד החברים שלי הוא מנהל מחלקת לב בבית החולים "הדסה". לאחרונה שוחחנו בענייני העבודה שלנו והוא סיפר לי על חידוש מעניין מתחום הרפואה: לחולי לב שזכו להיות בחברת אנשים שמחים למשך כשנה, סיכויי החלמה גדולים ביותר. נכון שישנם ליצנים רפואיים המבקרים במחלקה, אך אין זה מספיק. מדובר באוירת שמחה בסביבתו הטבעית של החולה, טרם הגיעו לאשפוז. "ובכן", ממשיך ברנע, "הצעתי היא שנשב יחד עם מנהלת מחלקת נוער ונגבש איזשהו רעיון שיביא לעידוד הקשישים והגלמודים שבעיר".

לאחר כשבוע התקיימה ישיבה משולשת. בישיבה העלה שוב ראש העיר את הרעיון והתפתח דיון בין החברים: איך עושים את זה? מנהלת מחלקת נוער, הגברת חזן קיבלה על עצמה לבדוק הצעות שונות ולבא עם מסקנות לראש העיר בעוד כחודש.

במהלך החודש קיימה הגב' חזן פגישות עם ליצנים רפואיים, עם מזכירי תנועות הנוער, עם רכזות חברתיות בבתי הספר ועוד. המוצר המוגמר של ההצעה היה: הכרזה על תחרות "החייכן הנבחר". כלומר במשך מחצית השנה הקרובה תפעיל העיריה:

  • מוקדי שמחה וצחוק בשכונות ותזמין אליהם חינם את המטופלים, בעיקר הגלמודים.
  • תחרות כרזות קצרות מעוררות שמחה. הנבחרות שבכרזות יחולקו כמדבקות למכוניות.
  • "המצלמה הנסתרת": מי ש"ייתפס" מחייך ברחוב לעוברים ושבים יזכה בפרס.

פעולות אלה ועוד יגבירו את המודעות לצורך הבסיסי בשמחה וברוגע. מי שצריכים יותר את האוירה הזאת אולי לא יהיו שותפים בפועל, אך הם ודאי מושפעים לטובה וחיוך קטן מתגנב גם אצלם.

"בעצם", יכול כל אחד לשאול את עצמו: "מה זה ענייני? אינני עובד באף אחת ממחלקות העיריה, וודאי אינני אשם בתחלואי האנשים, ומדוע עלי לשמח אותם?". נכון, אינך אשם ואינך חייב, אך יהיה יפה אם תגלה נא טיפה של אהבת הבריות, לא אהבת  חברים או קרובים אלא אהבת הבריות בכלל, ואז תראה שגם אתה תצא נשכר.

שאלות דיון

  1. מה הציק לראש העיר?
  2. מה היתה הצעתו?
  3. על איזה פרס הכריזה העיריה?
  4. האם גם אתם מחייכים לבריות?

קרדיט תמונות: סמיילי- Novak Djokovic