Share

הסיפור שייך למאמר פרשת וישלח: קריאה לשלום. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

עיריית מעלה אדומים ידועה בטיפוח העיר ובגינות הציבוריות היפות שלה. עובדי מחלקת שפ"ע (=שיפור פני העיר) מנקים את הגינות בכל בוקר, ואחת לחודש מתבצע כיסוח המדשאות. לקראת פסח מציבה העיריה מכולות מיוחדות, לאיסוף גרוטאות ופסולת מיוחדת המפונה מהבתים במסגרת הנקיונות. הגינות הציבוריות תוכננו יפה. ליד כל שכונה ישנה גינה, פרט לשתי שכונות בעיר- "ביאליק" ו-"בגין", להן יש גינה ציבורית משותפת.

חג פורים עבר ובימים אלה מתחילות עבודות הנקיונות בבתים. המכולות מתמלאות והעיריה מפנה. בגינה הציבורית הצמודה לשכונות "ביאליק" ו"ובגין" הצטברה אשפה בכמות גדולה. תושבי שתי השכונות הופתעו, כי בדרך כלל הגינה נשמרת יפה, והתושבים נוהגים בדרך ארץ ולא משליכים אשפה מחוץ למכולות המיועדות לכך. גם כשניסו מספר תושבים לעקוב אחר המשליכים את האשפה, לא הצליחו. הם הבינו שיש מישהו שמרשה לעצמו לנהוג בזלזול ומשליך בשעת לילה את האשפה, כשאף אחד לא רואה. התחילו ויכוחי האשמות בין תושבי השכונות, וכל שכונה האשימה את שכנתה במעשה. הויכוחים הלכו והתלהטו עד שהיה כבר חשש למעבר להאשמה אישית עד כדי מריבות של ממש.

זוג ה"גמדים" מנקה את הגינה

כולנו מכירים מסיפורי אגדות את תפקיד ה"גמדים": הם תמיד באים ב"דקה התשעים (ברגע האחרון)" ועושים לנו את העבודה, וחוסכים מאתנו טרחה, עוגמת נפש וכו'. כך היה גם בסיפור של הגינה המלוכלכת. אילן ונועה בן-טוב גרים בשכונת "בגין" כבר שנים רבות. הם זכרו לטובה את השכנות הנפלאה שבין שתי השכונות, והאוירה שהתפתחה כעת מסביב ללכלוך הגינה העציבה אותם. הם החליטו לעשות סוף טוב לסיפור המביש הזה. הם קמו באישון לילה, כשכולם נמים את שנתם המתוקה, הצטיידו בשקיות אשפה גדולות ויצאו לגינה. תוך שעה פינו את כל האשפה עד בדל הסיגרה האחרון.

למחרת "שפשפו כל התושבים את עיניהם בתדהמה", לראות האמנם הגינה נקיה. מי ניקה אותה? עד מהרה התגלה הסוד. בני הזוג בן-טוב זכו לשבחים ולברכות רבות. מי שמכיר אותם יודע שהם רחוקים מכבוד. הם החליטו להוציא מכתב לדיירי שתי השכונות, מכתב שיביא אולי גם להפחת רוח טובה וסובלנות בין כולם. במכתבם כתבו בין היתר: מאז ומתמיד חונכנו לרדוף שלום. החלטנו שזו הזדמנות לבטא את אהבת השלום שלנו ונהגנו בכך כדברי הלל במסכת אבות: "הוי מתלמידיו של אהרן – אוהב שלום ורודף שלום וכו'".

 שאלות דיון

  1. מדוע החליטו בני הזוג בן-טוב לקום בלילה ולנקות את הגינה?
  2. מהי המידה או התכונה הנלמדת ממעשה בני הזוג בן-טוב?
  3. מה הייתם אתם מציעים לאנשי השכונות כפתרון לבעיית הלכלוך?
  4. האם גם אתם מכירים סיפור על בקשת/רדיפת שלום?