הסיפור שייך למאמר פרשת וישלח: קיום הבטחה. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

"מי נבחר לוועד הכיתה?" שאלו זה את זה בהפסקה תלמידים בכיתה ו' בביה"ס "ארץ חמדה", בחיפה. הבחירות היו חשאיות. הן התקיימו ביום אתמול בסוף הלימודים. את התוצאות שלח המחנך במייל לכל התלמידים.

"כן, אני זוכר את ההודעה: רועי, אבי ונרי" הכריז דן לחבריו המצפים.

"מזל טוב! בהצלחה!" ברכו החברים. ועכשיו צריכים הם לשבת עם כל חבריהם ולהעלות בקשות, הצעות לקראת ישיבתם עם המחנך.

"קודם כל, טיול שלושה ימים ברמת הגולן. כל השאר לא חשוב לי" אמר בישיבה הכללית אחד החברים. הזדהו אתו עוד מספר תלמידים. רעיונות נוספים עלו: תקציב למסיבת סיום ביה"ס, שחרור מהלימודים בחודש האחרון של השנה לטובת הכנת המסיבה ועוד.

"חברים, נראה לנו שהנושא הראשון שנעלה בישיבתנו עם המחנך יהיה הטיול השנתי. נשמע מה מתכנן ביה"ס לתת לנו, ואז, במידת הצורך, נבקש שלושה ימים כבקשתכם" סיכם רועי בשם הועד.

"ברוכים הבאים חברי ועד כיתה ו' " קיבל המחנך את תלמידיו בשמחה בפתח ישיבתם המתוכננת. "אני מאחל לכם הצלחה במילוי השליחות. זהו. אני לרשותכם, מוכן לשמוע בקשותיכם. בבקשה."

"תודה לך המחנך על נכונותך לעזור לנו, ובהזדמנות זו – תודה בכלל על כל מה שאתה מלמד ומחנך אותנו." פתח רועי את דבריו בשם חבריו לוועד הכיתה. "לפני שהגענו לכאן ישבנו עם החברים שלנו ורובם מבקשים להעלות את נושא הטיול, כנושא ראשון."

"בבקשה, יש לכם כבר רעיון?"

"כן, כבוד המחנך, שוחחנו עם בוגרי כיתה ו' משנה שעברה. תכנית הטיול שהיתה להם, נראית לנו – שלושה ימים לרמת הגולן. בסדר?"

"עקרונית, לא נראה לי שתהיה בעיה. אשוחח עם המנהל ואחזור אליכם עם תשובה"

התשובה לא אחרה לבא.

"שמח לבשר לכם, חברי ועד הכיתה, שהמנהל אישר את הטיול. כעת, עלינו להתקשר למשרד החינוך לקבלת אישור, ובעיקר לבי"ס שדה 'יהונתן' ברמת הגולן, לקבל תכנית מפורטת לטיול."

האישור של משרד החינוך הגיע וכן תכנית הטיולים של ביה"ס "יהונתן" ברמת הגולן. מועד הטיול נקבע לחודש אדר. ההודעה הופצה בכיתה והשמחה של כולם היתה גדולה.

מועד הטיול התקרב, מכתבים להורים נשלחו והגיעו גם אישוריהם ליציאת בנם לטיול. התלמידים עצמם טרחו לעיין במפות של אזור הטיול ללמוד עליו, בנוסף לתדרוך שקבלו ממדריך מיוחד ששלח בי"ס שדה "יהונתן" לקראת הטיול.

"תלמידים יקרים, עלינו להתכנס היום בתום הלימודים, להודעה חשובה מהמנהל, לפי בקשתו" הודיע המחנך בהפתעה.

"תלמידים יקרים, מה שלומכם?" פתח המנהל דבריו. "למדנו הרבה במהלך שנות הלימודים על חשיבות קיום הבטחה, גם לילדים קטנים. אתם גם זוכרים שעד היום עמדנו בכל ההבטחות שלנו, אלא אם כן היתה מניעה חיצונית, מגורם שלא תלוי בנו. ובכן, תלמידים יקרים, כולנו מצפים לטיול מוצלח שלכם ברמת הגולן בעוד שבועיים, אלא שהיום קבלתי בקשה מנציג קק"ל (=קרן קיימת לישראל) האחראי על יערות הכרמל, ובקשתו, בקיצור: להשתתף במאמץ הציבורי של התלמידים במוסדות החינוך של חיפה באיסוף גזרי עצים שנותרו עדיין ביערות הכרמל, שאריות מהשריפה הגדולה שקרתה לפני מספר חודשים. מאחר ומשרדו נערך לקלוט את עשרות התלמידים שיגיעו למשימה ביום שלישי בעוד שבועיים, התבקשנו גם אנחנו לאשר שליחת תלמידי כיתה ו' ביום זה, להצטרף לכל התלמידים לביצוע המשימה הגדולה והחשובה הזאת. אני בטוח שאני גורם לכם אכזבה, אבל לפני שנכנסתי הנה חשבתי שיש לכך היבט נוסף. לצערנו, הנזק הלאומי מהשריפה הוא גדול וכולנו היינו עצובים בימי השריפה. היו שבאו אלי בשאלה אם הם יכולים לעזור בכיבוי…ובכן, חשבתי שכדאי לראות את היום הזה כתרומה שלכם לטובת יערות הכרמל. כידוע, השיקום של העצים תלוי בין השאר בסילוק כל הפסולת שהצטברה"

המנהל עזב את הכיתה בלי שיבקש את דעת התלמידים, כיון שעליו היה לאשר את הבקשה שהופנתה אליו, בתור בי"ס הנמצא ברשות עירית חיפה. לפי התכנית הזאת, הטיול יצטמצם לשני ימים, ימים רביעי וחמישי של אותו שבוע.

"מה אתם אומרים, תלמידים יקרים?" שאל המחנך את תלמידיו לאחר השיחה של המנהל, תוך כדי שהוא מדובב אותם.

תשובות בעד ונגד נשמעו מהתלמידים

"יש לי רעיון" סיכם המחנך את המשאל. "אני אבקש פיצוי מהעיריה ליום זה"

"לא נראה לי." הגיב רועי "אני חושב שהמנהל צודק. עלינו להשתתף במאמץ הצבורי גם אם זה על חשבון יום אחד של טיול שנתי. המנהל מקיים הבטחות תמיד, ועכשיו יש סיבה מיוחדת שלא תלויה בו שמונעת ממנו לקיים את הבטחתו, ואני מבין אותו" עם דעתו הזדהו עוד מספר תלמידים.

"ובכן, אני אנסה להשיג פיצוי. מי שירצה יקבלו ומי שידבק במצווה ולא ירצה שכר למצוותו – יבורך" חזר המחנך על הצעתו

"תלמידים יקרים. השגתי ביקור חינם לכיתתנו במוזיאון המדע. מי שירצה מתבקש להודיע לי, עד השבוע הבא"

חמישה תלמידים בלבד רצו להגיע למוזיאון ולכן נדחה הביקור שלהם למועד אחר, להצטרפות לכיתה אחרת.

הצעת דיון

  1. האם בביה"ס "ארץ חמדה" נהוג היה לקיים הבטחות?
  2. מה היתה בקשת המנהל מתלמידי כיתה ו'?
  3. מה היה ההסבר של רועי לקבלת הבקשה של קק"ל?
  4. האם גם אתם רציתם לתרום לשיקום היערות שנשרפו? מה הצלחתם לעשות?

קרדיט איור: רז אבירם razshomrata@gmail.com

 אם אהבת את התכנים שלנו, את הסגנון, ואת החזון, אנו נשמח לשמור איתך על קשר. אנא מלא את הפרטים שלך בטופס. אנו נשלח במייל רק דברים טובים ומועילים לחינוך ילדיך למידות טובות.