Share

הסיפור שייך למאמר פרשת וישלח: קריאה לשלום. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

שנת הלימודים בבית ספר "רמב"ם" התחילה, והכתות לומדות יפה. מה שעושה טוב יותר לתלמידים הוא, כידוע, כיתה מקושטת ונאה, כדברי חז"ל: "דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם". המנהלת יפעת הכריזה על תחרות קישוט בית ספרית, כולל הפרוזדורים, כשכל כיתה תקשט את כיתתה ואת הקיר הצמוד לה. חלוקת הקירות בין הכיתות היתה פשוטה, חוץ משתי כיתות ד' שלהן יש קיר משותף אחד, כתוצאה משיפוצים שנעשו בקיץ. מה עושים? מי יקשט את הקיר? כמובן, כל כיתה טענה ל"בעלות" על הקיר. הוויכוחים התנהלו בהפסקות והם הלכו והתעצמו. יום אחד החליטה קבוצת בנות מכיתה ד1 להיפגש לאחר הלימודים להתיעצות בנושא. בתום ההתיעצות החליטו ליזום קישוט הקיר על דעת עצמן, ללא תיאום עם אף אחד.

הפתעה בבית הספר – הקיר קושט!

לצורך ביצוע המשימה קנו הבנות את כל הציוד הדרוש, וחשבו שהזמן המתאים ביותר לביצוע המשימה, הוא בתום הלימודים ביום שני. הבנות אכן התארגנו יפה והמתינו לצאתה של התלמידה האחרונה משתי הכיתות והתחילו בקישוט הקיר. הן עשו זאת בזריזות וגם עובדות הנקיון שכבר הגיעו לנקות את הכיתות לא הבחינו בהן. למחרת- הפתעה גמורה! מי קישט את הקיר?? גם המחנכות הופתעו, אך ההתלחשויות הרבות הביאו לגילוי הסוד, ובהפסקה כבר ידעו כל התלמידות של כיתות ד' מי עשה זאת. מחנכת כיתה ד1 קיימה שיחת חינוך לתלמידותיה והבהירה שלמרות הכוונה הטובה לקשט את הקיר, לא כך היו צריכות לנהוג אותן בנות. תלמידות כיתה ד2 כעסו מאד והחליטו שהן לא עוברות על כך בשתיקה. בתום יום הלימודים נשארו מספר בנות מכיתה ד2 וביצעו מעשה מאד לא יפה- הן השחיתו את כל הקישוטים שבקיר.

"מעז יצא מתוק"!

המחנכות של שתי הכיתות קבעו פגישה לדון בהתפתחויות. הן הגיעו למסקנה שהדרך לתיקון תהיה בביצוע משימת הקישוט בשיתוף שתי הכיתות. כל מחנכת קיימה שיחה בכיתתה על חומרת המצב אליו הגיעו כל הבנות, והודיעה על התכנית לקשט את הקיר מחדש ובמשותף. מועד ביצוע המשימה נקבע ליום חמישי בתום הלימודים. אחר הצהריים רכשו המחנכות את כל הציוד הדרוש, וביום חמישי בתום הלימודים נערכו כל הבנות לקישוט הקיר. הפעם, גם המחנכות השתתפו במשימה. התוצאה היתה מדהימה: קיר המסדרון קושט ברמה גבוהה במיוחד!

הקיר הכי יפה בבית הספר

יפעת, מנהלת בית הספר לא היתה מעורבת בכל פרטי האירוע. היא הוזמנה על ידי נציגות של שתי כיתות ד' להתרשם מעבודתן המשותפת. גם בעיני המנהלת היתה זו הפתעה גדולה ושיבחה את שתי הכיתות והמחנכות על ההשקעה הגדולה, ובמיוחד על רעיון התיקון שיזמו המחנכות. ועדת הקישוט שמינתה המנהלת לדרג את שלושת המקומות הראשונים בקישוט, בחרה בקיר של כיתות ד' במקום הראשון.

אכן, "מעז יצא מתוק". תלמידות כיתות ד' השכילו להתעלות על עצמן ולא היכנע ליצר הקנאה. היה זה שיעור חשוב לכולן בנושא "בקש שלום ורודפהו".

שאלות דיון

  1. האם אתם מזדהים עם המבצע של קבוצת הבנות מכיתה ד1, שקישטו את הקיר על דעת עצמן? מדוע?
  2. איזו מידה או תכונה לדעתכם, עוררה את המחנכות לבצע את קישוט הקיר במשותף?
  3. בזכות מה זכה הקיר המשותף במקום הראשון בתחרות הקישוט?
  4. האם גם אתם מכירים סיפור על רדיפת שלום?

קרדיט תמונה: Lindsay Carmichael