Share

הסיפור שייך למאמר פרשת חיי-שרה: נאמנות לשליחות. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

הסיפור שלנו עוסק במר שומרון, מועמד לראשות ממשלה, שטרם צאתו למערכת הבחירות, החליט ללמוד באופן מפורט ומקצועי את מכלול התפקידים והאחריות שמוטלת על ראש ממשלה במדינת ישראל. מאחר והכיר מקרוב שניים מראשי הממשלה שכיהנו בעבר, תיאם אתם פגישות והם הואילו לפרוש בפניו, כל אחד בסגנונו, כללים יסודיים בהנהגת המדינה. כמובן, הם היו שונים זה מזה לא רק בסגנון, אלא גם בהדגשים: על מה חשוב יותר לשים לב, על מה ניתן לוותר ועוד. בכל זאת, תחושתו של נכבדנו שומרון, משיחות אלה, היתה טובה ביותר, כיוון שהוא קיבל מבט חדש ביחסו להנהגת המדינה של כל אחד מהם בתקופת כהונתו. למשל, הוא למד לדעת עוד יותר את משקלה של התקשורת בהשפעה על דעת הקהל. גם בפרשיות שהיו קשות להכרעה, התקשורת מיהרה בזמנו לחוות דעה, כאילו זוהי דעתו של ראש הממשלה, עוד טרם נשמעה דעתו הברורה. אחד הסיפורים הקשים ששמע שומרון, היה הכחשה של אחד מראשי הממשלה להאשמה שהוטלה על אחד הפקידים הבכירים בשעתו. האשמת שוא זו גרמה לו נזק עצום, בלתי הפיך!

המועמד שומרון לומד את התפקיד

בקיצור, היו שיחות אלה לשומרון מעין קורס מיוחד לקראת התמודדותו לראשות הממשלה. אחר הדברים האלה, כינס שומרון את צוות החשיבה הקרוב אליו, סיפר להם את תוכן השיחות, ובנוסף, צייד אותם בסיכום בכתב של כל המפגשים שלו. הוא ביקש מהם להכין מתוך כל החומר הכתוב המלצות קצרות עבורו, שיהוו חומר חשיבה לקראת הגשת המועמדות.

לאחר שבועיים קיבל שומרון את החומר שביקש, ישב וחשב על כל הרעיון והחליט על מספר צעדים המתחייבים לדעתו מהמהלך החשוב הזה:

  1. קיום כנס של חברי המפלגה המגישה אותו כמועמד שלה. בכנס יבקש רשות מהחברים לפרסם בציבור את עשרת העקרונות על פיהן הוא רוצה לנהל את המדינה.
  2. לאחר קבלת האישור של חברי המפלגה, יפרסם את העקרונות ויזמין ללשכתו, למשך שבועיים, כל אזרח שיש לו מה לומר, לחיוב או לשלילה, על העקרונות האלה.
  3. בתום השבועיים הפתוחים לבקורת, יכנס את צוות החשיבה לנסח מחדש את עשרת העקרונות, כנוסח סופי.

הבחירות לראשות הממשלה התקיימו, המועמדים האחרים ניהלו מלחמת פרסומות בחוצות הערים והשקיעו מאות אלפי שקלים בכך. שומרון היה צנוע בפרסומים ועיקר עבודתו היתה בבקורים רבים בחוגי בית ובאולמות אליהם הוזמן. במקומות אלה חזר על העקרונות המנחים אותו. הצבור הגדול שהספיק לפגוש, התרשם מהאכפתיות שלו לפרט ומסדר העדיפויות שמנחה אותו בהצבת יעדי הממשלה.

שומרון זוכה בתפקיד ראש הממשלה

בבחירות זכה שומרון בתפקיד החשוב. הוא הודה לכל תומכיו והזדרז להתחיל בעבודה הרבה המחכה לו. לאחר כחודש ימים התחיל לפרסם את החלטותיו החדשות כראש ממשלה בפועל. הצבור ראה שהן תואמות מאד את העקרונות עליהם סיפר במפגשים לקראת הבחירות. שנת כהונתו הראשונה עברה ביעף. הצבור עקב אחרי תיפקודו והפרסומים על מפעליו במשך השנה היו כמעט מיותרים לו.

בקיצור, הצבור העריך מאד את נאמנותו לתפקיד, את צניעותו ואת יושרו.

"אכן, זכינו לראש ממשלה מוצלח! אשרינו".קראו רבים ברחובות הערים בצהלה רבה.

שאלות דיון

  1. מה לדעתכם גרם לצבור להעריך מאד את המועמד שומרון?
  2. במה ניתן היה לראות את נאמנותו של שומרון לתפקיד?
  3. במה קשה יותר עבודתו של מנהיג צבור מנהול מפעל יצור פשוט?
  4. האם פגשתם במישהו הנחשב נאמן גדול לתפקידו?

קרדיט תמונות: עצרת בחירות- Kiryat Motzkin Municipality