מטרה בענישה

הענישה הפכה להיות אמצעי "קל לשימוש". יותר ויותר שומעים על ענישות בתחומים שונים ועל עברות שונות. האם המענישים נותנים דעתם על מטרה בענישה? פרשת "בא" מלמדת אותנו שלא די בענישה, אלא חובה לתת את הדעת על המטרה. לחשוב מה אנחנו רוצים להשיג כתוצאה מהענישה. לא רק שהנענש יכיר את מקומו, את חובותיו כלפי הסמכות שמעליו. בכך לא נשיג נאמנות לטווח ארוך, מופנמת ואמתית. רק אם הנענש יבין את מטרת הענישה, יגדל הסיכוי להציב יחסים תקינים בין חניך למחנך, בין הורה לילדיו, בין עובד למעביד וכדומה.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "מטרה בענישה"

זריזות

לכל אדם תכונות שונות. מידת הזריזות היא אחת מאלה שהיה רוצה לרכוש גם במחיר יקר. פרשת "בא" מלמדת אותנו שכבר ביציאת מצרים חשב הקדוש ברוך הוא על כך וחינך אותנו במצוות המלוות בזריזות. מידה זו בסיסית היא בעבודת ה' ובחיים בכלל, וחשובה ללווי בכל פעולה שאדם עושה. בכך, לא רק שהוא מרוויח פנאי למשימות נוספות, אלא ניטעת בו גם הערכה רבה לזמן וחשיבה על ניצולו במידה מירבית בעתיד. מעלות נוספות ישנן למידה זו, למשל הערכה עצמית הולכת ומשתפרת ועוד.

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "זריזות"

קיום הבטחה

כל אחד מעוניין לשמור על יחסים טובים עם הסובבים אותו. אחד המכשולים לכך הוא אי עמידה בהבטחות. בפרשת "בא" מספרת לנו התורה שה' קיים הבטחה מיוחדת לעם ישראל. לא רק שקיים את ההבטחה לאברהם אבינו, להוציא אותם ממצרים, אלא גם קיים את החלק השני של ההבטחה – "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" (בראשית, טו:יג). הוא נתן בלב המצרים חן לעם, וכשבאו ישראל ובקשו בגדים ותכשיטים קבלו זאת ברצון.

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "קיום הבטחה"

הכבדת הלב

הלב נחשב אצל גדולי המחשבה בדורות הראשונים כמרכז הרצון. כשהמוח מחליט לבצע משהו, הלב מתמלא ברצון והוא מבצע את המחשבה. אכן, כדי להגיע לביצוע איזו משימה על האדם להשתכנע תחילה. לעתים, נוצר פער מסוים בין השכל, ההיגיון, ללב. מצד אחד מבין הוא שצריך לעשות דבר מה, אך לבו לא נוטה לכך ואף מתנגד. בפרשת "בא" התורה מספרת שעשרת המכות שהיכה ה' את המצרים נגרמו בחלקן בגלל הכבדת הלב של פרעה, אך זו היתה הכבדה בשני שלבים. בשלב ראשון, בחמש המכות הראשונות, הכביד פרעה את לב עצמו, הוא פשוט התמלא בסירוב לשלח את העם, סירוב הנובע מגאווה. וכשראה ה' את הכבדת לבו, על אף המכות הקשות שהוכה, החליט ה' למנוע ממנו את ההסכמה. לכן, בחמש המכות האחרונות, הכביד ה' את לבו כעונש ולא אפשר לו להסכים לשלוח את העם עד בוא המכה העשירית – מכת בכורות.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצוא איזוהי. בהצלחה.

זה משהו שאני לא אוהב

אבל מבין שלא אוכל לסרב

רק שתהיה לו מטרה

ושלא יגזימו בהערכה