התמדה

תחושת הסיפוק שלנו מעשייה חדשה כל שהיא היא גדולה, היא הולכת וגדלה עם גודל המשימה לה נדרשנו, עם גודל המשמעות של המשימה. כמה צער עלול להיגרם לנו כשנמנעת מאיתנו האפשרות להמשיך ולבצע את המשימה הנדרשת, אם יש לנו עדיין עניין בביצועה. אך, לעתים, כשנדרשים אנו לבצע את אותה משימה מדי יום, ללא שינוי, הסיפוק, ועמו איכות הביצוע, הולכים ופוחתים. זהו טבעו של האדם. פרשת "בהעלותך" מלמדת את חשיבותה של ההתמדה בביצוע משימה זהה מדי יום.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "התמדה"

הקפדה על צדיקים

מערכת של שכר ועונש בחיי חברה האנושית, היא יסוד חשוב לקיומה של החברה. התאמת העונש לעברה ולאדם שביצע אותה ולמרכיבים נוספים בהקשר לביצוע העברה, הם תנאים הכרחיים לענישה צודקת. "כולם שווים מול החוק" זהו כלל יסודי במערכת הענישה. פרשת "בהעלותך" מלמדת אף על מימד נוסף בענישה: הקפדה על צדיקים. אם מבצע העברה הוא אדם חשוב שמשמש דוגמה לאחרים, עונשו חמור יותר.

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "הקפדה על צדיקים"

לשון הרע

"חופש הדיבור" ו"זכות הציבור לדעת" הן סיסמאות נפוצות בעולם התקשורת וה"מתירות" לאנשי התקשורת לספר לשון הרע על אנשים שונים. פרשת "בהעלותך" מלמדת שחטא לשון הרע הוא חמור מאד! גם כשכוונת המספר היא טובה, אין הדבר מתיר לו לספר רע על חברו. וגם אם הסיפור הוא אמתי – לשון הרע הוא!

הכרת הטוב

"עולם חסד ייבנה" (תהלים, פ"ט:ג'), כך מלמד אותנו דוד המלך עליו השלום. המציאות היומיומית אכן מוכיחה זאת. אין אף אדם בעולם שיכול לנהל את חייו ללא עזרת אחרים (גם עזרה בשכר, עזרה היא!). טבעו הבריא של אדם הוא לתת לאחרים מיכולתו, מממונו. מה צריכה להיות תחושת המקבל? פרשת "בהעלותך" מלמדת שחובתו להכיר טובה למי שגמל אותו טוב.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצוא איזוהי. בהצלחה.

"נזכרתי, אמא, שלא עזרתי מספיק ליוסי"

"כבר עבר שבוע מאז שביקש ממך, אבי"

"נכון, אמא, אבל הוא עזר לי מאד לפני המבחן"

"יפה, אבי, אך כך הזדרז ללכת אליו, הכל כבר מוכן"