בחירה חופשית

האדם נברא גוף ונשמה. כל אחד מאלה זקוק למזון המתאים לו. מזונו של הגוף הוא חומרי, מזונה של הנשמה – רוחני. האדם חופשי לבחור במזון לגוף ולנשמה. מאז קין, הודיע ה' לאדם שיש לו בחירה חופשית, לבחור מה יהיה מזונו לגוף ומה לנשמה. פרשת "בלק" מלמדת על התנסות מיוחדת בבחירה חופשית.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "בחירה חופשית"

ברכה

הצלחתו של כל אדם בחייו תלויה הרבה במאמציו ובהשתדלותו הוא ביחס לצרכיו. פרשת "בלק" מלמדת על מימד נוסף להצלחה – ברכה. לולי ברכת ה' על עמו, לא היה מצליח לשרוד את מלחמת הקיום ומלחמות אחרות מול אויביו. לכן, הודיע ה' לבלעם מראש שקללתו לא תצלח מול ברכת ה'.

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "ברכה"

כוח הדיבור

מיוחד הוא האדם בכוח הדיבור. זהו כלי הביטוי של המחשבה שלו, המבדילה אותו מבעלי החיים. הדיבור הוא כוח. ביכולתו להחיות אנשים, או, להבדיל, להמית אנשים. פרשת "בלק" מלמדת שבלק מלך מואב הבין שהסיכוי היחיד שעדיין עומד לרשותו מול עם ישראל המאיים עליו, להבנתו, הוא כוח הדיבור. לכן הוא שוכר את בלעם בהשקעה כספית גדולה לבוא ולקלל, חלילה, את עם ישראל.

חילול ה'

העולם נברא עם מימד קדושה. הקדושה קיימת בכל תחום בחיים, בבריאה. הקדושה היא סוג של הופעת כבוד ה' בעולם. עם ישראל הוא עם קדוש ולכן הוא מופקד לנהוג בקדושה בעל תחומי חייו, ובכך מקדש הוא את שם ה' בעולמו. פרשת "בלק" מלמדת שכשעם ישראל חורג מתפקידו ולא נוהג בקדושה, אלא גורם, חלילה, לחילול ה' הוא נענש קשות, לא עלינו.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצוא איזוהי. בהצלחה.

"לא בא לי לשחק עם אחי"

"אינני מבינה את המלים 'לא בא לי' ,

אולי אתה בוחר לא לשחק עם אחיך?

אם כן, בחרת במשהו שאינו לטובתך"