קנאה

במהלך חייו של האדם, בחפשו אחר צרכים לקיומו, פוגש הוא במאכלים ובחפצים שעשויים לשפר את תנאי החיים שלו. כדי להשיג אותם עליו לשלם כסף, או לעמול להשיגם בדרך אחרת ובלבד שישיג את מבוקשו ביושר. פרשת "בראשית" מלמדת על קנאה קשה שהביאה לרצח של קין את אחיו הבל ועל עונשו הקשה! כלומר, אין מקום לקנאה באחר, שיש לו את מה שהיית רוצה. קנאה כזו עלולה להסתיים באסון! רגש הקנאה מתפתח אצל האדם ככל שמתפתח אצלו יצר הרכושנות. ככל שהוא שואף להגדיל את נכסיו, את רמת החיים שלו, הוא נחשף ליותר מצרכים, חפצים המושכים את לבו, רק שלא את כולם הוא מסוגל לנכס לעצמו.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "קנאה"

בחירה חופשית

המציאות שאליה צריך לשאוף היא שאנשים ימשיכו לחיות בעולמנו היפה בדרך ארץ ובמידות טובות. מי שירד מהדרך הטובה והגיע לפשע, האם נגזר עליו הדבר מגבוה? האם יכול היה להימנע מכך? פרשת "בראשית" מלמדת שיש לאדם "בחירה חופשית" להחליט מה לעשות ואיך להתנהג בכל מקרה. זוהי מתנה יקרה ביותר שלימד ה' את קין, כשראה את פניו נפולות, ואמר לו שבידו להחליט איך להתנהג. בהחלט אין זו גזרה משמיים שאדם יתנהג לא טוב, אלא אך ורק בחירה חופשית שלו.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "בחירה חופשית"

ענווה

בעולמנו הגדול חיים אנשי מדע וממציאים דגולים וגדולים שזיכו את העולם בהמצאות נפלאות, המצאות שהקלו את החיים בתחומים שונים: רפואה, כלכלה, בטחון, טכנולוגיה ועוד. ה' ברא את כל העולם בדבור – "ברוך שאמר והיה העולם". הוא לא נזקק לעזרה כלל מכל גורם שהוא. בכל זאת מספרת לנו פרשת "בראשית" שבבריאת האדם אמר ה' "נעשה אדם" בלשון רבים, כדי ללמד אותנו את מדת הענווה: כאלו התייעץ עם המלאכים בבריאת האדם. מכאן ילמד כל מדען וממציא להתיחס בענווה לחוכמתו ואם ניתן לצרף שותפים להמצאתו, יהיה הדבר לזכותו.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "ענווה"

צניעות

הלבוש לאדם הוא כבודו. אנשים מוערכים ומכובדים גם בהתאם להופעתם החיצונית. אך הבגד לעתים "בוגד" באדם, או, ליתר דיוק, האדם "בוגד" בבגדו. יצרו מפתה אותו להסירו מעליו, כדי להראות את גופו היפה. פרשת "בראשית" מלמדת אותנו שהאדם ואשתו לא כך הרגישו. לאחר שאכלו מעץ הדעת וגילו שהם עירומים, לא נשארו במצב זה, אלא לקחו עלה תאנה וכיסו את עצמם, מפני הבושה. הם הבינו שהמציאות המכובדת היא להיות מכוסים, לבושים. זהו כבודו של האדם. בעלי החיים גופם חשוף לעיני כל, אך האדם נדרש לכסות גופו. מפאת חשיבותו הרבה של הלבוש לאדם, טרח ה' ותפר להם בגדים בעצמו.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצא איזוהי. בהצלחה.

אכן הוא יפה

מתחשק לי שייראה

אך לחש לי בדד:

"לא נעים, לא מכובד"