חינוך

חינוך הוא התפקיד והערך המרכזי בחיינו. פני הדור כפני חינוכו, או כפני מחנכיו. חינוך נזכר בדרך כלל בהקשר הורים וילדים. ההורים מופקדים על חינוך ילדיהם ואחראים להתנהגותם. במשך הדורות עבר חלק מאחריות החינוך למחנכים בבתי הספר. בעבר הרחוק ראו המנהיגים את החינוך כחלק בלתי נפרד מתפקידם. פרשת "בשלח" מלמדת אותנו שבראשית דרכו של עם ישראל, עוד לפני מתן תורה, כבר בצאתו ממצרים, קבע ה' לעם חוקי התנהגות בסיסיים חינוכיים הנדרשים לתקופת המדבר, לדרך ארוכה העומדת לפניהם עד הגיעם למקום יישוב, לארץ ישראל. בכך, טבע בנו ה' את חשיבות החינוך כבסיס לעיצוב העם.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "חינוך"

הבעת תודה

אין אדם מושלם, שאינו זקוק לאף עזרה מאחרים. אכן, "עולם חסד ייבנה" (תהלים, פט:ג) ובורא העולם עשה אותו כך שכולם יזדקקו לכולם. כמה טוב לקבל עזרה כשהיא נחוצה. טוב ונעים גם לשמוע "תודה" ממי שהוענקה לו עזרה. ככל שהעזרה גדולה יותר, כן תגדל התביעה להבעת תודה. פרשת "בשלח" מלמדת אותנו על עם שלם שאמר "תודה" ואף עשה זאת בשירה עוצמתית – "שירת הים".

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "הבעת תודה"

ענווה

הכבוד שייך לקבוצת ערכים שרוב בני האדם שמחים לקבל, אך לא מעטים הם מי שמשתדלים להימנע מלקבל. טווח הפער ביניהם הוא מידת הענווה שיש לכל אחד. ככל שמידה זו טבועה בו יותר, כך יתרחק מהכבוד ואף ידחה אותו, אך אם רחוק הוא ממידה זו, ימצא עצמו גם רודף להשיגו. פרשת "בשלח" מלמדת אותנו על האחים משה ואהרן שלא רק לא רצו כבוד, אלא אף נהגו בענווה רבה. 

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "ענווה"

מזכרת לדורות

"רבותי, ההסטוריה חוזרת" אומר השיר. אכן, "אין חדש תחת השמש"  (קוהלת, א:ט). ההסטוריה חוזרת ובנו תלוי הדבר איך תיראה ב"מהדורתה החדשה", אם יחזרו גם הכשלונות, או שנשכיל לנטרל אותם ונאמץ מההסטוריה החוזרת רק את היפה והטוב שהיה. פרשת "בשלח" מלמדת אותנו שיש חשיבות לשמירת מזכרות מהעבר, כאלה שהן משמעותיות להפקת לקחים. במדבר זכו ישראל לנסים רבים, ביניהם ירידת המן – מזון מיוחד שסיפק לכל אחד את צרכי גופו כולם. היה זה נס גדול, מיוחד לתקופת המדבר בלבד. נס זה היה מלווה במסרים חינוכיים חשובים. כדי לשמר את זיכרון הנס ומסריו, ציווה ה' לשמור לדורות הבאים צנצנת אחת מלאה במזון זה, מוצג מוחשי שיעלה זיכרון חיובי מהימים ההם.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצוא איזוהי. בהצלחה.

יש לי הורים חמודים

יש לי מורים טובים

מילה אחת חשובה

חסרה לי למרות האהבה