כפיות טובה

הרצון של כל אדם להגן על כבודו ודעותיו, לעתים גורם לו להתעלם מטובה שקיבל מאיש שיחו ואף לטעון לצדקת דרכו שלו. פרשת "דברים" מלמדת אותנו שחטא המרגלים היתה בו גם כפיות טובה. עם ישראל זכה במשך ארבעים שנה להנהגה כל כך מסורה ואחראית של הקדוש ברוך הוא, הנהגה מלווה בנסים גדולים יום-יומיים כמו המן והשלו שהיו מזונם הקבוע, ובכל זאת נגררו אחר עשרת המרגלים שדברו רעה על הארץ ולא אחר יהושע וכלב המרגלים שאמרו "טובה הארץ מאד מאד". בכך נהגו כפיות טוב, כאילו כפו כלי, כיסו, על הטובה שקיבלו והתעלמו ממנה.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "כפיות טובה"

עין טובה

אדם מטבעו רואה את טובת עצמו. הוא ישתדל לדאוג לכל מחסורו. וטוב שזה כך, אך חשוב שתהיה לו עין טובה גם על אחרים, לשמוח בטובת חברו, לא לקנא בו ולחשוב איך להטיב עמו. פרשת "דברים" מלמדת שמשה ראה בעין טובה את עם ישראל. כשתאר את הנטל הכבד שהיה לו בהנהגתו אותם, זכר באותה שעה גם לברך אותם. מידה זו נחשבת לאחד מסימני הזיהוי עם "תלמידיו של אברהם אבינו" 

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "עין טובה"

בחירת אנשי ציבור

אנשי ציבור נבחרים במדינה דמוקרטית, על ידי העם. לא תמיד מי שנמצא בגוף הבוחר, המייצג את הציבור, מבין מה חשוב לראות במועמד כדי לבחור אותו והאם הוא באמת מתאים לתפקיד המיועד לו. פרשת "דברים" מלמדת אותנו שבחירת דיינים צרכה להיות מאד אחראית. היא צריכה להיות על פי שיקולים ענייניים, הנוגעים לרקע הדרוש לדיין: יידע, מידות טובות וכו'. ישנו איסור לבחור דיין על פי שיקול אישי, צדדי.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "בחירת אנשי ציבור"

פסיקת דין נקיה מנגיעות

דיינים היושבים לדון בין אנשים, בעלי דין, שבאו לפניהם, חייבים להיות אמיצים בפסיקת הדין. פרשת "דברים" מלמדת  שאסור להם לחשוש מתגובה של אחד מבעלי הדין וכדומה. כמו כן, תלמיד היושב לפני רבו ושמע את רבו טועה, לדעתו,  באיזו הלכה, חובה עליו להעיר לו על כך, בדרך מכובדת, כמובן, אך אינו רשאי להימנע מלהעיר מפני כבוד שהוא רוחש לרבו.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצא איזוהי. בהצלחה.

זו דרכו של שכנו להפריע לו

אך הוא ידרוש להטיב עמו

כי לא רוצה הוא להידמות לו

במידה רעה, לא תשכון בלבו