חיזוק העם

רבים הם תפקידיו של מנהיג, במיוחד מנהיג עם. במערכת היחסים השוטפת שבינו לבין העם ישנן עליות וירידות. מנהיג טוב ומסור תהיינה לו הרבה הצלחות ורגעי סיפוק במהלך תפקודו. רגעי האושר וההנאה מהצלחותיו, מתחושת הסיפוק, מעיבים על שעות, ימים ושבועות של מסירות אין קץ. אך, ישנן גם אכזבות, כשלונות, רגעים בהם הוא מבקש אפילו לסיים את תפקידו. פרשת "וילך" מלמדת אותנו על מנהיג מיוחד, משה רבנו, שלמרות ייסוריו הרבים ועלבונותיו במהלך תפקידו, ידע להתעלות על עצמו, ולקראת פרידתו מהעם, עמד וברכם: "חזקו ואמצו" ! אשרי העם שאלה מנהיגיו!

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "חיזוק העם"

לברך ולחזק מנהיג חדש

הנהגה בכלל והנהגת עם בפרט מאופיינת במאמצים רבים, מסירות ללא גבול, ולמרות זאת, רוב ככל המנהיגים לא מוכנים לסיים את תפקידם. חלק גדול מהם רואה בכך שליחות ורגעי החסד במהלך תפקודם מעיבים על אכזבות רבות מהתפקיד ומהעם. וכשמגיע רגע הפרידה, היום בו צריך המנהיג לסיים את תפקידו ולהעבירו לבא אחריו, תחושת קנאה משולבת בצער מלווה אותו, יום קשה הוא לו. פרשת "וילך" מלמדת על מנהיג מיוחד, משה רבנו, שהתעלה על עצמו ודוקא ברגעים אלה עמד וברך וחיזק את מחליפו יהושע לעיני כל העם: "ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ!"

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "לברך ולחזק מנהיג חדש"

שבט רוחני

ישנו בטוי צבאי: "הצבא צועד על קיבתו". זהו בטוי הממחיש את התלות של הצבא בקיומו הפיזי, החומרי. על מה צועד עם? מהו המרכיב המבטיח להישרדותו, להצלחתו? הצלחתו של עם מותנת בהנהגה טובה, הנהגה מסורה היודעת מה טוב לעם ואיך להשיג אותו. האם די בהצלחה כלכלית, לדאוג שלכל אזרח יהיה מחשב נייד ופטור מלא ממסים? פרשת "וילך" מלמדת על מרכיב חיוני ביותר להצלחת עם – דאגה להזנה רוחנית של העם. לא די בהצלחה כלכלית, אלא לשמירה על רמה רוחנית ערכית של העם, שתבטיח אורך חיים להצלחה הכלכלית. מדינה שההצלחה הכלכלית שלה גדולה, אך מושחתת מבחינה ערכית, לא תזכה לאורך חיים גם מבחינה חומרית, כלכלית. פרשת "וילך" מלמדת שבעם ישראל היה זה שבט לוי שדאג להזנה רוחנית, לשמירה על איכות חיים גבוהה. זה היה תפקידו, מסיבה זו לא קיבל נחלה בארץ ככל השבטים. הוא התיישב בארבעים ושמונה ערים הפזורות בכל השבטים, כך שהשפעתו היתה רבה.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "שבט רוחני"

חינוך תינוקות

חינוך הוא בסיס לכל דבר טוב: משפחה, לימודים וגם עם. גיל החינוך המקובל הוא בשנות ילדותו של האדם. הקליטה שלו רבה וחשוב שיימצא בסביבה חיובית. הוריו מחנכים אותו להרגלים נכונים, לכל מה שדרוש לו כילד ומאוחר יותר, כנער. החינוך ככלל סובב סביב צרכיו הקיומיים של הילד, ועם הגיל, גם בהקניית כלים לתקשורת בסיסית עם הסביבה. פרשת "וילך" מלמדת אותנו שיכולתו הרוחנית של תינוק היא גדולה. הוא מסוגל להיות מושפע מאוירה רוחנית, עוד לפני שיידע לדבר. במעמד "הקהל", בו מתכנס כל העם לשמוע דברים חשובים מהמלך, חייבים להביא למעמד זה גם את התינוקות, כי קיימת השפעה רוחנית כללית של עצם המעמד עליהם, השפעה חיובית שתמצא בעתיד ביטויים מעשיים אצל אותו תינוק.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצא איזוהי. בהצלחה.

גם הוא הגיע למעמד

עדיין על רגליו לא עמד

כי בכך יחיה העם לעד

כי חינוכו מתחיל מייד