שיתוף

טבעו של אדם להשתדל לבצע את משימותיו בכוחות עצמו. זהו ערך חשוב ומבשר טוב. פרשת "ויקהל" מלמדת שיש חשיבות רבה לערך השיתוף. כלומר, בעניינים ציבוריים, חברתיים ובכל מקום שישנו אדם נוסף בסביבה, חשוב מאד שהיחיד יחשוב על שיתוף אחרים בביצוע אותה משימה שהוא מתכנן לבצע.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "שיתוף"

ציבוריות

כוחו של היחיד במילוי משימות מוגדר וניתן לכמתו (להגדירו בכמות). פרשת "ויקהל" מלמדת שערכו של ציבור הוא הרבה יותר מסך כל היחידים. ישנו מימד ייחודי לציבור ב"סרגל" ההצלחות בביצוע משימות. בדרך כלל, גם לא ניתן לצפות מראש תוצאות פעילות ציבורית ביחס ליחידים.

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה " ציבוריות"

חכמת נשים

איש ואשה דומים מאד בהרבה מתכונותיהם, אך גם שונים במלא מעט. פרשת "ויקהל" מלמדת על חכמת נשים מיוחדת שהיתה בתהליך יצירת כלי המשכן. חלקן של הנשים בעשיית המשכן החל בגיוס התרומות ביד רחבה במיוחד, ונמשך ביצירה בפועל של טווית חוטים מיוחדים לאריגה. הנשים נזכרות מספר פעמים במהלך פרשיות המשכן בהקשרים אלה.  

חכמת-לב

בדרך כלל נוטים אנו להפריד בין שני מוקדי החיים של גוף האדם: המוח והלב. למוח אנו מיחסים את יכולת החשיבה וללב – את עולם הרגש. פרשת "ויקהל"  מלמדת על שילוב של שני מוקדים אלה בהתגייסותם לטובת עשיית המשכן. האמנים שנבחרו להשתתף בעשיית המשכן וכליו היו אלה שהיתה בהם נטייה לשילוב בין ההתמחות המקצועית לרחשי הלב. בהקשר למשכן, מדובר ברחשי לב רוחניים, כמובן.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצא איזוהי. בהצלחה.

יכולתי לבצע את המשימה לבדי

אך משהו מעניין התעורר בלבי

לא רק אני אוהבת לעשות הפתעה

אולי הפעם אציע זאת לנועה