קיום הבטחה

אחת המידות היפות, המוערכות על ידי בני אדם, היא קיום הבטחה. "הבטחתי – קיימתי" שמחים אנשים לבשר. פרשת "וישלח" מלמדת אותנו שיעקב אבינו קיים את נדרו-הבטחתו לה' ברגע הראשון שרק יכל. בצאתו מבית הוריו בבאר שבע לדרך ארוכה, מלווה בטלטלות וקשיים רבים, ביקש מה' שישמור עליו לאורך כל הדרך, הלוך ושוב, והבטיח-נדר להקים מזבח בשובו ארצה, לאות תודה. אכן בנה יעקב מזבח בבית אל, במקום שהבטיח, כשחזר בריא ושלם לאחר עשרים שנה בחרן, בבית לבן.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "קיום הבטחה"

קריאה לשלום

ביחסים שבין אנשים, למרות הרצון ההדדי לשמור על יחסים תקינים ואף טובים בין הצדדים, עלולות לקרות תקלות, ואף סיבות "טובות" לשיבוש היחסים, ולעתים גם ריב. מה כדאי לעשות במצב כזה? פרשת "וישלח" מלמדת אותנו שצריך לקרא לשלום לצד השני – לחבר, לשכן וודאי לאח. יעקב אבינו ברח מבית הוריו לחרן מפני שנאת עשיו הקשה – חשש לרציחתו. לאחר עשרים שנה שב ארצה והחשש מפני שנאת עשיו קיים עדיין בלבו. הוא מתארגן היטב לקראת כל מצב אפשרי, והדבר הראשון שהוא עושה הוא קריאתו לשלום לעשיו.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "קריאה לשלום"

חנופה לרשעים

מהי חנופה? בתקשורת הבין אישית, יש לעתים חריקות ומצבים לא נעימים, בהם חושש אחד הצדדים להתפתחות של מתח וכדומה בינו לבין חברו. אחד הכלים שעשויים לעמוד לשירותו הוא חנופה – התרצות חורגת בפני איש שיחו, לעתים מלווה במתן שוחד, אך בדרך כלל בהרעפת שבחים מוגזמים והרמת קרנו על דברים לאו דווקא משמעותיים באמת. האם חנופה יכולה להיות דרך כשרה לשימוש בהפשרת יחסים מתוחים? פרשת "וישלח" מלמדת אותנו על יעקב אבינו שבמצב של "פיקוח נפש" השתמש בדרך זו, בחנופה לעשיו הרשע שזמם להרגו. דרך זו היתה מותרת לאחת הדעות בין חכמי ישראל, שגם אם אינה כשרה בדרך כלל, כשרה היתה בעת צרה.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "חנופה לרשעים"

מעשה נבלה

הביטוי "נבלה" בא בהקשר של מעשה מאד קשה, מתועב. יש תסמיך (=אסוציאציה) בין נבלה, בהמה מתה שריחה הרע מאד קשה, למעשה מכוער בתכלית המכונה "מעשה נבלה". פרשת "וישלח" מלמדת אותנו שיש לכנות את מעשה האונס של דינה על ידי שכם בן חמור כמעשה נבלה. לצערנו הרב, יש בימינו תחושה של עידון בכינוי מעשה כזה בחברה הכללית ואף נסיונות לא מעטים לתת הסבר "מוצדק" למעשה נבלה כזה ("יש לבדוק אם לא היתה הסכמה" וכו'). בני יעקב לא ראו כך את המעשה אלא הגדירו אותו בהגדרה הראויה – מעשה נבלה, מאחר ותפישת הערך של צניעות בת ישראל היתה בעיניהם גדולה ביותר, וכל פגיעה במרקם העדין והקדוש הזה, חמור הוא מאד.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצא איזוהי. בהצלחה.

הייתי רוצה להבטיח המון

מלא הפתעות כמו למלך בארמון

אבל למדתי שמה שמבטיחים

לקיים תמיד תמיד חייבים