כפיות טובה

דרכו של עולם הוא היעזרות הדדית של בני האדם זה בזה ואלה באלה. מה שיש לאחד לתת ביד רחבה, חסר לגמרי אצל האחר, ובעסקת חליפין/מסחר או בנתינה לשמה, מתאפשרים חיים טובים לכולם. התגובה המצופה לקבלת עזרה היא הכרת הטוב. כלומר, בנוסף לאמירת "תודה" המקובלת והנהוגה לשמחתנו, מצופה גם שמקבל הטובה יזכור את מי שהטיב עמו גם לאחר זמן. פרשת "חוקת" מלמדת שהנוהג להיפך, ואינו מכיר טובה, אלא מתעלם ממנה ונוהג בכפיות טובה, נענש!

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "כפיות טובה"

מוגבלות השכל האנושי

ה' חנן כל אדם במנת משכל מסוימת. בבריאת האדם נאמר: "וַיֹּאמֶר אֱ'לֹהִים נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ" (בראשית, א:כ"ו). לרוב הפרשנים הכוונה לשכל, החלק הרוחני שבאדם, המאפשר לו לנהל את חייו ביעילות רבה. ליכולת זו "השמים הם הגבול" כביטוי הנפוץ. האדם פיתח את העולם והביא אותו לרמה כה גבוהה, עד שלעתים אינך מאמין למראה עיניך: "האמנם ידי אדם ושכלו עשו זאת?!" גם ביהדות, מגיע האדם להבין את תורת ה', כל אחד לפי יכולתו ומנת המשכל שזכה לה,  למרות שלא בשר ודם כתבה. זוהי אכן מתנת ה' כדברי דוד בתהלים: "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך" (תהלים, קי"ט:י"ח). פרשת "חוקת" מלמדת שישנם בכל זאת נושאים מסוימים שהאדם לא יכול להגיע לסוד הבנתם בגלל מוגבלות השכל האנושי. אחד מהם הוא "פרה אדומה".

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "מוגבלות השכל האנושי"

בקשת שלום

כמה נעים ונחמד לחיות בשלום עם כולם, עם הסביבה הטבעית, עם השכנים ועם המדינות השכנות. השלום הוא אחד היסודות ההכרחיים לקיומה של כל חברה בעולם. אך, לעתים, נדרש מאמץ גדול להשיגו. פרשת "חוקת" מלמדת שעם ישראל, בדרכו הארוכה ממדבר סיני לארץ ישראל, ביקש שלום והפנה בקשה למלך אדום לאפשר לו לעבור בארצו כדי לקצר את הדרך לארץ. הוא ביקש זאת בלשון יפה ועדינה, אך בקשתו נדחתה. לא רק שנדחתה, אלא, כתגובה, יצא סיחון מלך אדום לקראתו במלחמה. ה' עזר לעם ישראל והוא הצליח להכניעו ואף לכבוש את ארצו.

הקפדה על צדיקים

ה' מנהל את העולם בדרכים מיוחדות. אחת מהן היא מערכת שכר ועונש. גם האדם הפרטי, במעגל המשפחתי, נוהג בדרך זו. זהו כלי בסיסי לקיום חיים תקינים בכל מקום. מומלץ ואף הכרחי שהמעניש יתאים את העונש לעברה. ילד שיקבל עונש מוגזם על עברה קטנה, ירגיש עוול ולא יצליח להשתפר ולהתחיל "דף חדש" כל עוד מציקה לו תחושת העוול שנעשה לו. פרשת "חוקת" מלמדת שכלפי הצדיקים ההתנהלות של ה' שונה. עברה שהיתה מתבצעת על ידי אדם פשוט וגוררת בעקבותיה עונש מסוים, כשהיא נעשית על ידי אדם חשוב, צדיק, העונש עליה הרבה יותר חמור. כך נענשו אהרן ומשה שלא להיכנס לארץ ישראל על שהיכה משה בסלע במקום לדבר אליו. 

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצוא איזוהי. בהצלחה.

"אינני מבינה מדוע המורה מתיחסת אלי בקרירות"

"חשבי נא, נועה, אולי זה קשור לאיזו התעלמות"

"אני נזכרת שהכנתי עם חברה רשימה ארוכה,

של טובות רבות שעשתה לנו המורה"