אהבת הארץ

"חן מקום על יושביו" אומרים חז"ל (סוטה, מז:א). טבעי שאדם יאהב את מקום הולדתו ואף את מקום מגוריו. עד כמה? פרשת "חיי שרה" מלמדת אותנו עד כמה אהב אברהם אבינו את ארץ ישראל. הוא יכל לקבל חינם חלקת קבורה לאשתו – אמנו שרה עליה השלום, אך בחר לקנות "בכסף מלא" את מערת הקבורה, הלא היא מערת המכפלה מרוב אהבתו לארץ ישראל. התורה מיחסת חשיבות רבה לעניין זה ומספרת את סיפור רכישת המערה בתיאור מפורט.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "אהבת הארץ"

נאמנות לשליחות

"שליח" זהו תחום עיסוק נפוץ בימינו. ישנן חברות רבות לביצוע שליחויות בכל רחבי הארץ. מהי נאמנות לשליחות? עד כמה אדם מוכן להתאמץ בנאמנותו לשולחו? אלו עכבות ותקלות בדרך הן מוצדקות ומשחררות אותו ממחויבות מילוי השליחות? פרשת "חיי שרה" מלמדת אותנו על שליח מיוחד, עבד אברהם אבינו, שקיבל משימת שליחות לא פשוטה ועמד בה ברוב כבוד והערכה. הוא השקיע מאמצים פיזיים ונפשיים במהלך ביצוע השליחות. וברגע המכריע גילה נאמנות מלאה לשולחו אברהם אבינו וביצע שליחותו.

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "נאמנות לשליחות"

חסד של אמת

בעצם, כל חסד בא מרגש אמתי של נותן החסד, רגש של אהבה לזולת, לערך הנתינה. בכל זאת, לעתים עלולה להסתנן בלב הנותן תחושה של כדאיות: "כדאי שאתן היום כדי שגם לי יתנו כשאצטרך". אין פסול בתחושה כזו, היא טבעית ולא פוגמת במעשה החסד. אך, פרשת "חיי שרה" מלמדת אותנו על רמה גבוהה יותר של עשיית חסד – חסד של אמת, חסד שלא מלווה באף ציפייה לגמול. העבד פונה למשפחת בתואל ומבקש את רבקה ליצחק. חסד זה שיעשו אתו הוא חסד "ללא כוונת רווחים". הם הרי לא ייפגשו עוד בתנאי הנגישות והתנועה של הימים ההם. לכן מגדיר העבד חסד זה – "חסד ואמת"

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "חסד של אמת"

צניעות

לעתים נתפש מושג, ערך, זה כשייך לדור הישן. "היום, בעידן המודרני, מתאים להופיע בלבוש אופנתי" כך יאמרו צעירים רבים ושאינם. אין בעיה עקרונית בגישה זו, אך כדאי לחברה המכבדת את עצמה לשים גבולות במסגרת יישור הקו עם קו האופנה האחרון, "קו אדום" אותו אסור לחצות! פרשת "חיי שרה" מלמדת על סגנון רגיש ביותר לצניעות. לא רק בלבוש, אלא בהתנהגות . למשל, כשרבקה מגלה גבר בסביבתה היא יורדת במהירות מרכיבתה על הגמל. וכשהיא שומעת מהעבד שזהו יצחק, בעלה לעתיד, היא אף מכסה את פניה…

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצא איזוהי. בהצלחה.

חסד הוא עשיית טוב לאחרים

לסתם אנשים לא רק לחברים

אשרי מי שלא חושב על פרסים

אלא רק על איכות החסדים