לימוד זכות

דרכו של אדם היא לשפוט או להעריך התנהגות של יחיד או ציבור על פי נתונים שהוא יודע עליהם. לנתונים יש משמעות רגילה, על פיה הוא מחייב או שולל את התנהגותו. אך, מעניין שניתן לתת לעתים הסבר מזכה, לאותה התנהגות, אם נלקח בחשבון מניע, אולי רחוק, אך אפשרי, המסביר את ההתנהגות בחיוב. פרשת "כי תשא" מלמדת (ברמז) שחלקו של אהרן בעשיית העגל היה מתוך שיקול חיובי, למרות הנתונים העובדתיים. זהו "לימוד זכות" עליו, למרות התוצאה הקשה של התערבותו.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "לימוד זכות"

מסירות נפש של מנהיג

עד כמה מוכן מנהיג להתמסר לתפקידו? אכן, ככל שהמנהיג מחובר יותר לתפקידו ולמונהגיו, כך תגבר מסירותו. פרשת "כי תשא" מלמדת אותנו על משה רבנו שהיה מוכן למסור את נפשו להצלת עם ישראל. כשריחפה סכנת חיים על העם כולו, בחטא העגל, עמד משה רבנו בתפילה לפני ה' לסלוח לעם, ולהשגת המחילה היה מוכן לוותר כליל על כבודו כמנהיג העם.

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה " מסירות נפש של מנהיג"

כוחה של תפילה

הקשר של האדם לבוראו באמצעות התפילה הוא מימי קדם. האדם האמין במי שברא את העולם וגם מחיה אותו בכל רגע, ואליו הוא פונה בכל בקשה, קטנה כגדולה. יש מי שתפילתו לה' היא בכל יום, יש מי שתפילתו בעת מצוקה, אך המשותף לכל מתפלל היא תחושת הקירבה לבורא. בפרשת "כי תשא" מלמדת התורה מהו כוחה של תפילה. בחטא העגל בו השתתפו כשלושת אלפי איש, עמד ה' לבצע עונש קשה ביותר לעם ישראל. הוא ראה בעבודה הזרה הזאת בגידה קשה וכפירה בו כמנהיג העולם. משה רבנו עמד בתפילה במשך ארבעים יום פעמיים, ורק בסיומם, בישר לו ה' "סלחתי כדבריך". תפילותיו של משה רבנו ודאי שלא דומות לשלנו, ולמרות שהרבה בתפילה, לא התיאש לומר לעצמו: "מה עוד עלי לעשות? הנה התפללתי כל כך הרבה ולא נענתי. אין בידי עוד לעזור לעם ישראל." הוא לא אמר זאת אלא המשיך והתפלל עד שנענה.

כיבוד מנהיג

עם המכבד את עצמו מתיחס בכבוד למנהיגו. זהו הגמול הבסיסי שניתן לצפות מעם למנהיגו. משה רבנו שהיה עניו גדול, אולי לא היו מסביבו גינוני כבוד מוחצנים, כאלה הנהוגים אצל מנהיגים בעלי שיעור קומה כשלו. בכל זאת, מלמדת אותנו פרשת "כי תשא" על יחס מיוחד שחלק העם למשה. עקב מצבו הרוחני הירוד של העם, עקר משה את אהלו מהמחנה אל מחוץ למחנה. כשהיה משה הולך לאוהלו, עמד כל העם על רגליו לאות כבוד עד שנכנס משה לאוהל.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצא איזוהי. בהצלחה.

תמיד חשבתי שהוא מאחר

בגלל משחק זה או אחר

מאז השיעור של המורה טובה

למדתי לחשוב עליו טובה