מסירות

נוח לו לכל אדם להתנהל "על מי מנוחות": לקום בכל בוקר ליום חדש מאיר ומרענן כשתכניותיו מתגשמות אחת לאחת. אבל, מה לעשות, החיים מזמנים גם הפתעות וחלקן גם לא נעימות, והנה עליו לוותר על תכניותיו האישיות לטובת משימה אחרת. פרשת "לך לך" מלמדת אותנו על מסירות עילאית שהיתה לאברהם אבינו להצלת אחיינו לוט.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "מסירות"

וויתור

החיים בשכנות במהותם מזמנים וויתור מסויים על פרטיות. לא פעם מבקשים אנו משכנים לשמור על שקט וכדומה. ככל שהוויתור קטן יותר, כך ניתן לשרוד ואולי אף לחבב, את השכנות. אך מה עושים כשמדובר בבעיה קשה שפורצת ביחסי השכנות? פרשת "לך לך" מלמדת אותנו על וויתור גדול שעשה אברהם אבינו לטובת שמירה  על יחסים תקינים עם אחיינו השכן לוט.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "וויתור".

עין טובה

יצר הרכושנות והבעלות על חפצים גדול הוא אצל הרבה מבני האדם, במיוחד כשמדובר בחפץ שהושג בדרך לא דרך, במחיר כספי גדול או בנסיבות לא רגילות. פרשת "לך לך" מלמדת אותנו על "עין טובה" שהיתה לאברהם אבינו ביחס לרכוש גדול שהשיג בנצחון מלחמתי נדיר. רכוש רב שיכל להפוך אותו לאל הון בימים ההם. בכל זאת לא רצה אברהם אבינו ליהנות אפילו משרוך נעל שברכוש ההוא.

עמידה בנסיון

כללי ההתנהגות הנדרשים מבני האדם בתפקוד השוטף, הם בסיסיים בדרך כלל ולא מוגזמים. לעתים עומד האדם בפני התלבטות אישית ועליו להכריע מה יעשה בענין מסוים. ככל שההתלבטות היא בנושא קל, יחסית, לא משמעותי, כך תקטן האכזבה שלו אם יתברר לו שטעה. בכל אופן היה שמח שלא לעמוד עוד בפני התלבטות כזאת. ודאי שלא היה "מזמין" התלבטות חיצונית, לא נצרכת, לא מחויבת. פרשת "לך לך" מלמדת אותנו על עמידה של אברהם אבינו בנסיונות קשים, נסיונות "חיצוניים", שהוא לא "הזמין" אותם ואף לא היו נחוצים כל כך בסדר היום שלו, בראייה שטחית.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצא איזוהי. בהצלחה.

בבית ובמגרש המשחקים

למידה זו אנו נדרשים

פחות לחשוב על עצמנו

ולהרגיש גם את זולתנו