חוקיות בטומאה

הטומאה והטהרה הם מושגים רוחניים, שבזמן בית המקדש היתה להם משמעות מאד מרכזית בחיי הפרט והכלל, ולעם ישראל היתה התיחסות אחראית בהקשר אליהן. מאז שנחרב בית המקדש, בעוונותינו הרבים, לא קיימת תחושת קרבה ראויה למושגים אלה, והם גם לא מרכזיים בחיי היום-יום שלנו כבעבר. פרשת "מצורע" כהמשך לפרשת "תזריע" עוסקת באחד הגורמים לטומאה חמורה שנהגה בזמן בית המקדש – טומאת צרעת. חכמינו הסבירו שהצרעת מופיעה אצל מי שמדבר לשון הרע. ישנו פירוט רחב בפרשיות אלה בחוקי טומאת הנגעים ודרכי הטהרה. מאחר ונושא הטומאה והטהרה הם רוחניים ביותר ונתונים לחוקיות עליונה שניתנה לנו בתורה על ידי ה', לא רשאי אף אדם לגרוע או להוסיף, על פי הבנתו האישית, על חוקים אלה ועל כך מופיעה בפרשת "מצורע" הנחיה ברורה: "זֹאת תּוֹרַת הַצָּרָעַת" (ויקרא,י"ד:נ"ז)

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "חוקיות בטומאה"

ענישה בהדרגה

הענישה היא אחד האמצעים הנהוגים והמקובלים כחוקיים במהלך חינוכו של הילד על ידי הוריו, מחנכיו, וכן על ידי הרשות המבצעת במדינת חוק. הענישה היא אמצעי להשבת הנענש למסלול הנכון, להכרה בחטאו ולעשיית טוב. ככל שיבין הנענש את משמעות העונש, כן יפנים את מטרתו, והסיכויים לתיקון דרכיו, יהיו טובים יותר. פרשת "מצורע" משלימה את רשימת העונשים הבאים על מספר לשון הרע וחכמינו זכרונם לברכה מבארים שהעונשים השונים באים בהדרגה, בזה אחר זה, במידה ונדרשת עדיין תזכורת לחוטא. ההדרגתיות בענישה מאפשרת לנענש להבין מהר יותר את משמעות הענישה, את הקשר בין העונש לחטא, ולגרום לו לחזור בו מהחטא.

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "ענישה בהדרגה"

סמליות בטהרה

הטומאה והטהרה ממנה הם מושגים מופשטים, רוחניים שהיו מאד מרכזיים בזמן שבית המקדש היה קיים וגם קרובים לכל יהודי בתחושה. מאז שחרב בית המקדש, בעוונותינו הרבים, הלכה ופחתה מרכזיותם בתחושה היומיומית ובמשמעות הנלוות להן. הצרעת, הבאה למי שמספר לשון הרע על חטאו החמור, גורמת לטומאה חמורה למספר ועליו להימצא בכל תקופת טומאתו מחוץ למחנה. סימני הצרעת המוחלטים על ידי הכוהן משתנים במהלך ריצוי העונש בשהייה מחוץ למחנה. הסימנים הולכים ונעלמים ואז חייב מי שנענש להיטהר בסדר מיוחד. פרשת "מצורע" מלמדת על סדר הטהרה. לביצוע הטהרה על ידי הכוהן, עליו להביא ארבעה פריטים, שכל אחד מסמל ורומז לחטא לשון הרע. נוכחותו של המצורע בכל התהליך מביאה אותו להתבוננות בפריטים ובסמליותם, ומקרבים אותו להרהור תשובה מחטא לשון הרע.

רפואה רוחנית

הצרעת הבאה על מי שמדבר לשון הרע, איננה מחלה גופנית, אלא  סימן לחולי רוחני הבא לרמוז למספר שלוקה הוא בחטא חמור. לשון הרע חמור הוא ביותר כיון שהוא גורם לנזק חברתי קשה. הוא גורם לניתוק בין אנשים, לשנאה ולמידות הרעות שהורסות את המרקם החברתי הטוב. טומאת הצרעת מטרתה להביא את המספר להתבונן בחטאו ולשוב ממנו. בתקופת טומאתו עליו להימצא מחוץ למחנה – הרחק מהחברה בה פגע בספרו לשון הרע. ריצוי העונש מסתיים עם היעלמות סימני הצרעת. אז עליו להגיע לבית המקדש עם פריטים שבהם יבצע הכוהן עבורו את סדר הטהרה המיוחד. פרשת "מצורע" מלמדת שהדרך לטהרה רוחנית ולחזרה בתשובה מחטא חמור זה עוברת דרך הכוהן. הכוהן הוא דמות רוחנית המשפיעה מאד על כל מי שפונה אליו. על המצורע לבוא אל הכוהן ולהיעזר בו בתהליך התשובה שעליו לבצע. הצרעת היא חולי רוחני ולכן רפואתה היא רוחנית.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצוא איזוהי. בהצלחה.

לא נעים לי עכשיו לספר

שהייתי שובב בבית הספר

אך, מה שזוכר אני לטובה

שהיתה לענישה תוצאה טובה