עונשו של מחטיא

האמונה ב"שכר ועונש" משמעה שלכל אחד יש שכר על מעשיו הטובים ועונש על עברות שעשה. מה דינו של מחטיא, מי שגורם לאחרים לחטוא? פרשת "פנחס"  מלמדת שעונש המחטיא גדול יותר, ולכן משה נצטווה על ידי ה' "צרור את המדינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור" (במדבר, כה:יז). המדינים החטיאו את ישראל בבנותיהם בחטא "בעל פעור".

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "עונשו של מחטיא"

קנאות המביאה שלום

אחת המידות הקשות שמאיימות על האדם היא הקנאה. הקנאה היא רגש חזק המתעורר כתוצאה מאי השלמה עם הצלחה של מישהו או מתחושת נחיתות כלשהי. זוהי קנאה שלילית ביותר והעלולה להוציא את האדם מן העולם. (אבות, ד:כא). פרשת "פנחס " מלמדת על קנאות פנחס לה' שהיתה חיובית ונבעה מתוך קדושה ודאגה לכבוד ה' המתחלל לעיני כל ישראל. קנאות זו הביאה להפסקת המגפה שפשתה בעם והמיתה עשרים וארבעה אלף איש, בחטאם ב"בעל פעור".

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "קנאות המביאה שלום"

עין טובה

אחד מיסודות האמונה בה' הוא שה' נותן שכר טוב לעושי רצונו ועונש לעוברים על דבריו. מי שזוכה לחיים טובים עלול הדבר לגרום קנאה אצל חבריו, אך פרשת "פנחס" מלמדת אותנו שמשה ראה בעין טובה את מינויו של יהושע במקומו. ה' ציוה אותו לסמוך יד אחת עךיו ואילו משה סמך על יהושע את שתי דיו. וכך מבהיר לנו רש"י את אשר הרגיש משה אז: " 'ויסמוך את ידיו' – בעין יפה(=טובה), יותר ויותר ממה שנצטווה, שהקב"ה אמר לו 'וסמכת את ידך' והוא עשה בשתי ידיו, ועשאו ככלי מלא וגדוש"(במדבר, כז:יח,כג).

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "עין טובה"

מנהיגות למופת

משה רבנו הנהיג את עם ישראל במסירות נפש גדולה. פרשת "פנחס" מלמדת על דוגמה אחת של מסירות נפש לתפקיד אצל משה רבנו. ה' ציווה אותו לעלות להר העברים לראות הארץ כי עומד הוא לסיים את תפקידו. התורה הביאה את תגובתו הראשונה של משה להודעה זו – דאגה למנהיג הבא: "וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה, אֶל ה' לֵאמֹר. יִפְקֹד ה' אֱ'לֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל בָּשָׂר, אִישׁ עַל הָעֵדָה.  אֲשֶׁר יֵצֵא לִפְנֵיהֶם, וַאֲשֶׁר יָבֹא לִפְנֵיהֶם, וַאֲשֶׁר יוֹצִיאֵם, וַאֲשֶׁר יְבִיאֵם; וְלֹא תִהְיֶה עֲדַת ה' כַּצֹּאן, אֲשֶׁר אֵין לָהֶם רֹעֶה."  (במדבר, כז:טו-יז)

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצוא איזוהי. בהצלחה.

"תראה איזה כדורסל יש לאבי,

הכדורסל שלו יקר יותר משלי"

"איזה כיף שיש לשניכם כדורסל

אני אפילו לא אומר על זה 'חבל' "