אהבת הגר

עולמנו מחולק למדינות ולעמים. התביעה ללאומיות של צבורים רבים בעולם הביאה עם הזמן להתנתקותם משליטיהם ולעצמאותם. ההצלחה שלהם נפלה על רקע של התפקחות העלם מהתיעוב שיש בשליטה על האחר. במקביל להתקדמות העולם בנושא חשוב זה של שחרור מדינות מעבדותן, הולך ונעלם גם המושג "גזענות" , אנוכיות לאומית מופרזת הדוחה את כל מי שאינו בן הלאום. פרשת "קדושים" מלמדת שביהדות אף פעם לא היה קיים מושג מתועב זה. אדרבה, חובה קיימת לאהוב את הגר, את מי שמעוניין להצטרף לעם היהודי ולקבל על עצמו את כל המשתמע מכך.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "אהבת הגר"

אהבת ישראל

אהבה היא ערך יסודי וחשוב ביותר לכל אדם. היא מבטאת את הקשר החזק בין שני צדדים. סמל לאהבה ערכית ואידיאלית היא האהבה שמתפתחת בין בני זוג כשהיעד המשותף שלהם – בניית תא משפחתי – מהווה ערך יסודי לקשר שביניהם. פרשת "קדושים" מלמדת שבעם ישראל המצווה לאהוב האחד את השני היא בסיסית ביותר וחשובה. היא מבטאת את הקשר העמוק שקיים בין כל הפרטים, קשר עמוק שאינו תלוי חזות חיצונית, עדה, מנהג, שיוך מגזרי וכו'. מותר להיות שונה בדעות מהאחר, אך בשום פנים לא מותר לשנוא מכל סיבה שהיא. לא במקרה אמר רבי עקיבה (בתלמוד ירושלמי מסכת נדרים פרק ט):  "ואהבת לרעך כמוך … זהו כלל גדול בתורה"

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "אהבת ישראל"

כבוד לזקן

"כבוד האדם וחרותו" הם מושגים מדוברים מאד בזמננו. יפה שהחברה האנושית הולכת ומתוודעת למחויבות לדאוג לכל שכבות האוכלוסיה שלה. מה לעשות שגם בנושא זה היהדות היתה הראשונה להכריז על כבוד האדם בכלל, ועל כבוד הזקן בפרט. פרשת "קדושים" מלמדת שחובה לכבד כל זקן בגיל מכל עם, שנאמר: "מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם" (ויקרא, י"ט:ל"ב). יחס מכבד לזקן, מסמל את קשר הדורות ואת הזיקה הטבעית שיש לדור החדש עם הישן להחכים ממנו ולהוסיף ולחדש. נמצא שלא רק מצווה והכרת הטוב כלפי מי שהכינו לנו את העולם אליו נולדנו, אלא יש כאן סוג של "המלצה" לחברה בכלל, אם חפצה היא בפיתוח ושכלול הקיים.

יושר

מבנה גופו של האדם אינו ישר כסרגל, כפלס. כך שאם נדרש הוא להיות ישר, ודאי שאין הכוונה שישנה את טבעו ומהותו… הדרישה פונה לתחום הערכי, המדותי שלו, כמובן. פתחנו בהיגד היתולי לא רק במטרה לפתוח בהומור קל, לקראת אמירה יותר "כבדה",  אלא כדי לרמוז למשהו עמוק בנושא. יש הרואים את התביעה הבסיסית להיות ישר, לא פחות מאילו היה נדרש אותו אדם ליישר את גופו ממש כפלס, וכאילו אומר הוא: "כשם שאינני יכול ליישר את גופי, כך אל תצפו ממני למשהו חריג". פרשת "קדושים" מלמדת שלא לראות כך את הדברים, אלא דורשת מכל אדם, בכל תחום בחייו, להיות ישר. הדוגמה המופיעה בפרשתנו היא יושר במשקלות ובמידות בהקשרים מסחריים. מי שרואה את הפריסה הרחבה של התביעה ליושר, מבין עד כמה היא מידה בסיסית שבלעדיה, כל אורח החיים לא ישר גם הוא.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצוא איזוהי. בהצלחה.

הלכתי הביתה לאחר הלימודים

הדרך היתה עקומה ומלאה באבנים

בכל זאת נשמע לי קול מהעבר

"ילדי היקר אתה הולך ישר"