אהבת ישראל

עולם הרגש של האדם לא גבול לו. כשם שרגש שמחה, למשל, עשוי "להציף" אותו, לעבור את גבולותיו הוא, ולהקרין גם על סביבתו, כך עלול רגש כעס להופיע במידה מוגזמת ולהשפיע על הסובבים אותו, לגרום צער גם למי שלא שייך לאירוע. פרשת "קרח" מלמדת שמשה ואהרן נהגו בגבורה נפשית בפרשת המחלוקת שארגן קורח מולם וידעו לשים לעצמם גבול. כשנגזר על קרח להיבלע באדמה, הם התפללו לה' שרק קרח ייענש, ואילו האחרים שהצטרפו אליו, נגררים הם ואינם צריכים להיכלל בעונש זה. מידת "אהבת ישראל" גברה אצלם על רגש הקינאה לכבוד מעמדם כמנהיגי הציבור.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "אהבת ישראל"

חומרת המחלוקת

יחסים חברתיים לא תמיד מתנהלים על "מי מנוחות". לעתים פורץ ויכוח בין החברים בנושא מסוים. אם משכילים הם בני החבורה ומכבדים זה את זה, ינהלו את הויכוח באופן מכובד, וגם אם לא יגיעו לעמק שווה, יקבלו בהבנה ובהסכמה את תוצאות הבירור, את דין הקבוצה. פרשת "קרח" מלמדת עד כמה גרועה היא המחלוקת. עד כמה נדרשים אנשים להתגבר על רגש הפגיעות ובמקומו לדרוש באופן מכובד בירור ממצה.

למאמר המלא וסיפורי ילדים על המידה "חומרת המחלוקת"

מתינות

כוחות מיוחדים, גדולים, ולעתים יוצאי דופן, נדרשים ממנהיג ציבור. עליו להכיל התפרצויות של אנשים כתוצאה מתחושת פגיעה, עליו לעמוד בלוח זמנים צפוף של אירועים וכו'. פרשת "קרח" מלמדת על משה שנהג במתינות רבה מול סערת ההתפרצות של קרח ועדתו בנושא המנהיגות. הוא יכל לדחות אותם בסגנון מנהיגותי, המקובל אצל מנהיגים אחרים, כגון: "נוהגים אתם בחוצפה כנגד מנהיג", "עליכם לחזור בכם מייד ולהתנצל", "היזהרו מעונש חמור הצפוי למי שמורד במנהיגו". אך משה לא נהג כך, אלא ניסה להרגיע את הרוחות, בכך שניסה להעביר מסר שמי שממנה את המנהיגים אינו אלא ה'.

תקיפות מנהיג

תפקידו של מנהיג הוא מהקשים ביותר שבחברה. עליו לשמור על אוירה רגועה בציבור מונהגיו, מצד אחד, ומצד שני, אסור לו להרשות חריגות קשות בתחום המשמעת ופגיעה במעמד המנהיגות. פרשת "קרח" מלמדת שמשה רבנו ידע לנהוג בקו דק ולהתיחס באותו אירוע במתינות כלפי קבוצת מפגינים נגררת, מצד אחד, ובתקיפות כלפי דתן ואבירם, מי שנהגו בחוצפה יתרה כלפי מנהיג בישראל, מצד שני. 

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצוא איזוהי. בהצלחה.

המידה העיקרית שבין אדם לחברו

בזכותה ישרור שלום במלואו

ובית המקדש לו מצפים

ייבנה במהרה לישראל אהובים