בחירה חופשית

האדם הוא יצור מורכב ביותר: גוף ונשמה, חומר ורוח, תכונות רבות ומגוונות. פרשת "ראה" מלמדת אותנו על התכונה המהותית ביותר שקיימת בכל אדם היא הבחירה החופשית – היכולת לבחור בין דברים שונים, להכריע במצבים מורכבים וכך בכל צומת דרכים, התלבטויות ועוד מצבים המזדמנים לאדם במהלך חייו. היכולת לבחור היא אחד הביטויים של הנשמה ואחד מכלי ההנהגה שלה את האדם בנבכי החיים.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "בחירה חופשית"

לתת מכל הלב

התברך האדם באחת התכונות החשובות לקיומו האישי ולקיום החברה האנושית בכלל: הנתינה. פרשת "ראה" מלמדת אותנו על נתינה "איכותית", נתינה שאין בה כל רבב של התלבטות, נתינה מכל הלב. מאחר ותכונה נוספת קיימת בכל אדם: אהבת הרכוש הפרטי, לא תמיד קל לו "לשחרר" מידו סכום כסף או מתנה לחבר, גם כשהוא מסכים לתת. לעתים מתלווה לנתינה איזושהי חמיצות הפוגמת בשלימות הנתינה. לכן, צריך הוא להיות ער לכך ולעתים אף חובה עליו שהנתינה לאחר תהיה שלמה, מכל הלב.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "לתת מכל הלב"

איזון מידות

לכל אדם יש מידות טובות. אשריו כשהוא מודע להן ונוהג על פיהן. פרשת "ראה" מלמדת אותנו שיש צורך באיזון המידות. כלומר, להימנע מהפרזה בהתנהגות על פי מידה אחת, כי עלול להיגרם לו ולאחרים נזק שיתבטא בהתנהגות לא רצויה מההיבט של מידה או מידות אחרות. למשל: מי שירצה להפריז במידת הנתינה, עלול הוא למצוא עצמו נזקק לבריות. לכן חשוב ללמוד את גבולותיה של כל מידה, כדי להגיע לאיזון מיטבי של כולן.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "איזון המידות"

היחס לעוני

תופעת העוני מצויה בכל העולם. האם ניתן לבער אותה כליל? האם זו צריכה להיות מגמה? האם יש כוונה מאחורי קיומה של התופעה הכאובה הזאת? פרשת "ראה" מלמדת אותנו שקיומם של העניים בא כדי לנסות אותנו, לבחון את מידת הנתינה שלנו לזולת, במיוחד למי שחסר יכולת, ובכך לזכות את הנותן במצווה גדולה ביותר. כמו כן מצב העוני הוא תשקיף של מצבו הרוחני של עם ישראל. ככל שנזכה יותר, כן תפחת התופעה.