קריאה לשלום

המצב המיטבי ביחסי מדינות בעולם, אליו שואפת כל מדינה מתוקנת, הוא שלום. השלום יש בו הרבה ברכה לכולם. אך, לא זאת המציאות הנגלית לעינינו, במיוחד לעת הזאת, בה "משתוללת" בעולם מלחמה אכזרית של קבוצת אנשים המגדירים עצמם כמבשרי הטוב באנשים חפים מפשע, מלחמה המתארכת בעיקר בסוריה. פרשת "שופטים" מלמדת אותנו שאם קורה סכסוך בין ישראל לאחת משכנותיה, עליה לקרא לה לשלום, לנסות לפתור את הבעיות בדרכי שלום, בשיחות ישירות או באמצעות גוף שלישי, אך בהחלט להתאמץ להשיג שלום בין המדינות.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "קריאה לשלום"

איסור השחתה

העולם מבורך בעצי פרי המספקים מזון לבני האדם. כשפורצת מלחמה בין מדינות, לאחר שנכשלו שיחות שלום ביניהן, נכנסים כוחות הצבא לשטחה של המדינה הזרה ונאלצים הם, במהלך פריסתם או חדירתם לשטח האויב, להשחית עצים העומדים להם בדרכם. פרשת "שופטים" מלמדת שאסור לכרות עצי מאכל, אם ניתן להימנע מכך, ולהסתפק בכריתת עצי סרק. השחתה מיותרת יש בה מעין כפיות טובה כלפי מי שהטיב עמנו – עץ המאכל שמפירותיו אנחנו נהנים. ומכאן מתרחב האיסור שלא להשחית כל דבר שיש בו איזושהי תועלת.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "איסור השחתה"

אחריות המנהיגים

להנהיג ציבור זו זכות גדולה. מי שהגיע לתפקיד חשוב זה חש את נתינתו הגדולה לציבור בכל תחום אפשרי מצדו, והדבר מרומם אותו ונותן לו סיפוק רב. אך תפקיד ההנהגה יש בו גם אחריות. פרשת "שופטים" מלמדת שמנהיגים צריכים לשאת באחריות, למשל, אם אירע אסון: נמצאה גופת אדם סמוך ליישוב "ולא נודע מי הכהו". על זקני היישוב הסמוך למקום, להכריז כלפי הציבור שנאסף שם: "ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו", כלומר, לא ידענו על איזו שהיא סכנה צפויה לאדם זה, כך שלא יכולנו למנוע אותו.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "אחריות מנהיגים"

אמונת חכמים

מיהו חכם? מה בדיוק תפקידו? חכם בהגדרה המקורית הוא לא רק מי שזכה ללמוד הרבה, אלא גם מי שחכמתו באה לידי ביטוי בהתנהגותו האישית, בהנהגתו את הציבור בהיבט הרוחני, בעיקר, ובהיותו מקור להתיעצות הלכתית והכרעה בספקות המתעוררים בקרב דורשי ההלכה. החכמים רכשו אימון רב של הציבור בהם בהנהגתם את העם. בתקופת המלוכה, כשעם ישראל ישב בארצו, עמדו לשירותו בתי דין ברמות שונות. פרשת "שופטים" מלמדת שאם יש לבית דין קטן ברמתו שאלה באיזשהו נושא, שאלה שלא הצליחו להכריעה בדיון הפנימי של הדיינים, עליהם לעלות לירושלים לבית הדין הגדול, לפרוס בפני הדיינים את השאלה ולנהוג על פי תשובתם. זוהי אמונת חכמים שצריך לנהוג בה ובדרך זו נמנעות מחלוקות הגורמות נזק רב!

 חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצא איזוהי. בהצלחה.

זה התחיל בהצחקה

חברה קרעה מחברתה

אך אחר כך נזכרה

באיסור מפורש בפרשה