כיבוד הורים

אבא. אמא. אין כמותם לחובת הכרת הטוב של ילדיהם להם, להודות להם יום יום על זכותם לחיות בעולם היפה הזה. זכותם וחובתם לכבד את הוריהם, לעשות כל דבר שהוא לכבודם. עם גידולו של הבן, הבת, מתפתחת עצמאותם והם מתנתקים מתלותם בהוריהם. ההורים שמחים בהתפתחותם, מסייעים להם ורוצים לראותם מביאים לידי בטוי את כשרונותיהם וכל יכולותיהם. חובת כיבוד ההורים לא משתנה עם התפתחותם האישית של הילדים. גם כשהם נהיים בעצמם הורים, חובתם לכבד את ההורים לא נפסקת. פרשת "תולדות" מלמדת שעשיו בנישואיו גרם צער להוריו יצחק ורבקה.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "כיבוד הורים"

קנאה שלילית

טבעי שאדם אוהב את עצמו ושואף תמיד לשפר את תנאי קיומו. כל עוד שהוא מצליח לעשות זאת בדרכים כשרות הרי זה חיובי. אך כשהדבר גורם נזק לאחרים, הרי שהוא צריך לדחות את סיפוקיו ומאוויו לעת אחרת, או לחפש דרכים כשרות לכך. פרשת "תולדות" מלמדת על קנאה של הפלשתים בהצלחה כלכלית של יצחק אבינו, שבעקבותיה סתמו את הבארות שחפר. זוהי קנאה שלילית, הרסנית, הגורמת צער ושנאה. יצחק אבינו הגיב בדרך חיובית המעוררת פליאה ולימוד.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "קנאה שלילית"

חינוך

ההורים מופקדים על חינוך ילדיהם. זהו תפקיד לא קל, אך החשוב ביותר מבין תפקידיהם כהורים. עליהם להתכונן לקראתו, ללמוד ולהתיעץ תוך כדי תפקודם, להיות ערים לשינויים, להתפתחויות אצל ילדיהם ולהתיחס אליהם בהתאם. פרשת "תולדות" מלמדת אותנו על גישה מיוחדת של יצחק אבינו בחינוכו של עשיו. בתחילת הפרשה מדגישה התורה את אהבתו לו, למרות שהתורה רומזת על אופיו של עשיו שלא היה עדין ונינוח: הוא ביזה את הבכורה ואחר כך קוראים אנו על רבקה שמעדיפה את יעקב לקבל את ברכות יצחק על פני עשיו. בכל זאת אהב יצחק את עשיו ואף הזמינו להכין לו מטעמים ולבא אליו לקבל את ברכתו. גישתו המיוחדת היתה בה כוונה גדולה. הוא רצה, כנראה, לשמור על יחסים טובים עם בנו, אולי יושפע מכך, לפחות שלא יתרחק יותר בהתנהגותו, כדי לא להכעיס את אביו. ואכן, כשכעס על יעקב, נמנע מלפגוע ביעקב בחיי אביו יצחק.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "חינוך"

נטירה בלב

ביחסים שבין חברים, קורה שאחד נפגע מחברו במתכוון או שלא במתכוון. ישנה מצווה בתורה – "לא תטור" שמשמעה הוא לא לשמור טינה בלב למי שפגע בך. פרשת "תולדות" מספרת לנו על הכעס הגדול שהיה לעשיו על יעקב אחיו שקיבל את ברכות יצחק אביו במקומו. הכעס היה כה גדול עד שרצה להרגו. אלא, כיון  שהיה לעשיו יחס של כבוד לאביו, החליט לעכב את תגובתו הקשה עד לאחר הסתלקותו של יצחק. עד אז הוא שמר בלבו טינה ליעקב. הדרך לשחרר טינה, שנאה השמורה בלב פשוטה. צריך לאזור אומץ ולפנות לחבר בבקשה לברר, לשוחח בנושא הטעון. דרך זו, למרות שהיא מאד כואבת, היא עדיפה,כמובן, על פני נטירה בלב.

חידת המידות

ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצא איזוהי. בהצלחה.

מאד לא נעים

לשמוע כאלה מלים

אך עוד יותר כואב

לשמור זאת בלב