Share

הסיפור שייך למאמר פרשת מקץ: ראיית הנולד. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

משטרת כפר סבא מעסיקה 10 שוטרים קהילתיים הפזורים בבתי הספר בעיר. לנוכח תאונות הדרכים הקשות, החליטה המשטרה בשיתוף העיריה, לתגבר את תודעת הזהירות של הילדים כרוכבי אופניים. אחד התפקידים של השוטר הקהילתי הוא להגיע לבית ספר ולבצע פעילויות שונות שיביאו להגברת המודעות.

דן השוטר הקהילתי פעל במהלך שנת הלימודים בשלושה בתי ספר בעיר. אחד מהם הוא בית הספר "דרור". בבית ספר זה לומד משה, תלמיד מכיתה ו' שעבר תאונת דרכים קשה בעת שרכב על אופניו. לאחר שיקום של כחצי שנה חזר ללימודים ולאחרונה חזר לתפקד רגיל כבעבר. דן החליט לחקור את סיפור התאונה של משה. התברר שמשה רכב על אופניים לא בטיחותיות. המעצורים לא פעלו בשעת אמת, כך שמשה לא הצליח למנוע את התאונה. לדן יש "ידיים טובות". יום אחד הציע למנהלת בית הספר לפרסם מכתב משותף ובו הזמנה לבדיקת אופניים חינם שיבצע דן. היום והשעה נקבעו, תלמידים רבים הגיעו אחר הצהריים של יום שלישי לבדיקת אופניים. מתוך עשרים זוגות שבדק באותו יום, זיהה דן שלושה זוגות אופניים עם מעצורים מקולקלים. הוא לא כעס על אף תלמיד, אלא תיקן אותן במקום ורק ביקש מהם לעקוב אחר תקינות האופניים.

ה"נואם הצעיר" משה

דן לא הסתפק במבצע תיקון האופניים שעשה. הוא ראה "הזדמנות" טובה באירוע התאונה של משה להגביר את המודעות. בהתיעצות עם המנהלת הוחלט שמשה ימסור שיחות קצרות בכיתות ד'-ו'. בשיחות יספר את סיפורו האישי וידגיש את גורם התאונה- המעצורים שלא פעלו. מחנכות הכיתות, בהן קיים משה את השיחות, דווחו לשוטר ולמנהלת על הקשבה רבה של התלמדים, ובכיתה ו', כיתתו של משה, אף התפתח דיון בהשתתפות דן בנושא ציות לחוקי התנועה בעיר. משה זכה למחמאות מצד המחנכות, השוטר דן וגם מהתלמידים. משה הוזמן לחדר המנהלת ובנוכחות השוטר דן והמחנכת העניקה לו המנהלת תעודת הוקרה בשם "הנואם הצעיר" על שיחותיו הטובות.

ההצלחה של השיחות הביאה את דן להעתיק את הרעיון לשני בתי הספר הנוספים בהם הוא פועל. בהסכמת הוריו של משה והמנהלת קיים משה שיחות קצרות כאלה גם בשני בתי הספר האחרים. ההקשבה וההתעניינות של כל התלמידים היתה גדולה ודן ראה בכך הצלחה גדולה שלו ושל משה בהגברת המודעות לנהיגה זהירה באופניים. מנהלת בית הספר "דרור" מצאה לנכון לנצל את הפעילות שקיים דן בבית ספרה ואת פירותיה. בכנס החודשי שהיא מקיימת, סיפרה הפעם על הפעילויות השונות שמתקיימות בבית הספר בנושא בטיחות בדרכים. היא הזמינה לכנס גם את דן לשאת דברים בנושא. דן סיפר בקצרה על תחושותיו כאבא לילדים בחשבו על הסכנה שברכיבה על אופניים לא תקינות. הוא ציטט בדבריו את האמרה הידועה: "איזהו חכם? הרואה את הנולד", ואמר שהרעיון לבדוק ולתקן את האופניים עלה בדעתו מתוך ראיית הנולד, למנוע את התאונות הבאות, חלילה.

דן השוטר המצטיין

משטרת כפר סבא עורכת בכל שנה סקר פנימי לבדיקת המעורבות של ילדים בתאונות דרכים. בשנים האחרונות היו חמישה מקרים בממוצע בהם היו מעורבים ילדים בגילאי בי"ס יסודי. בשנת הלימודים הנוכחית, היה רק מקרה אחד. בבדיקת פרטיו האישיים של הנפגע, התברר שהוא לא מאחד מבתי הספר בהם פעל דן השוטר. מנהל תחנת המשטרה ראה בכך תוצאה ישירה של הפעילות המוצלחת של דן בבתי הספר. הוא החליט לבחור בו בתואר "השוטר המצטיין" של השנה, והעניק לו את תעודת ההוקרה במעמד כל שוטרי התחנה. בדבריו ציין מנהל התחנה שדן גרם להצלת חיי אדם, בזכות פעילותו הייחודית והמסורה.

 

שאלות דיון

  1. איך בא לידי ביטוי הפתגם: "איזהו חכם, הרואה את הנולד" בסיפור?
  2. מה היתה התרומה של משה במניעת תאונות אופניים?
  3. האם גם אתם הייתם מוכנים לקיים שיחות בנושא זהירות בדרכים? באלו כיתות?
  4. הציעו נא עוד הצעות למניעת תאונות דרכים שונות.