הסיפור שייך למאמר פרשת נח: שחיתות מביאה להשחתה. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

בתחילת כל שנה, מתקיימות בכיתתנו- כיתה ו', בחירות לועדות שונות: קביעת נבחרות ספורט, מסיבות ימי הולדת, תגבור לימודים, עיצוב וקישוט ועוד. השנה קיימה המורה חנה שיחה מיוחדת איתנו לפני קיום הבחירות לועדות, והיא פתחה בסיפור קשה שארע בבית הספר בשנה שעברה.

בשנה שעברה הלכתי במסדרון שבין הכיתות בבית הספר, כשמאחת הכיתות נשמעו גערות המנהל: "מה אתה עושה?!", "מה עשה לך השולחן שאתה משחית אותו?!", כלפי תלמיד  שראה אותו משחית שולחן בכיתתו. "בסך הכל קילפתי שכבת עץ דקה, המנהל", הצטדק התלמיד. "לא משנה מה עשית, כל שימוש במכשיר חד כלפי רכוש בית הספר, הוא אסור בתכלית!!".

"תלמידים יקרים" פנתה המורה אלינו, "בשונה מאותו תלמיד, אנחנו לא נמתין לנזיפת המנהל, אלא ניזום משהו חדש בבית ספרנו, משהו שלא רק ימנע את ההשחתה, אלא יביא, אולי, לשמירה טובה יותר של כל הציוד. כוונתי לועדה שתיקרא בשם "נאמני רכוש". כלומר, תלמידים שייבחרו לועדה זו יהיו אחראים לעידוד השמירה על רכוש בית הספר", הסבירה המורה.

ועדה כזו לא הייתה מעולם בבית הספר. תלמידי הכיתה ראו בכך אתגר חשוב והרבה מהם נרשמו כמועמדים להיבחר. הבחירות לכל הועדות התקיימו ושלושה תלמידים נבחרו לועדת "נאמני רכוש".

ועדה זו נפגשה תחילה עם מנהל בית הספר כדי לקבל ממנו פרטים על תפקידם: מה מצופה מהם, מהו תחום אחריותם, איך בכלל מעירים ולמי מותר להם להעיר וכו'. אחד מחברי הועדה העלה שאלה מעניינת: "האם זה בסדר להלשין על השחתת רכוש?". המנהל השיב באופן חד משמעי ואמר: "אין בזה כל איסור, כיון שזהו צורך ואינטרס של כלל ציבור התלמידים".

הפעילות של ועדת "נאמני רכוש" כללה מספר פעולות מגוונות:

  • קיימו תחרות "סלוגנים (סיסמאות)" שיובילו קמפיין לשמירה על ציוד בית הספר.
  • הם השתמשו ב"סלוגנים" בכרזות מאוירות שפיזרו בבית הספר בעניין.
  • קיימו תחרות בין הכיתות בנושא קישוט ושמירה על ציוד.
  • גייסו פרסים קטנים למצטיינים בשמירה על רכוש בית הספר
  • הציעו ענישה הולמת ומלמדת למי שנתפס משחית ציוד.

לאחר כחודש פעילות, זכתה הוועדה לציון לשבח מהמנהל, ולתעודת הוקרה לכל אחד מהם. "תלמידים יקרים. וועדת 'נאמני רכוש' צריכה לשמש מופת לשאר הוועדות ביוזמה, בחריצות, באומץ ובהישגים שלהם", סיים המנהל את דברי ברכתו לחברי הועדה.