בבית הכנסת "אהבת אחים", מתנהלת פעילות מלאה ועשירה על פני כל השבוע: שלש תפלות בימות החול, שיעורי תורה לגברים, לנשים ולילדים, ובשבת – הכל מצפים לשיחתו השבועית של רב בית הכנסת, הרב אשר, סמוך לתפלת ערבית של שבת.

רוב המתפללים נהנים מאד מהשיחה של הרב, ואף מביאים הביתה באמתחתם רעיונות קצרים וחביבים מהדרשה.

אך, כנראה, לא כולם שווים בדבר זה, ולמעשה יש כמה חברים שלא מקשיבים לדרשה ואף מפטפטים במהלכה!

הדבר חזר על עצמו מספר שבועות, וזה הפריע מאוד למשה, אחד המתפללים. משה חש פגיעה רבה בכבוד הרב, בכבוד בית הכנסת ובכבוד המתפללים.

angry_bird

בשלב מסויים, החליט משה שיותר לא יוכל לשאת זלזול שכזה. ואכן, באחת השבתות, באמצע הדרשה של הרב, כשאותם חברים היו במהלך שיחתם, קם משה פתאום, וגער בהם בקול רם: "אינכם מתביישים לפגוע בכבוד הרב, בכבוד בית הכנסת ובכבוד התורה?!"

כל בית הכנסת נכנס לאלם מתוך הלם!

רבים לא ידעו איך להגיב, במי לתמוך ומי באמת צודק במצב זה.

רב הקהילה, הרב אשר, חש אמנם מבוכה לרגע, אך במהרה התעשת ועצר את משה מלהמשיך בתוכחתו. הרב אשר החליט לסיים ברגע זה את הדרשה ואמר לציבור רק מילים אחדות: לא כך מטפלים בבעיה קשה!

לאחר התפלה, כשכל הצבור התפזר לביתו קרא הרב למשה ולחברים שדברו וביקש מהם להתעכב לשיחה קצרה אתו. הוא שוחח עם משה בנפרד ועם החברים בנפרד.

למשה אמר תחילה שהוא משבח את רגישותו לכבוד הרב, בית הכנסת והציבור. אבל, הוסיף הרב, קנאות מסוג זה צריך לדחות ולא להשתמש בה, גם אם מטרתה חיובית, מכיוון שהיא נובעת מכעס ומחימום הלב.

משה שאל מה אם כן היה עליו לעשות, והרב השיב שהדרך לטיפול בבעיה מסוג זה היא על ידי זימון האנשים לשיחה ב"ארבע עיניים", שיחה צנועה שבה יוכלו גם הם להתבטא, ובה גם ניתן לומר דברים חמורים ביחס למעשה הנעשה. דברים שלבטח יתקבלו יותר.

לאחר שהלך משה לביתו שוחח הרב עם החברים שדיברו בדרשה והבהיר להם שגם אם הוא מתנגד לדרך שבה בחר משה להוכיחם, אין זה מפחית כלל מחומרת המעשה שלהם.

בסופו של דבר נרגעו הרוחות והחברים התנצלו והבטיחו שלא יחזרו על טעותם. משה גם כן התנצל והתנצלותו הובנה בהחלט.

שאלות לדיון:

  1. האם התנהגו יפה החברים ששוחחו במהלך הדרשה? בכבודו של מי פגעו?
  2. ממי לדעתך רצה משה ללמוד במעשה שעשה?
  3. האם הרב הסכים למעשה של משה? מדוע?
  4.  במה שונה ובמה דומה המעשה של משה בהשוואה למעשה הקנאות של פנחס?
  5. מדוע בכל זאת נחשב המעשה של פנחס מעשה חיובי ואף משובח?
  6. לו היית במקום משה כיצד היית נוהג?

קרדיט תמונות: בית כנסת – David Lisbona ציפור כועסת – Brian Evans