Share

הסיפור שייך למאמר פרשת בשלח: הבעת תודה. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

"איזו עיר נקיה יש לכם!" פתח נדב את הבעת התודה שיש לו למארחו מהעיר צפת, שניר חברו הטוב, עוד לפני שהתיחס למרק הכתום שהכינה אמו לשניהם ועל כל היחס החם לו זכה בביקור.

"אני לא מבין את ההתפעלות שלך. מה כל כך נקי בעיר שלנו. במה היא שונה מכרמיאל העיר שלכם?"

"שמע שניר, אתה לא מבין. אצלנו ישנה מכונה מיוחדת לטאטוא כבישים. מאז שהעיריה הכניסה את המכונה לפעולה, נקי יותר בכבישים שלנו. אבל עדיין המדרכות לא נקיות מספיק ואילו כאן בצפת הכל נקי. פשוט נקי."

נדב גר בכרמיאל, עיר גדולה בצפון הארץ ואילו שניר גר בצפת. שניר לא חשב אף פעם שיכול להיות פחות נקי ממה שהוא מכיר. אחד מעובדי הניקיון בעיר צפת, נחום, גר בשכנות לשניר. הוא רואה אותו רק בסוף היום כשחוזר מעבודה פיזית קשה של יום ארוך, עייף וחלוש, אך תמיד זוכר נחום להקדים בשלום כל אדם.

מאז התפעלותו של נדב מנקיון העיר, החליט שניר שהוא רוצה להכיר יותר את שכנו עובד הניקיון, נחום. הוא ביקש מהוריו להזמין את נחום ומשפחתו לסעודת שבת. בסעודת שבת ביקש שניר מנחום לספר לכולם על עבודתו:

"משפחת כהן היקרה, אין לי מה לספר לכם על עבודה כל כך פשוטה.", אמר נחום. "אומר רק שהיא קשה מאד, כי עלי להיות בחוץ בכל מזג אויר ולנקות את הרחובות הכי טוב שאני יכול."

"נחום שכננו היקר", אמר אביו של שניר, "אנחנו מאד מתפעלים ממסירותך לעבודה. אנחנו לא יודעים מתי אתה יוצא מהבית, כנראה כל כך מוקדם, שחלק מהתושבים עדיין ישנים. בכל אופן רואים אותך כשאתה חוזר עייף וחלש מיום עבודה ארוך ומבינים שזכתה העיר שלנו לעוד יום יפה של ניקוי הרחובות. הנקיון ברחובות לאחר עבודתך עושה לנו את היום נעים. תודה רבה לך נחום, לפחות בשמנו".

יום הוקרה לעובדי הנקיון

 עירית צפת הכריזה שהיא מזמינה את ציבור התושבים לטקס הענקת שי לשלושה עובדי נקיון מצטיינים. נחום היה ביניהם. בטקס דיבר מנהל מחלקת שפ"ע (מחלקת הניקיון) כשהוא פונה לציבור הגדול שהגיע: "אני לא בטוח שמה שאומר זה בשם כולכם, אבל התחושה שלי כשאני מטייל ברחובות העיר היא, שהם נקיים כמעט כמו אצלי בסלון."  להענקת השי הוזמן נחום לבמה. בדברי התודה אמר נחום מספר מלים:

"אתם שואלים מהו הסוד שלי. הסוד שלי הוא פשוט: הניקוי של הרחובות הוא בעצם במקום מילה אחת קטנה שאני רוצה לומר למדרכות ולכבישים: תודה. תודה שיש לנו אתכם, לאפשר לנו ללכת בתחושה נעימה ממקום למקום. זוהי גם הבעת תודה לארצנו היקרה, הארץ שחזרנו אליה לאחר אלפיים שנות גלות. חזרנו הביתה ואנחנו מנקים אותה כמו את הבית שלנו. תודה לכולכם. תודה".

מחיאות כפיים סוערות הרעישו את האולם וליוו את נחום עד שובו למקומו.

הצעת דיון

  1. מה היה ההסבר של נחום לסוד שלו בניקוי רחובות העיר?
  2. מנהל מחלקת שפ"ע העריך מאד את עבודתו של נחום והשווה את מצב הרחובות ל___________.
  3. על מה מבקש נחום להודות בכל יום לכבישים, למדרכות?
  4. האם גם בעיר שלכם מנקים את הרחובות במסירות כזו?