ספר במדבר

במדבר • נשא • בהעלותך • שלח לך • קרח • חקת • בלק • פינחס • מטות • מסעי

 

פרשת במדבר

מידות טובות בפרשת "במדבר"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "במדבר". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: פנייה מכובדת
טבע האדם לצפות שימלאו את בקשתו. פרשת "במדבר" מלמדת ש"סוד" ההצלחה בהשגת המבוקש הוא סגנון הפנייה של המבקש. אם יבקש באופן מכבד, הסיכוי למילוי בקשתו יגדל.
קרא עוד...
פרשת במדבר: פנייה מכובדת
טבע האדם לצפות שימלאו את בקשתו. פרשת "במדבר" מלמדת ש"סוד" ההצלחה בהשגת המבוקש הוא סגנון הפנייה של המבקש. אם יבקש באופן מכבד, הסיכוי למילוי בקשתו יגדל.
קרא עוד...
סיפור ילדים: התלמידה הממושמעת
סיפור ילדים בנושא "פנייה מכובדת", על תלמידה שהתלוננה בפני אימה על פנייה לא מכובדת, לדעתה, של המנהלת לתלמידות כיתתה. לאחר שיחות הסברה ובירור הבינה שניתן ללמד זכות על דרך הפנייה
קרא עוד...
דף צביעה: משמר כבוד
משמר כבוד הוא אחד מסימני ההיכר החשובים של כל מדינה. פרשת "במדבר" מלמדת אותנו על משמר הכבוד הייחודי שהיה לעם ישראל כבר במדבר, טרם היכנסו לארץ ישראל.
קרא עוד...
פרשת במדבר: משמר כבוד
משמר כבוד הוא אחד מסימני ההיכר החשובים של כל מדינה. פרשת "במדבר" מלמדת אותנו על משמר הכבוד הייחודי שהיה לעם ישראל כבר במדבר, טרם היכנסו לארץ ישראל.
קרא עוד...
סיפור ילדים: סיפורו האישי של אפרים, מפקד משמר הכנסת
סיפור בנושא "משמר כבוד", סיפורו האישי של מפקד משמר הכנסת שהגיע לארץ כנער ניצול שואה, ולא הפסיק כל השנים מלהתרגש מהעובדה שיש לנו מדינה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מה ריגש את החייל הבודד אורי?
סיפור בנושא "משמר כבוד", על חייל בודד שסיפר לחברו מדוע הוא כל כך נרגש בטכס הדלקת המשואות.
קרא עוד...

פרשת נשא

מידות טובות בפרשת "נשא"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "נשא". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: מקור הברכה
ברכה היא איחול של דבר טוב מאחד לחברו, איחול מלבו פנימה, אך פרשת "נשא" מלמדת שברכות הכוהנים לעם ישראל באות ממקור הברכה – ה' וזאת צריך לזכור המברך.
קרא עוד...
פרשת נשא: מקור הברכה
ברכה היא איחול של דבר טוב מאחד לחברו, איחול מלבו פנימה, אך פרשת "נשא" מלמדת שברכות הכוהנים לעם ישראל באות ממקור הברכה – ה' וזאת צריך לזכור המברך.
קרא עוד...
סיפור ילדים: הברכות מהכותל המערבי
סיפור ילדים בנושא "מקור הברכה", על אב, שבעקבות בקשת בנו להבין משמעות המנהג שלו לברך את ילדיו בליל שבת, הגיע האב להסביר את משמעות ברכת כוהנים ואת התנאי שלה –
קרא עוד...
דף צביעה: קדושת הנזיר
התרבות הרווחת מאפשרת לפרט לנהוג בחופש: חיי הוללות וכדומה, כל עוד הדבר לא פוגע בזולת. פרשת "נשא" מלמדת על "נזיר", מי שקיבל על עצמו להימנע ממאכלים שונים, כדי לשמור על
קרא עוד...
פרשת נשא: קדושת הנזיר
התרבות הרווחת מאפשרת לפרט לנהוג בחופש: חיי הוללות וכדומה, כל עוד הדבר לא פוגע בזולת. פרשת "נשא" מלמדת על "נזיר", מי שקיבל על עצמו להימנע ממאכלים שונים, כדי לשמור על
קרא עוד...
סיפור ילדים: מה עזר לגד להיגמל משתיית אלכוהול מופרזת?
קרא עוד...
סיפור ילדים: הילד המתוק של השכונה
סיפור בנושא "קדושת הנזיר", על ילד שחונך מגיל צעיר מאד להימנע מאכילת ממתקים וגם כשכולם מסביבו עטו על סוכריות, הוא הסתפק במעט מהם.
קרא עוד...

פרשת בהעלותך

מידות טובות בפרשת "בהעלותך"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "בהעלותך". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: התמדה
טבע בני האדם לעסוק בדברים מעניינים. עבודה יומיומית זהה, מסוגלת לגרום לשחיקה באיכות, בגלל ירידה ביחס לעבודה. פרשת "בהעלותך" מלמדת על חשיבות ההתמדה.
קרא עוד...
פרשת בהעלותך: התמדה
טבע בני האדם לעסוק בדברים מעניינים. עבודה יומיומית זהה, מסוגלת לגרום לשחיקה באיכות, בגלל ירידה ביחס לעבודה. פרשת "בהעלותך" מלמדת על חשיבות ההתמדה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: הציון החדש בתעודה
סיפור בנושא "התמדה", על ילדה שהביאה הביתה תעודה שבה הציונים לא גבוהים, אך מופיע בה ציון חדש – "התמדה" - שעל הוספתו לתעודה החליטו בבית הספר בו לומדת ילדה זו.
קרא עוד...
דף צביעה: הקפדה על צדיקים
תיקון החברה הוא בהפעלת בקורת ותיקון המעוות. הדברים אמורים ביחס לעברות של ממש. אך, פרשת "בהעלותך" מספרת לנו שצדיקים, ה' מקפיד עליהם גם על עברות קלות.
קרא עוד...
פרשת בהעלותך: הקפדה על צדיקים
תיקון החברה הוא בהפעלת בקורת ותיקון המעוות. הדברים אמורים ביחס לעברות של ממש. אך, פרשת "בהעלותך" מספרת לנו שצדיקים, ה' מקפיד עליהם גם על עברות קלות.
קרא עוד...
סיפור ילדים: הביקורת של משרד החינוך על המנהל יואב
סיפור בנושא "הקפדה על צדיקים", על מנהל בית ספר שלמרות ניהול תקין של בית ספרו במשך מספר שנים, כשהתגלו תקלות לאחר מכן, נמתחה עליו בקורת מטעם הועדה של משרד החינוך.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מדוע הקפידה המורה דוקא על תורניות השבוע הזה?
סיפור בנושא "הקפדה על צדיקים", על בנות חרוצות שהיתה עליהן בקורת ביחס לניקוי הכיתה, למרות שהן נחשבות לתלמידות טובות.
קרא עוד...

פרשת שלח

דף צביעה: דיוק בהוראות
אחת הדרכים להשגת ביצוע מלא של משימה היא העברת הוראות מדויקות למבצעים. פרשת "שלח" מלמדת שמשה רבנו נתן הוראות מדויקות למרגלים, אלא שרובם חרגו מתפקידם.
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת "שלח"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "שלח". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
פרשת שלח: דיוק בהוראות
אחת הדרכים להשגת ביצוע מלא של משימה היא העברת הוראות מדויקות למבצעים. פרשת "שלח" מלמדת שמשה רבנו נתן הוראות מדויקות למרגלים, אלא שרובם חרגו מתפקידם.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מדוע לא סודרו המשחקים כראוי?
סיפור בנושא "דיוק בהוראות", על ילד שהזמין חברים לשחק בביתו במשחקים שונים. לקראת ארוחת הערב, אליה הזמין את חבריו, ביקש מהם לסדר את המשחקים. החברים סידרו כהבנתם, אך הסידור לא
קרא עוד...
דף צביעה: "טובה הארץ מאד מאד"
התפתחות אמצעי התקשורת הרבים והמגוונים מנגישה אותנו להמון מידע הרבה יותר מבעבר. פרשת "שלח" מלמדת אותנו שישנו מימד נוסף, אמוני, שמשפיע על פרשנות החושים.
קרא עוד...
פרשת שלח: "טובה הארץ מאד מאד"
התפתחות אמצעי התקשורת הרבים והמגוונים מנגישה אותנו להמון מידע הרבה יותר מבעבר. פרשת "שלח" מלמדת אותנו שישנו מימד נוסף, אמוני, שמשפיע על פרשנות החושים.
קרא עוד...
סיפור ילדים: המורה לזמרה
סיפור בנואש "טובה הארץ מאד מאד", על דרך מיוחדת שמצאה מורה להאהיב את הארץ על תלמידיה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: "עין לציון צופיה"
סיפור בנושא "טובה הארץ מאד מאד", על ילד שהוריו יצאו לשליחות ושם ביטא געגועים לארץ.
קרא עוד...

פרשת קרח

דף צביעה: אהבת ישראל
אהבה היא הרגש החזק ביותר באדם. היא היסוד לחיבור בין התחומים הגדולים בעולם וביהדות. פרשת "קרח" מלמדת שאהבת ישראל צריכה להיות ללא תנאי, גם למי שפגע בך.
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת "קרח"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "קרח". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
פרשת קרח: אהבת ישראל
אהבה היא הרגש החזק ביותר באדם. היא היסוד לחיבור בין התחומים הגדולים בעולם וביהדות. פרשת "קרח" מלמדת שאהבת ישראל צריכה להיות ללא תנאי, גם למי שפגע בך.
קרא עוד...
סיפור ילדים: אהבה כפולה בבית משפחת כהן
סיפור בנושא "אהבת ישראל", על שיחה שהתקיימה בין אב לבנו בנושא "אהבת ישראל", על רקע הפגנה שגרמה לשיבוש בתחבורה. האב הצליח לשכנע את הבן שלמרות הביקורת על הפעולה שנעשתה, אין
קרא עוד...
דף צביעה: חומרת המחלוקת
תרבות דיבור נכונה מאפשרת הבעת דעות חלוקות ובלבד שיהיה זה באוירה טובה, לא מתלהמת. פרשת "קורח" מלמדת אותנו על נזק חמור מאד שגרמה מחלוקת על רקע אישי.
קרא עוד...
פרשת קורח: חומרת המחלוקת
תרבות דיבור נכונה מאפשרת הבעת דעות חלוקות ובלבד שיהיה זה באוירה טובה, לא מתלהמת. פרשת "קורח" מלמדת אותנו על נזק חמור מאד שגרמה מחלוקת על רקע אישי.
קרא עוד...
סיפור ילדים: ראש העיר השתקן…
סיפור בנושא "חומרת המחלוקת", על ראש עיר שנהג לשתוק בישיבות מועצת העיר, פרט להערות טכניות, ולהעביר את דעתו בכתב לעיון החברים, כדי להימנע מוויכוחים מיותרים ולעתים פוגעניים.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מה גרם ליוסי לשנות את דעתו?
סיפור בנושא "חומרת המחלוקת", על תלמיד כיתה ו' שהמתין בסבלנות לסיום דברי חברו בישיבת ועד כיתה, לאחר שהשתכנע שאריכות הדברים נועדה להבהיר נקודות שעשויות לעורר מחלוקת או שאלות מיותרות.
קרא עוד...

פרשת חקת

דף צביעה: כפיות טובה
נעים לך לקבל "תודה" ממי שהטבת עמו. מאד לא נעים שמישהו שוכח להודות. פרשת "חוקת" מלמדת שיש גרוע מכך – מי שנוהג בכפיות טובה, מתעלם מהמטיב וגומל לו רעה.
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת "חוקת"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "חוקת". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
פרשת חוקת: כפיות טובה
נעים לך לקבל "תודה" ממי שהטבת עמו. מאד לא נעים שמישהו שוכח להודות. פרשת "חוקת" מלמדת שיש גרוע מכך – מי שנוהג בכפיות טובה, מתעלם מהמטיב וגומל לו רעה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: את מי שכחה הלל להזמין ליום הולדתה
סיפור בנושא "כפיות טובה", על ילדה שהזמינה חברות למסיבת יום הולדתה. אימה הציעה לה להזמין גם את אם הבית, כהכרת הטוב על עבודתה המסורה בניקוי הכיתה בקביעות. הבת הכינה אמנם
קרא עוד...
פרשת חוקת: מגבלת השכל האנושי
בעידן החדש, רווחת הדעה שאת הכל ניתן לדעת. בפרשת "חוקת" מלמדת התורה שגם תלמידי חכמים, אינם מסוגלים לחקור ולהבין את סודה של פרה אדומה, למשל.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מדוע אין סופרי סת"ם עשירים?
סיפור בנושא "מגבלת השכל האנושי", על אזרח שפנה לרב בשאלה אישית, ונפתח בפניו נושא רעיוני עמוק בשאלת יכולותיו של השכל האנושי.
קרא עוד...
סיפור ילדים: "איינשטיין" של הכיתה
סיפור בנושא "מגבלת הנשכל האנושי", על תלמידים מכיתה ו' שבקשו להעמיק את ההבנה שלהם בשאלות יסוד, והועמדו על מגבלות השכל האנושי.
קרא עוד...

פרשת בלק

מידות טובות בפרשת "בלק"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "בלק". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: בחירה חופשית
בחירה חופשית היא מתנה גדולה מהבורא. על האדם לבדוק היטב את הרווח ואת ההפסד שבכל דבר לפני שיחליט במה לבחור. פרשת "בלק" מלמדת שהאדם עצמו אחראי על החלטתו.
קרא עוד...
פרשת בלק: בחירה חופשית
בחירה חופשית היא מתנה גדולה מהבורא. על האדם לבדוק היטב את הרווח ואת ההפסד שבכל דבר לפני שיחליט במה לבחור. פרשת "בלק" מלמדת שהאדם עצמו אחראי על החלטתו.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מדוע החליט נועם לבחור במסלול הקשה?
סיפור ילדים בנושא "בחירה חופשית", על ילד שהשקיע בלימודים וגם בספורט, מתוך בחירה שלו, וזכה להיכלל בנבחרת בית הספר לכדורסל. ההצלחה בספורט לא פגעה בלימודיו, והוא הצליח גם בהם. כל
קרא עוד...
דף צביעה: ברכה
מי לא אוהב להתברך? מי לא מגיב קשה על קללה? מתברר שלא הקללה ולא הברכה מוחלטות על ידינו, אלא מקור הברכה, ה', הוא המחליט אם להחיל את הברכה או את
קרא עוד...
פרשת בלק: ברכה
מי לא אוהב להתברך? מי לא מגיב קשה על קללה? מתברר שלא הקללה ולא הברכה מוחלטות על ידינו, אלא מקור הברכה, ה', הוא המחליט אם להחיל את הברכה או את
קרא עוד...
סיפור ילדים: "הברכה שהכי אהבתי ביום ההולדת"
סיפור בנושא "ברכה", על ילד שבמסיבת יום ההולדת שלו ברכו אותו חברים, והיתה שם ברכה אחת מיוחדת מאד שמצאה חן בעיניו ביותר.
קרא עוד...
סיפור ילדים: "מכשפה" – קללה או ברכה?
סיפור בנושא "ברכה", על ילדה שנפגעה מכינוי שקיבלה מחברתה, שנחשבה בעיניה כקללה, והתברר לה אחר כך שזו לא קללה.
קרא עוד...

פרשת פנחס

מידות טובות בפרשת "פנחס"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "פנחס". עבור שלוש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: עונשו של מחטיא
מי שחוטא צריך להענש. אך, עונשו של מי גדול יותר: של המחטיא או של ההורג? פרשת "פנחס" מלמדת שהמחטיא את חברו עונשו גדול יותר, כי הוא פגע בצד הרוחני שבאדם.
קרא עוד...
פרשת פנחס: עונשו של מחטיא
מי שחוטא צריך להענש. אך, עונשו של מי גדול יותר: של המחטיא או של ההורג? פרשת "פנחס" מלמדת שהמחטיא את חברו עונשו גדול יותר, כי הוא פגע בצד הרוחני שבאדם.
קרא עוד...
סיפור ילדים: העונש שהתעכב שלושה חודשים
סיפור בנושא "עונשו של המחטיא", על פעולת תחקיר רצינית שביצע מנהל בית ספר, אחר גורם שלילי שהשפיע על אחד מתלמידי בית הספר. התלמיד שביצע את המעשה אמנם נענש, אך האשמה
קרא עוד...
דף צביעה: עין טובה
השאיפה לשיפור תנאי החיים, צריכה לבא מתוך אהבת החיים, ולא בגלל צרות עין וקנאה בהצלחת חבר. פרשת "פינחס" מלמדת אותנו על מידת "עין טובה", לשמוח בטובת החבר.
קרא עוד...
סיפור ילדים: "מי עזר לנועה לסדר את המתנות הרבות שקיבלה?"
סיפור בנושא "עין טובה", על ילדה שמסייעת לחברתה, ומסרבת לקבל תמורה, מתוך עמדה של פרגון ונתינה.
קרא עוד...
פרשת פינחס: עין טובה
השאיפה לשיפור תנאי החיים, צריכה לבא מתוך אהבת החיים, ולא בגלל צרות עין וקנאה בהצלחת חבר. פרשת "פינחס" מלמדת אותנו על מידת "עין טובה", לשמוח בטובת החבר.
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת פנחס
ריכוז תמציתי של מידות טובות בפרשת "פנחס", פה תמצאו גם קישור למידה הטובה אשר נלמדה בשנה שעברה.
קרא עוד...
פרשת פנחס: קנאה חיובית שחשוב ללמד ילדים
בפרשת פנחס אנו נפגשים עם קנאה מסוג אחר, סוג הפחות מוכר לילדינו. חשוב ללמד את הילדים את הסוג הזה של הקנאה, אשר בבסיסה עומד רגש חיובי.
קרא עוד...
סיפור ילדים: דוד נלחם בתאונות הדרכים
סיפור על קנאה חיובית: דוד הוא נער בן 13, תלמיד בחטיבת הביניים "מוריה" בחדרה. ההודעות הקשות של תחנות הרדיו על מספר הנפגעים בתאונות דרכים בכל שבוע, מחרידות את לב דוד
קרא עוד...
סיפור ילדים: אסור לדבר בשיעור
סיפור על קנאה שלילית: בבית הכנסת "אהבת אחים" כולם מצפים לשיחתו השבועית של רב בית הכנסת, הרב אשר, סמוך לתפלת ערבית של שבת. אך למרבה הצער, יש כמה חברים המפטפטים
קרא עוד...
תמונה מספרת: הפגנה נגד ראש העיר
קרא עוד...
תמונה מספרת: קנאה בגן המשחקים
קרא עוד...

פרשת מטות

מידות טובות בפרשת "מטות"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "מטות". עבור שלוש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: מידה כנגד מידה
ענישה היא אחד הכלים ההכרחיים לשמירה על הסדר. פרשת "מטות" מלמדת על עיקרון יסודי בענישה - "מידה כנגד מידה". עיקרון זה חשוב הוא הן בענישה והן במתן שכר.
קרא עוד...
פרשת מטות: "מידה כנגד מידה"
ענישה היא אחד הכלים ההכרחיים לשמירה על הסדר. פרשת "מטות" מלמדת על עיקרון יסודי בענישה - "מידה כנגד מידה". עיקרון זה חשוב הוא הן בענישה והן במתן שכר.
קרא עוד...
סיפור ילדים: חבורת הילדים שהושבתה מפעילות
סיפור בנושא "מידה כנגד מידה", על שתי חבורות נוער שקיימו משחק כדורסל תחרותי. במהלכו גרמו שני נערים אוהדים הפרעה משמעותית למשחק והדבר גרם להחלטה חד משמעית של השופט לסיים את
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת מטות
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "מטות". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים. המידה "הפלת מורך בעם" נלמדה בשנה שעברה. בשנה הנוכחית אנו עוסקים במידה
קרא עוד...
דף צביעה: קדושת הלשון
הדיבור הוא כלי הביטוי היותר משמעותי של האדם. בימינו קיימת תרבות דיבור מפותחת, אך לא כולה כשרה. פרשת "מטות" מלמדת שיש קדושה לדיבור וחייבים לקיים נדר.
קרא עוד...
פרשת מטות: קדושת הלשון
הדיבור הוא כלי הביטוי היותר משמעותי של האדם. בימינו קיימת תרבות דיבור מפותחת, אך לא כולה כשרה. פרשת "מטות" מלמדת שיש קדושה לדיבור וחייבים לקיים נדר.
קרא עוד...
סיפור ילדים: דוד הדברן הגדול והשתקן הגדול
סיפור בנושא "קדושת הלשון", על ההבחנה בין דיבור נכון וראוי, לבין דיבור מיותר ופסול.
קרא עוד...
פרשת מטות: על הפחדה המסוכנת גם לילדים
בפרשת מטות אנו פוגשים סוג מיוחד של הפחדה. לא זו המוכרת לנו בין ילדים המפחידים אחד את השני בהלצה, אלא הפחדה מסוכנת העלולה למנוע ממי שמפחידים אותו מלהוציא את היכולות
קרא עוד...
סיפור ילדים: המורה שלנו לאנגלית קצת מפחידה
סיפור על הפחדה חיובית: המורה ציפי היא מורה אהובה לאנגלית. אך יש בעיה אחת: היא נוהגת להפחיד את התלמידים שבכיתה ו' שבשנה הבאה בחטיבת הביניים הלימודים יהיו הרבה יותר קשים.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מי מפחד מתחרות הכדורסל?
סיפור על הפחדה שלילית: בבית הספר "מוריה" שבנתניה ההתרגשות גוברת לקראת תחרות הכדורסל האיזורית של כיתות ו'. אך מספר שחקנים מהקבוצה מפחידים את חבריהם ואומרים שאין סיכוי לנצח את היריב.
קרא עוד...

פרשת מסעי

מידות טובות בפרשת "מסעי"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "מסעי". עבור שלוש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: הודאה לבורא
כוחה של השגרה כה גדול, עד שאדם שוכח להודות על נסים קבועים שקורים לו. פרשת "מסעי" מלמדת שעלינו להתבונן ביום-יום ולתת תודה לבורא על חסדיו הרבים אתנו.
קרא עוד...
פרשת מסעי: הודאה לבורא
כוחה של השגרה כה גדול, עד שאדם שוכח להודות על נסים קבועים שקורים לו. פרשת "מסעי" מלמדת שעלינו להתבונן ביום-יום ולתת תודה לבורא על חסדיו הרבים אתנו.
קרא עוד...
סיפור ילדים: הילדות שהודו לבורא כשהן שעונות על קביים
סיפור בנושא "הודאה לבורא", על שתי בנות שנפצעו קשה בתאונת דרכים וסבלו מכאבים קשים. אך, עם הזמן, הבינו איזה נס גדול קרה להן, שניצלו חייהן. בביקור בכיתת הלימוד שלהן בבית
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת מסעי
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "מסעי". עבור המידה הראשונה תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: לא להחניף
אנשים בוחרים לשכנע את עמיתיהם בדרכים שונות. פרשת "מסעי" מלמדת אותנו שהשכנוע בחנופה, בהבעת דברי שבח לאיש שיחנו, היא פסולה, כיון שהיא "עוקפת" ולא ישירה.
קרא עוד...
פרשת מסעי: לא להחניף
אנשים בוחרים לשכנע את עמיתיהם בדרכים שונות. פרשת "מסעי" מלמדת אותנו שהשכנוע בחנופה, בהבעת דברי שבח לאיש שיחנו, היא פסולה, כיון שהיא "עוקפת" ולא ישירה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מדוע לא הצטרף יוסי לנבחרת הכדורסל?
סיפור בנושא "לא להחניף", על תלמיד שלא התקבל לנבחרת כדורסל, וניסה לשכנע את המורה לספורט לוותר לו בדרך חנופה ולא ישרה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: "ישרה כמו סרגל"
סיפור בנושא "לא להחניף", על תלמידה שניסתה לרצות את חברתה בדברים כלליים שלא קשורים לנושא. החברה לא קיבלה את הסגנון הזה וראתה בכך התחנפות אליה, רצון לפייס בדרך לא ישרה.
קרא עוד...