ספר בראשית

בראשית • נח • לך לך • וירא • חיי שרה • תולדות • ויצא • וישלח • וישב • מקץ • ויגש • ויחי

 

פרשת בראשית

מידות טובות בפרשת "בראשית"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "בראשית". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: צניעות
"צניעות" היא מידה מוערכת כשמדובר בהתנהגות חברתית. בדרך כלל מוענקת למי שמרבים לעשות למען הכלל בלי פרסום. האם היא גם מוערכת דייה כשמדובר בצניעות בלבוש?
קרא עוד...
פרשת בראשית: צניעות
"צניעות" היא מידה מוערכת כשמדובר בהתנהגות חברתית. בדרך כלל מוענקת למי שמרבים לעשות למען הכלל בלי פרסום. האם היא גם מוערכת דייה כשמדובר בצניעות בלבוש?
קרא עוד...
סיפור ילדים: מה הפסידה ומה הרוויחה נועה מחוג בלט?
סיפור ילדים בנושא "צניעות", על בת שהשתתפה בחוג בלט ובהופעת הסיכום בפני הקהל בקשה להימנע מלהשתתף, כי ראתה בהופעה בפני גברים ובנים חוסר צניעות. אימה פנתה בבקשה למתנ"ס לקיים אירוע
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת "בראשית"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "בראשית". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: קנאה
חיי האדם מורכבים גם מהתמודדויות מול אירועים שונים וגירויים שהחיים מזמנים. פרשת "בראשית" מלמדת אותנו על הסכנה שבקנאה, העלולה, לעתים, להביא גם לרצח!
קרא עוד...
פרשת "בראשית": קנאה
חיי האדם מורכבים גם מהתמודדויות מול אירועים שונים וגירויים שהחיים מזמנים. פרשת "בראשית" מלמדת אותנו על הסכנה שבקנאה, העלולה, לעתים, להביא גם לרצח!
קרא עוד...
סיפור ילדים: בזכות מה זכה ראובן בתחרות המחוזית בציור?
סיפור בנושא "קנאה", על ילד שבמקום לקנא בחברו קנאה פסולה על כשרונו הגדול בציור, בחר ללמוד ממנו טכניקות לציור מוצלח והשתמש בהן בעבודת הציור שלו. טכניקות אלה סייעו לו בהכנת
קרא עוד...
דף צביעה: בחירה חופשית
פרשת "בראשית" מספרת לנו על מתנה מיוחדת – "בחירה חופשית". לא הכל כפוי עליך, ויכול אתה בהחלט לבחור הרבה מהמתרחש סביבך, גם אם זה נדמה כלא נתון לשליטתך.
קרא עוד...
פרשת בראשית: מתנה ושמה "בחירה חופשית"
פרשת "בראשית" מספרת לנו על מתנה מיוחדת – "בחירה חופשית". לא הכל כפוי עליך, ויכול אתה בהחלט לבחור הרבה מהמתרחש סביבך, גם אם זה נדמה כלא נתון לשליטתך.
קרא עוד...
סיפור ילדים: אורה ה"המגשרת"
סיפור על "בחירה חופשית": תלמידה שיזמה פתרון יעיל למריבות בין כיתות, פתרון שנבע מתוך בחירה טובה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: הבחירה הטובה של אורן
סיפור על בחירה חופשית: בחירה טובה של שכן לפתירת בעיה משמעותית שהתעוררה ביחסי השכנות.
קרא עוד...

פרשת נח

מידות טובות בפרשת "נח"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "נח". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: שכרות
היין נחשב למשקה חשוב ומכובד. אך, שימוש לא נכון בו עלול להביא לשכרות. פרשת "נח" מתארת את הנזק החמור שנגרם לנח ולמשפחתו כתוצאה משתיית יין מופרזת של נח.
קרא עוד...
פרשת נח: שכרות
היין נחשב למשקה חשוב ומכובד. אך, שימוש לא נכון בו עלול להביא לשכרות. פרשת "נח" מתארת את הנזק החמור שנגרם לנח ולמשפחתו כתוצאה משתיית יין מופרזת של נח.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מה גרם לתאונה של משפחת לוי?
סיפור בנושא "שכרות", על משפחה שעברה תאונת דרכים, כתוצאה משיחה במכשיר הפלאפון, למרות שהיתה זו דרך הרמקול. האבא עובד כנהג אמבולנס במד"א. כשהתאוששה המשפחה כינס את כולם ותאר את תחושותיו.
קרא עוד...
דף צביעה: לשון נקיה
מה מייחד את האדם על פני יתר הנבראים? הדיבור שהוא ביטוי לחשיבה. פרשת "נח" מלמדת אותנו על החשיבות של שמירת כלי זה לשימוש בלשון נקיה בלבד.
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת "נח"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "נח". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
פרשת "נח": לשון נקיה
מה מייחד את האדם על פני יתר הנבראים? הדיבור שהוא ביטוי לחשיבה. פרשת "נח" מלמדת אותנו על החשיבות של שמירת כלי זה לשימוש בלשון נקיה בלבד.
קרא עוד...
סיפור ילדים: הריב שהסתיים בשטיפת פה…
סיפור בנושא "לשון נקיה", על ילדה שפרשה בהפתעה ממשחק בחצר. כתגובה, רצה אליה חברה ובכעסה עליה פלטה כלפיה מילה לא יפה. המורה טיפלה בהיבט החינוכי השלילי שיש בשימוש במילה לא
קרא עוד...
דף צביעה: שחיתות מביאה להשחתה
חיים טובים הם תוצאה של התנהגות אחראית מצד הציבור כולו. פרשת "נח" מתארת את האסון הקשה ביותר שגרמה חברה שלמה שבחרה בשחיתות- מחיקת דור אנושות שלם.
קרא עוד...
פרשת נח: שחיתות מביאה להשחתה
חיים טובים הם תוצאה של התנהגות אחראית מצד הציבור כולו. פרשת "נח" מתארת את האסון הקשה ביותר שגרמה חברה שלמה שבחרה בשחיתות- מחיקת דור אנושות שלם.
קרא עוד...
סיפור ילדים: ביקור השוטר הקהילתי בבית ספרנו
סיפור על "שחיתות מביאה להשחתה", על שוטר קהילתי שליווה בית ספר במשך שנת הלימודים בפעילות למען שמירה על רכוש צבורי.
קרא עוד...
סיפור ילדים: ועדה ושמה "נאמני רכוש"
סיפור על "שחיתות מביאה להשחתה", שמספר על יוזמה של מחנכת שהביאה לשמירה על רכוש בית הספר.
קרא עוד...

פרשת לך לך

מידות טובות בפרשת "לך לך"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "לך לך". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: עין טובה
עצות רבות יש כנגד "עין הרע". אך פרשת "לך לך" מלמדת על "עין טובה" שהיתה לאברהם אבינו. הוא ראה בברכה הצלחתו של האחר, ולעצמו לא רצה לקבל אפילו שרוך נעל.
קרא עוד...
פרשת לך לך: עין טובה
עצות רבות יש כנגד "עין הרע". אך פרשת "לך לך" מלמדת על "עין טובה" שהיתה לאברהם אבינו. הוא ראה בברכה הצלחתו של האחר, ולעצמו לא רצה לקבל אפילו שרוך נעל.
קרא עוד...
סיפור ילדים: האם היתה מסיבת "בר מצווה" ליוסי?
סיפור בנושא "עין טובה", על משפחה שבקרה במרכז קליטה וקבלה בשמחה פניהם של עולים חדשים. בביקור שמעו מרכז הקליטה על מצבם הכלכלי הקשה של העולים, שעלו ארצה ללא רכוש. אחד
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת "לך לך"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "לך לך". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: מסירות
טבעי שאדם יעסוק בשיפור תנאי חייו. אך מה עם האחר? פרשת "לך לך" מלמדת אותנו על אברהם אבינו שנלחם במסירות רבה כנגד מלכים חזקים, כדי לשחרר מידיהם את אחיינו.
קרא עוד...
פרשת "לך לך": מסירות
טבעי שאדם יעסוק בשיפור תנאי חייו. אך מה עם האחר? פרשת "לך לך" מלמדת אותנו על אברהם אבינו שנלחם במסירות רבה כנגד מלכים חזקים, כדי לשחרר מידיהם את אחיינו.
קרא עוד...
סיפור ילדים: "אני מרגישה כמו אחות"…
סיפור בנושא "מסירות", על ילדה צעירה שחשה צורך לעזור לחברתה בלימודים, ובמשך כשלושה חודשים התמידה במסירות ללמוד איתה וזכתה לקדם אותה באותו מקצוע.
קרא עוד...
פרשת לך לך: וויתור מונע מריבה
החיים הציבוריים מזמינים לא פעם מתח בין בודדים או קבוצות סביב מטרה או צורך מסוים. פרשת "לך לך" מלמדת שכדאי לוותר לעיתים על משהו חשוב לטובת ערך חשוב יותר.
קרא עוד...
דף צביעה: וויתור מונע מריבה
החיים הציבוריים מזמינים לא פעם מתח בין בודדים או קבוצות סביב מטרה או צורך מסוים. פרשת "לך לך" מלמדת שכדאי לוותר לעיתים על משהו חשוב לטובת ערך חשוב יותר.
קרא עוד...
סיפור ילדים: המועמד שזכה לכבוד אמיתי
סיפור בנושא "וויתור מונע מריבה", על מתמודד לראשות עיר, שלקראת סיום מסע הבחירות וויתר על מקומו ואיחד את רשימתו עם רשימה אחרת לטובת תושבי העיר.
קרא עוד...
סיפור ילדים: הנדנדה שנותרה בודדה
סיפור בנושא "וויתור מונע מריבה", על וויתור של קבוצת ילדים בגן משחקים על אחד המתקנים, לטובת ילד שמאד רצה אותו.
קרא עוד...

פרשת וירא

מידות טובות בפרשת "וירא"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "וירא". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: לימוד זכות
קימת נטייה אצל רבים לפרשן אירועים בהטיה לכוון חובה. פרשת "וירא" מלמדת על אברהם אבינו שניסה ללמד זכות כלפי אנשי סדום למרות היותם "רעים וחטאים לה' מאד".
קרא עוד...
פרשת וירא: לימוד זכות
קימת נטייה אצל רבים לפרשן אירועים בהטיה לכוון חובה. פרשת "וירא" מלמדת על אברהם אבינו שניסה ללמד זכות כלפי אנשי סדום למרות היותם "רעים וחטאים לה' מאד".
קרא עוד...
סיפור ילדים: מדוע לא מענישה המורה את יערה?
סיפור בנושא "לימוד זכות", על תלמידת בית ספר הידועה כתלמידה טובה, אך במהלך שנת הלימודים קרה שאיחרה להגיע לבית הספר שלוש פעמים רצופות. חברתה לכיתה מיהרה לחשוב שאין לה סיבה
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת "וירא"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "וירא". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
פרשת "וירא": הכנסת אורחים
אחד המאפיינים החברתיים הרווח בימינו הוא הזמנת חברים לארוחה. פרשת "וירא" מלמדת אותנו על הכנסת האורחים המקורית: אורחים, עוברי אורח, הזקוקים לאירוח.
קרא עוד...
דף צביעה: הכנסת אורחים
אחד המאפיינים החברתיים הרווח בימינו הוא הזמנת חברים לארוחה. פרשת "וירא" מלמדת אותנו על הכנסת האורחים המקורית: אורחים, עוברי אורח, הזקוקים לאירוח.
קרא עוד...
סיפור ילדים: אורחים לא מוכרים בביתנו
סיפור בנושא "הכנסת אורחים", על סוג מיוחד של הכנסת אורחים שזכתה משפחה לקיים, הכנסת אורחים במשמעותה המקורית, כאלה שפוגשים ברחוב שאין להם פתרון אחר.
קרא עוד...
דף צביעה: אהבת הבריות
בעידן שבו התרבות המערבית מעודדת קידום אישי, המגיע עד כדי חוסר אכפתיות מאחרים, מפתיע אותנו אברהם אבינו בגישה הניגודית כל כך: אהבת הבריות אף לרשעים.
קרא עוד...
פרשת וירא: אהבת הבריות
בעידן שבו התרבות המערבית מעודדת קידום אישי, המגיע עד כדי חוסר אכפתיות מאחרים, מפתיע אותנו אברהם אבינו בגישה הניגודית כל כך: אהבת הבריות אף לרשעים.
קרא עוד...
סיפור ילדים: תחרות חדשה בעיר- "החייכן הנבחר"
סיפור בנושא "אהבת הבריות"- סיפור על רעיון מקורי של עירית ירושלים לשפר את חייהם של קשישים וגלמודים. בשני הסיפורים באה לידי ביטוי אהבת בריות גדולה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מדוע התלהב גיל להתגייס לחיל הנדסה?
סיפור על: "אהבת הבריות"- סיפור על חיל ההנדסה, שהיה שותף למשלחות מישראל שיצאו לסייע בחילוץ נפגעי מפולות.
קרא עוד...

פרשת חיי שרה

מידות טובות בפרשת "חיי שרה"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "חיי שרה". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: חסד של אמת
"עולם חסד ייבנה". טבעי שכל אחד נזקק באיזשהו שלב בחייו לחברו. לעתים חושב הנותן על גמול. פרשת "חיי שרה" מלמדת על חסד של אמת כשהנותן לא חושב כלל על גמול.
קרא עוד...
פרשת חיי שרה: חסד של אמת
"עולם חסד ייבנה". טבעי שכל אחד נזקק באיזשהו שלב בחייו לחברו. לעתים חושב הנותן על גמול. פרשת "חיי שרה" מלמדת על חסד של אמת כשהנותן לא חושב כלל על גמול.
קרא עוד...
סיפור ילדים: בזכות מי הגיעה משפחת כהן בזמן לשבת?
סיפור בנושא "חסד של אמת", על חסד בדרכים, כשנהג נתקע עם רכבו וציפה לעזרה בהחלפת גלגל שהתפנצ'ר. לפתע, עצר רכב, ממנו יצא נהג והציע עזרתו. תוך מס' דקות סיים מלאכתו
קרא עוד...
דף צביעה: אהבת הארץ
חובת אדם להשתדל לשכלל את מעשיו. פרשת "חיי שרה" מלמדת על אהבת הארץ הגדולה שהיתה לאברהם. לנו, צאצאיו, יש הכנה בסיסית לכך. עלינו להתאמץ להוציאה אל הפועל.
קרא עוד...
פרשת "חיי שרה": אהבת הארץ
חובת אדם להשתדל לשכלל את מעשיו. פרשת "חיי שרה" מלמדת על אהבת הארץ הגדולה שהיתה לאברהם. לנו, צאצאיו, יש הכנה בסיסית לכך. עלינו להתאמץ להוציאה אל הפועל.
קרא עוד...
סיפור ילדים: אהבת הארץ
סיפור בנושא "אהבת הארץ", על אח ואחות, האח משרת בצבא והאחות בשרות לאומי, ושניהם עושים תפקידם מתוך אהבת הארץ ואהבת ישראל.
קרא עוד...
פרשת חיי שרה: נאמנות לשליחות
כשמדובר בביצוע שליחות, מתכוונים לרוב לשליחות טכנית שאינה קשה במיוחד. בפרשת "חיי שרה" מסופר על העבד שביצע שליחות מורכבת ואחראית מאד, מתוך נאמנות לאברהם.
קרא עוד...
דף צביעה: נאמנות לשליחות
כשמדובר בביצוע שליחות, מתכוונים לרוב לשליחות טכנית שאינה קשה במיוחד. בפרשת "חיי שרה" מסופר על העבד שביצע שליחות מורכבת ואחראית מאד, מתוך נאמנות לאברהם.
קרא עוד...
סיפור ילדים: ראש הממשלה המהולל
סיפור בנושא "נאמנות לשליחות"- על על מועמד לראשות ממשלה שבחר להתעסק בלימוד התפקיד הנעלה של ראשות ממשלה, ואילו חבריו לתחרות בחרו להתעסק בתעמולה ובפרסומות.
קרא עוד...
סיפור ילדים: "אמא, הכל בסדר, המשיכו לנפוש"
סיפור בנושא "נאמנות לשליחות"- על ילד צעיר שהיה בתפקיד "שמרטף (בייביסיטר)" על אחיו הצעירים וגילה אחריות יוצא דופן כשאחותו שכבה חולה במיטתה.
קרא עוד...

פרשת תולדות

מידות טובות בפרשת "תולדות"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "תולדות". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: חינוך
החינוך הוא התפקיד הראשי של ההורים. בימינו ישנה נטייה להטיל את אחריות חינוך הילדים על בית הספר. פרשת "תולדות" מלמדת שאבותינו השקיעו מאד בחינוך ילדיהם.
קרא עוד...
פרשת תולדות: חינוך
החינוך הוא התפקיד הראשי של ההורים. בימינו ישנה נטייה להטיל את אחריות חינוך הילדים על בית הספר. פרשת "תולדות" מלמדת שאבותינו השקיעו מאד בחינוך ילדיהם.
קרא עוד...
סיפור ילדים: פרס ראש העיר להצלחה בחינוך
סיפור בנושא "חינוך" על משפחה שההורים בה חינכו את ילדיהם לקריאה מרובה של ספרים. המאמץ וההשקעה הניבו פרי. המשפחה זכתה לפרס ראש העיר במבצע "קורה שאני קורא", על כבישת שיא
קרא עוד...
דף צביעה: כיבוד הורים
"אבא", "אמא", אלו הן מהמלים הראשונות שתינוק מוציא מפיו לשמחת הוריו. הן נשמעות כ"תודה על כל מה שאתם נותנים לי". פרשת "תולדות" מלמדת על אי כיבוד הורים.
קרא עוד...
פרשת "תולדות": כיבוד הורים
"אבא", "אמא", אלו הן מהמלים הראשונות שתינוק מוציא מפיו לשמחת הוריו. הן נשמעות כ"תודה על כל מה שאתם נותנים לי". פרשת "תולדות" מלמדת על אי כיבוד הורים.
קרא עוד...
סיפור ילדים: "תודה על כל מה שנתתם לי"
סיפור בנושא "כיבוד הורים", על ילד שנפגע בתאונת דרכים. כשהחלים הביע במסיבת ההודיה את תודתו הרבה להוריו. הוא התיחס בהזדמנות זו לכל מה שהוא מקבל מהוריו מעודו ועד החלמתו מהתאונה.
קרא עוד...
פרשת תולדות: קנאה שלילית הרסנית
בחיי החברה, ככל שקיים חיכוך בין אנשים, כן יגדל החשש לקנאה ושנאה ביניהם. פרשת "תולדות" מספרת על נזק חמור שנגרם מקנאה שאחריה התפתחה גם שנאה.
קרא עוד...
דף צביעה: קנאה שלילית הרסנית
בחיי החברה, ככל שקיים חיכוך בין אנשים, כן יגדל החשש לקנאה ושנאה ביניהם. פרשת "תולדות" מספרת על נזק חמור שנגרם מקנאה שאחריה התפתחה גם שנאה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: בעל הסופרמרקט שניצח
סיפור בנושא "קנאה שלילית הרסנית"- על תחרות מתוחה בין שני בעלי סופרמרקט, שנבעה מתוך קנאה, וגם על ההתפייסות ביניהם.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מי השחית את הקלמר של נועה?
סיפור בנושא "קנאה שלילית והרסנית"- על תוצאה קשה של קנאה בין שתי חברות לכיתה והטיפול בבעיה.
קרא עוד...

פרשת ויצא

מידות טובות בפרשת "ויצא"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "ויצא". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: קנאה חיובית
הקנאה הרווחת בחברה, היא קנאה שלילית, לצערנו הרב. היא גורמת להרס עצמי וסביבתי. פרשת "ויצא" מלמדת שישנה קנאה אחרת, חיובית, בונה, שעשויה לגרום אף לצמיחה.
קרא עוד...
פרשת ויצא: קנאה חיובית
הקנאה הרווחת בחברה, היא קנאה שלילית, לצערנו הרב. היא גורמת להרס עצמי וסביבתי. פרשת "ויצא" מלמדת שישנה קנאה אחרת, חיובית, בונה, שעשויה לגרום אף לצמיחה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: המהפך שהביא להצלחה
סיפור בנושא "קנאה חיובית", על ילדה שפיתחה יחס חברות יפה עם חברתה לכיתה, אך יום אחד, כשההצלחה הלימודית של חברתה היתה גדולה, ונוצר פער לימודי גדול בין אותה חברה לבינה,
קרא עוד...
דף צביעה: רגישות לעוול
יש הרואים עוולה ולא מגיבים, ויש הרואים ומעירים. פרשת "ויצא" מלמדת על יעקב אבינו שראה והעיר. הוא גילה רגישות לעוול והעיר לרועים שחשב שהם נכשלים בגזל.
קרא עוד...
פרשת ויצא : רגישות לעוול
יש הרואים עוולה ולא מגיבים, ויש הרואים ומעירים. פרשת "ויצא" מלמדת על יעקב אבינו שראה והעיר. הוא גילה רגישות לעוול והעיר לרועים שחשב שהם נכשלים בגזל.
קרא עוד...
סיפור ילדים: בזכות מי נרגעה דינה?
סיפור בנושא "רגישות לעוול", על בת צעירה שגילתה יוזמה יפה לתקן עוול. באחת ההפסקות בבית הספר גילתה שבת אחת מכיתה א' עוקפת את חברותיה במשחק. היא פנתה אליה בעדינות והביאה
קרא עוד...
דף צביעה: נאמנות בעבודה
ביחסי עובד ומעביד תיתכן היווצרות של חוסר אמון. עד כמה צריך להיות העובד נאמן לעבודתו? פרשת "ויצא" מספרת על נאמנות יוצאת דופן לעבודה שהיתה ליעקב אבינו.
קרא עוד...
פרשת ויצא: נאמנות בעבודה
ביחסי עובד ומעביד תיתכן היווצרות של חוסר אמון. עד כמה צריך להיות העובד נאמן לעבודתו? פרשת "ויצא" מספרת על נאמנות יוצאת דופן לעבודה שהיתה ליעקב אבינו.
קרא עוד...
סיפור ילדים: אב הבית שזכה בפרס המנהל
סיפור בנושא "נאמנות בעבודה"- על אב בית שנהג בנאמנות כלפי ביה"ס. הוא נעדר מספר שעות מעבודתו, עליהן היה פטור מלשלם, אולם בכל זאת "התעקש" לשלמן בדרך מעניינת.
קרא עוד...
סיפור ילדים: העובד שהחזיר 100 ש"ח ממשכורתו
סיפור בנושא "נאמנות בעבודה"- על עובד עיריה שהחזיר להנהלת הכספים כסף ממשכורתו, כיון שנעדר מעבודתו בלי רשות.
קרא עוד...

פרשת וישלח

מידות טובות בפרשת "וישלח"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "וישלח". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: חנופה לרשעים
חנופה היא סוג של השפעה. היא נחשבת כדרך מגונה ומזיקה. היא גם עלולה לפתח אי יושר. בפרשת "וישלח" למדים אנו שאם צפויה סכנת חיים, מותר להחניף אף לרשעים.
קרא עוד...
פרשת וישלח: חנופה לרשעים
חנופה היא סוג של השפעה. היא נחשבת כדרך מגונה ומזיקה. היא גם עלולה לפתח אי יושר. בפרשת "וישלח" למדים אנו שאם צפויה סכנת חיים, מותר להחניף אף לרשעים.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מדוע פוטר ראש העיר?
סיפור בנושא "חנופה לרשעים", על ראש עיר שהחניף לעבריינים בעירו ולא טיפל כמתחייב בתלונות תושבים שהגיעו אליו ביחס להתנהגותם. יוזמה של ועד אחד השכונות הביאה לפיטוריו.
קרא עוד...
דף צביעה: קיום הבטחה
נעים לחיות בחברה שיש בה אימון הדדי. קיום הבטחה הוא אחד הסימנים לכך. פרשת "וישלח" מלמדת אותנו על יעקב אבינו שקיים הבטחתו גם לאחר שעברו עשרים שנה ממנה.
קרא עוד...
פרשת וישלח: קיום הבטחה
נעים לחיות בחברה שיש בה אימון הדדי. קיום הבטחה הוא אחד הסימנים לכך. פרשת "וישלח" מלמדת אותנו על יעקב אבינו שקיים הבטחתו גם לאחר שעברו עשרים שנה ממנה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: טיול בעקבות השריפות…
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "וישלח". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: קריאה לשלום
קרא עוד...
פרשת וישלח: קריאה לשלום
קצב החיים בדורנו מייצר מזג של התנהלות לא רגועה. על רקע זה עלולים להתפתח מתחים, איי הבנות ואף ריבים. פרשת "וישלח" מלמדת אותנו שגם במצב מתוח רצוי לבקש שלום.
קרא עוד...
סיפור ילדים: שני ה"גמדים" שניקו את הגינה
סיפור בנושא "קריאה לשלום"- על יוזמה מיוחדת של שני בני זוג להביא לסיום מתח קשה בין השכונות שלהם, סביב בעיית לכלוך בגינה הציבורית המשותפת לשתי השכונות.
קרא עוד...
סיפור ילדים: הקיר שזכה לקישוט היפה ביותר
סיפור בנושא" קריאה לשלום"- על תושיה של מחנכות, שהפכו ויכוח קשה בין תלמידותיהן להזדמנות של עשיה משותפת מתוך שלום והתפייסות.
קרא עוד...

פרשת וישב

מידות טובות בפרשת "וישב"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "וישב". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: אחריות
אחריות היא ערך חברתי מדרג גבוה. בדרך כלל מדובר באחריות צפויה, המתבקשת מתוקף תפקיד. פרשת "וישב" מלמדת על נטילת אחריות, מעבר למצופה, כזו הכרוכה בסיכון.
קרא עוד...
פרשת וישב: אחריות
אחריות היא ערך חברתי מדרג גבוה. בדרך כלל מדובר באחריות צפויה, המתבקשת מתוקף תפקיד. פרשת "וישב" מלמדת על נטילת אחריות, מעבר למצופה, כזו הכרוכה בסיכון.
קרא עוד...
סיפור ילדים: באיזו שעה חזר המדריך הביתה?
סיפור בנושא "אחריות", על קומונר, מדריך ראשי של סניף בני עקיבא, שבמוצאי שבת "ארגון", לאחר קיום טכס חשיפת שם השבט החדש, דאג לפיזור כל החניכים לבתיהם בבטחה, בעזרת חניכים בוגרים
קרא עוד...
דף צביעה: לשון הרע
הדיבור הוא כלי חשוב ביותר לאדם: ללימוד, ליצירת קשר עם הסביבה ועוד. פרשת "וישב" מלמדת אותנו על נזק חמור שנגרם בגלל שימוש לא טוב בדיבור, סיפור לשון הרע.
קרא עוד...
פרשת וישב: לשון הרע
הדיבור הוא כלי חשוב ביותר לאדם: ללימוד, ליצירת קשר עם הסביבה ועוד. פרשת "וישב" מלמדת אותנו על נזק חמור שנגרם בגלל שימוש לא טוב בדיבור, סיפור לשון הרע.
קרא עוד...
סיפור ילדים: הסיפור הטוב ששמעתי
סיפור בנושא "לשון הרע", על תלמידה שהצליחה להשתמש בספורים טובים ששמעה על חברות להביא לשלום בין חברות שרבו ביניהן.
קרא עוד...
דף צביעה: "קשה כִּשְׁאוֹל קנאה"
הורים עלולים לטעות לעיתים, בהתנהגות לא שוויונית כלפי ילדיהם השונים. פרשת "וישב" מספרת על התנהגות מפלה של יעקב אבינו כלפי אחד מבניו, שהובילה לנזק חמור.
קרא עוד...
פרשת וישב: "קשה כִּשְׁאוֹל קנאה"
הורים עלולים לטעות לעיתים, בהתנהגות לא שוויונית כלפי ילדיהם השונים. פרשת "וישב" מספרת על התנהגות מפלה של יעקב אבינו כלפי אחד מבניו, שהובילה לנזק חמור.
קרא עוד...
סיפור ילדים: הרעיון המבריק שהרגיע את הקנאה
סיפור בנושא "קשה כִּשְׁאוֹל קנאה", על רעיון יפה של מנהל מרכז הייטק, שהביא להרגעת רוחות במפעל השכן.
קרא עוד...
סיפור ילדים: העולה החדש שמנע אלימות קשה
סיפור בנושא "קשה כִּשְׁאוֹל קנאה", על יוזמה ברוכה של הורה שהביאה למניעת אלימות (שבאה כתוצאה מקנאה חריפה).
קרא עוד...

פרשת מקץ

מידות טובות בפרשת "מקץ"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "מקץ". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: ענווה
האדם נחון בכישורים טובים. כישורים שבזכותם מגיע הוא להצלחה. לא אחת "מתגנבת" בלבו תחושת גאווה על כך. פרשת "מקץ" מלמדת שצריך לחוש ענוה וליחס אותה לבורא.
קרא עוד...
פרשת מקץ: ענווה
האדם נחון בכישורים טובים. כישורים שבזכותם מגיע הוא להצלחה. לא אחת "מתגנבת" בלבו תחושת גאווה על כך. פרשת "מקץ" מלמדת שצריך לחוש ענוה וליחס אותה לבורא.
קרא עוד...
סיפור ילדים: ההסבר של דן להצלחתו המופלאה
סיפור בנושא "ענווה", על תלמיד שהגיע להישגים יפים במיוחד בלימודיו, אך, כשנשאל ונשאלו הוריו על הרגלי הלמידה שלו בבית, בחר לציין שאת ההצלחה הוא תולה בעיקר בלימוד שלו עם החברים
קרא עוד...
דף צביעה: הכרה בחטא
אחת הסיבות לרבוי מקרי הפשיעה בחברה הוא חוסר הנכונות להכיר בחטא. "זכותי להחזיר לו" יאמרו רבים. שרשרת התגובות תיפסק בהגברת המודעות לשמירה עצמית על החוק.
קרא עוד...
פרשת מקץ: הכרה בחטא
אחת הסיבות לרבוי מקרי הפשיעה בחברה הוא חוסר הנכונות להכיר בחטא. "זכותי להחזיר לו" יאמרו רבים. שרשרת התגובות תיפסק בהגברת המודעות לשמירה עצמית על החוק.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מדוע הפחית המנהל את העונש של דן?
סיפור בנושא "הכרה בחטא", על תלמיד בבית ספר שהרבה לפגוע מילולית בתלמידים שפגעו בו. כתוצאה, חבריו הנפגעים פגעו בגופו. המחנך שוחח עם תלמידיו והביא לידי הכרה של התלמיד בחטאו.
קרא עוד...
דף צביעה: ראיית הנולד
קרא עוד...
פרשת מקץ: ראיית הנולד
חיינו, כיום, מאופיינים בחוסר חשיבה גם לטווח קצר. פרשת "מקץ" מספרת לנו על יוסף שחשב אף לטווח ארוך. הוא ראה את הנולד, ובחוכמתו זו הציל את מצרים מרעב
קרא עוד...
סיפור ילדים: השוטר שהציל חיי אדם
סיפור בנושא: "ראיית הנולד"- על שוטר קהילתי שמתוך ראיית הנולד, זכה להביא לצמצום התאונות בעיר בעזרת השקעה ומסירות מצדו.
קרא עוד...
סיפור ילדים: אמא "שרת הכלכלה"
סיפור בנושא: ראיית הנולד- על ראיית הנולד של זוג הורים ביחס למצב הכלכלי אליו הם עלולים להגיע, והתארגנותם הטובה שבאה עקב כך.
קרא עוד...

פרשת ויגש

מידות טובות בפרשת "ויגש"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "ויגש". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: הכל לטובה
יש אנשים שסף האכזבה שלהם הוא נמוך. קשה להם לראות את האופק כשקורת להם תקלה או אירוע קשה, חלילה. פרשת "ויגש" מלמדת שצריך וגם כדאי להאמין שהכל לטובה.
קרא עוד...
פרשת ויגש: הכל לטובה
יש אנשים שסף האכזבה שלהם הוא נמוך. קשה להם לראות את האופק כשקורת להם תקלה או אירוע קשה, חלילה. פרשת "ויגש" מלמדת שצריך וגם כדאי להאמין שהכל לטובה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מי זכה במקום הראשון ב"מרתון אנגלית"?
סיפור בנושא "הכל לטובה", על הורים שנמנעו מ"לעזור" לבתם בשיעורי הבית, במטרה להביאה להתאמץ ולעשותם בעצמה. הם היו עקביים בכך, ובזכותם הגיעה בתם למקום הראשון במרתון הבית ספרי.
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת "ויגש"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "ויגש". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: אחריות
חברה מתוקנת היא זו שבה כל אחד חש אחריות להמשכת המצב התקין אצל כולם, כל אחד כמידת יכולתו. פרשת "ויגש" מלמדת על יהודה שנטל אחריות חורגת על אחיו בנימין.
קרא עוד...
פרשת ויגש: אחריות
חברה מתוקנת היא זו שבה כל אחד חש אחריות להמשכת המצב התקין אצל כולם, כל אחד כמידת יכולתו. פרשת "ויגש" מלמדת על יהודה שנטל אחריות חורגת על אחיו בנימין.
קרא עוד...
סיפור ילדים: בזכות מי הצטרפה נועה לטיול?
סיפור בנושא "אחריות", על תלמידה שגילתה אכפתיות ואחריות כלפי חברה לכיתה שבאה כנראה ממשפחה במצוקה כלכלית, ובזכותה יכלה אותה חברה להשתתף בטיול הכיתה.
קרא עוד...
פרשת ויגש: גבורה רגשית
בחיי היומיום נדרשים אנו לעתים לאיפוק- שלא להגיב למי שפגע בנו, למשל. פרשת "ויגש" מספרת לנו על גבורה רגשית גדולה במיוחד שגילה יוסף כלפי אחיו שגמלו לו רעה.
קרא עוד...
דף צביעה: גבורה רגשית
בחיי היומיום נדרשים אנו לעתים לאיפוק- שלא להגיב למי שפגע בנו, למשל. פרשת "ויגש" מספרת לנו על גבורה רגשית גדולה במיוחד שגילה יוסף כלפי אחיו שגמלו לו רעה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: ראש העיר האהוב ביותר
סיפור בנושא "גבורה רגשית", על עובד ציבור שנבחר לראשות העיר בזכות אופיו המיוחד, ובעיקר, בזכות גבורת נפש שגילה בכך שלא הגיב כשאחד משכונתו העליב אותו ברבים.
קרא עוד...
סיפור ילדים: גבורתו של אדיר
סיפור בנושא "גבורה רגשית", על ילד שגילה גבורת נפש בכך שהתאפק ולא הגיב להעלבתו על ידי ילדים מהשכונה שלו.
קרא עוד...

פרשת ויחי

מידות טובות בפרשת "ויחי"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "ויחי". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: חסד של אמת
טבעי מאד הוא לעשות חסד. הוא אחד מעמודי העולם ולכן הוא גם הדדי. לנותן יש גם תחושת סיפוק. פרשת "ויחי" מלמדת על סוג מיוחד של עשיית חסד – "חסד של
קרא עוד...
פרשת ויחי: חסד של אמת
טבעי מאד הוא לעשות חסד. הוא אחד מעמודי העולם ולכן הוא גם הדדי. לנותן יש גם תחושת סיפוק. פרשת "ויחי" מלמדת על סוג מיוחד של עשיית חסד – "חסד של
קרא עוד...
סיפור ילדים: יקיר הרצליה שסרב להגיע לטכס
סיפור "חסד של אמת", על איש חסד מיוחד שלאחר פעילות רבת שנים החליטה עיריית הרצליה להעניק לו תואר 'יקיר הרצליה' בטכס מכובד, אך הוא סרב להגיע לטכס, וראש העיר ציין
קרא עוד...
דף צביעה: חינוך ילדים
חינוך ילדים הוא הבסיס לכל חיינו המשפחתיים, החברתיים והמדיניים. להצלחת החינוך דרושים כמה תנאים. פרשת "ויחי" מלמדת אותנו על אחד המכריעים שבהם – הסביבה.
קרא עוד...
פרשת ויחי: חינוך ילדים
חינוך ילדים הוא הבסיס לכל חיינו המשפחתיים, החברתיים והמדיניים. להצלחת החינוך דרושים כמה תנאים. פרשת "ויחי" מלמדת אותנו על אחד המכריעים שבהם – הסביבה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מה אמרה המנהלת להורי עמיעד?
סיפור בנושא "חינוך ילדים", על משפחה שזכתה לחנך את ילדיה חינוך טוב כזה שמנהלת בית הספר, בו למדו ילדי המשפחה, בקשה, במפגש עם ההורים, לקבל מהם עצות להצלחה בתפקידה בחינוך
קרא עוד...
דף צביעה: חסד של אמת
בימינו מושפעים אנשים מתרבות הצריכה והנהנתנות, כך שעשית חסד מלווה, לעתים, בציפיה לתמורה. פרשת "ויחי" מלמדת על עשיית חסד מסוג אחד, ללא ציפיה, חסד של אמת.
קרא עוד...
פרשת ויחי : חסד של אמת
בימינו מושפעים אנשים מתרבות הצריכה והנהנתנות, כך שעשית חסד מלווה, לעתים, בציפיה לתמורה. פרשת "ויחי" מלמדת על עשיית חסד מסוג אחד, ללא ציפיה, חסד של אמת.
קרא עוד...
סיפור ילדים: המתנדב הוותיק ב"בית לוינשטיין"
סיפור בנושא "חסד של אמת", על מתנדב ב"בית לוינשטיין" שזכה לתעודת הוקרה על נתינה מתמדת במשך עשר שנים לפצועים שלא הכיר.
קרא עוד...
סיפור ילדים: ערן "אספן המצוות"
סיפור בנושא "חסד של אמת", על תלמיד שמגיל צעיר התנדב לסייע לקשישים, ובגיל תיכון, עם התעצמות המודעות לנתינה אצלו, הקים עם שותף לרעיון ארגון חסד לקשישים.
קרא עוד...