בדף זה תמצאו חומרים עבור ספר בראשית, מסודרים לפי סדר הפרשות (מאמרים  להורים + סיפורי ילדים נלווים).

פרשת בראשית

מידות טובות בפרשת "בראשית"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "בראשית". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: צניעות

"צניעות" היא מידה מוערכת כשמדובר בהתנהגות חברתית. בדרך כלל מוענקת למי שמרבים לעשות למען הכלל בלי פרסום. האם היא גם מוערכת דייה כשמדובר בצניעות בלבוש?

פרשת בראשית: צניעות

"צניעות" היא מידה מוערכת כשמדובר בהתנהגות חברתית. בדרך כלל מוענקת למי שמרבים לעשות למען הכלל בלי פרסום. האם היא גם מוערכת דייה כשמדובר בצניעות בלבוש?

סיפור ילדים: מה הפסידה ומה הרוויחה נועה מחוג בלט?

סיפור ילדים בנושא "צניעות", על בת שהשתתפה בחוג בלט ובהופעת הסיכום בפני הקהל בקשה להימנע מלהשתתף, כי ראתה בהופעה בפני גברים ובנים חוסר צניעות. אימה פנתה בבקשה למתנ"ס לקיים אירוע נוסף לנשים ובנות בלבד. לאחר שהתחייבו לרכישת 200 כרטיסים, הסכים המתנ"ס, ואכן התקיימה הופעה נוספת. בכך זכתה הבת גם להופעה וגם לאפשר לעוד בנות ואמהות שלא רצו להשתתף באירוע הפתוח, לבא על סיפוקן.

מידות טובות בפרשת "בראשית"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "בראשית". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: קנאה

חיי האדם מורכבים גם מהתמודדויות מול אירועים שונים וגירויים שהחיים מזמנים. פרשת "בראשית" מלמדת אותנו על הסכנה שבקנאה, העלולה, לעתים, להביא גם לרצח!

פרשת "בראשית": קנאה

חיי האדם מורכבים גם מהתמודדויות מול אירועים שונים וגירויים שהחיים מזמנים. פרשת "בראשית" מלמדת אותנו על הסכנה שבקנאה, העלולה, לעתים, להביא גם לרצח!

סיפור ילדים: בזכות מה זכה ראובן בתחרות המחוזית בציור?

סיפור בנושא "קנאה", על ילד שבמקום לקנא בחברו קנאה פסולה על כשרונו הגדול בציור, בחר ללמוד ממנו טכניקות לציור מוצלח והשתמש בהן בעבודת הציור שלו. טכניקות אלה סייעו לו בהכנת ציור מרשים שזיכה אותו בתחרות מחוזית.

דף צביעה: בחירה חופשית

פרשת "בראשית" מספרת לנו על מתנה מיוחדת – "בחירה חופשית". לא הכל כפוי עליך, ויכול אתה בהחלט לבחור הרבה מהמתרחש סביבך, גם אם זה נדמה כלא נתון לשליטתך.

פרשת בראשית: מתנה ושמה "בחירה חופשית"

פרשת "בראשית" מספרת לנו על מתנה מיוחדת – "בחירה חופשית". לא הכל כפוי עליך, ויכול אתה בהחלט לבחור הרבה מהמתרחש סביבך, גם אם זה נדמה כלא נתון לשליטתך.

פרשת נח

מידות טובות בפרשת "נח"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "נח". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: שכרות

היין נחשב למשקה חשוב ומכובד. אך, שימוש לא נכון בו עלול להביא לשכרות. פרשת "נח" מתארת את הנזק החמור שנגרם לנח ולמשפחתו כתוצאה משתיית יין מופרזת של נח.

פרשת נח: שכרות

היין נחשב למשקה חשוב ומכובד. אך, שימוש לא נכון בו עלול להביא לשכרות. פרשת "נח" מתארת את הנזק החמור שנגרם לנח ולמשפחתו כתוצאה משתיית יין מופרזת של נח.

סיפור ילדים: מה גרם לתאונה של משפחת לוי?

סיפור בנושא "שכרות", על משפחה שעברה תאונת דרכים, כתוצאה משיחה במכשיר הפלאפון, למרות שהיתה זו דרך הרמקול. האבא עובד כנהג אמבולנס במד"א. כשהתאוששה המשפחה כינס את כולם ותאר את תחושותיו. נסיונו מפינוי נפגעי תאונות כתוצאה משיחות מכשיר הפלאפון והתאונה שעברה המשפחה הביאו אותו למסקנה שחייבים להשבית את המכשיר למשך כל הנסיעה.

דף צביעה: לשון נקיה

מה מייחד את האדם על פני יתר הנבראים? הדיבור שהוא ביטוי לחשיבה. פרשת "נח" מלמדת אותנו על החשיבות של שמירת כלי זה לשימוש בלשון נקיה בלבד.

מידות טובות בפרשת "נח"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "נח". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

פרשת "נח": לשון נקיה

מה מייחד את האדם על פני יתר הנבראים? הדיבור שהוא ביטוי לחשיבה. פרשת "נח" מלמדת אותנו על החשיבות של שמירת כלי זה לשימוש בלשון נקיה בלבד.

סיפור ילדים: הריב שהסתיים בשטיפת פה…

סיפור בנושא "לשון נקיה", על ילדה שפרשה בהפתעה ממשחק בחצר. כתגובה, רצה אליה חברה ובכעסה עליה פלטה כלפיה מילה לא יפה. המורה טיפלה בהיבט החינוכי השלילי שיש בשימוש במילה לא יפה.

דף צביעה: שחיתות מביאה להשחתה

חיים טובים הם תוצאה של התנהגות אחראית מצד הציבור כולו. פרשת "נח" מתארת את האסון הקשה ביותר שגרמה חברה שלמה שבחרה בשחיתות- מחיקת דור אנושות שלם.

פרשת נח: שחיתות מביאה להשחתה

חיים טובים הם תוצאה של התנהגות אחראית מצד הציבור כולו. פרשת "נח" מתארת את האסון הקשה ביותר שגרמה חברה שלמה שבחרה בשחיתות- מחיקת דור אנושות שלם.

פרשת לך לך

מידות טובות בפרשת "לך לך"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "לך לך". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: עין טובה

עצות רבות יש כנגד "עין הרע". אך פרשת "לך לך" מלמדת על "עין טובה" שהיתה לאברהם אבינו. הוא ראה בברכה הצלחתו של האחר, ולעצמו לא רצה לקבל אפילו שרוך נעל.

פרשת לך לך: עין טובה

עצות רבות יש כנגד "עין הרע". אך פרשת "לך לך" מלמדת על "עין טובה" שהיתה לאברהם אבינו. הוא ראה בברכה הצלחתו של האחר, ולעצמו לא רצה לקבל אפילו שרוך נעל.

סיפור ילדים: האם היתה מסיבת "בר מצווה" ליוסי?

סיפור בנושא "עין טובה", על משפחה שבקרה במרכז קליטה וקבלה בשמחה פניהם של עולים חדשים. בביקור שמעו מרכז הקליטה על מצבם הכלכלי הקשה של העולים, שעלו ארצה ללא רכוש. אחד מילדי המשפחה שהגיע לגיל 12 ביקש את רשות הוריו לוותר על מסיבת בר המצווה שלו העתידית, ולתרום את הכסף שיועד לה לעולים החדשים. לאחר התרגשות רבה של ההורים והבעת הערכה לבנם על החשיבה הבוגרת והגדלות שבה, הסכימו להחלטתו.

מידות טובות בפרשת "לך לך"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "לך לך". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: מסירות

טבעי שאדם יעסוק בשיפור תנאי חייו. אך מה עם האחר? פרשת "לך לך" מלמדת אותנו על אברהם אבינו שנלחם במסירות רבה כנגד מלכים חזקים, כדי לשחרר מידיהם את אחיינו.

פרשת "לך לך": מסירות

טבעי שאדם יעסוק בשיפור תנאי חייו. אך מה עם האחר? פרשת "לך לך" מלמדת אותנו על אברהם אבינו שנלחם במסירות רבה כנגד מלכים חזקים, כדי לשחרר מידיהם את אחיינו.

סיפור ילדים: "אני מרגישה כמו אחות"…

סיפור בנושא "מסירות", על ילדה צעירה שחשה צורך לעזור לחברתה בלימודים, ובמשך כשלושה חודשים התמידה במסירות ללמוד איתה וזכתה לקדם אותה באותו מקצוע.

פרשת לך לך: וויתור מונע מריבה

החיים הציבוריים מזמינים לא פעם מתח בין בודדים או קבוצות סביב מטרה או צורך מסוים. פרשת "לך לך" מלמדת שכדאי לוותר לעיתים על משהו חשוב לטובת ערך חשוב יותר.

דף צביעה: וויתור מונע מריבה

החיים הציבוריים מזמינים לא פעם מתח בין בודדים או קבוצות סביב מטרה או צורך מסוים. פרשת "לך לך" מלמדת שכדאי לוותר לעיתים על משהו חשוב לטובת ערך חשוב יותר.

פרשת וירא

מידות טובות בפרשת "וירא"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "וירא". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: לימוד זכות

קימת נטייה אצל רבים לפרשן אירועים בהטיה לכוון חובה. פרשת "וירא" מלמדת על אברהם אבינו שניסה ללמד זכות כלפי אנשי סדום למרות היותם "רעים וחטאים לה' מאד".

פרשת וירא: לימוד זכות

קימת נטייה אצל רבים לפרשן אירועים בהטיה לכוון חובה. פרשת "וירא" מלמדת על אברהם אבינו שניסה ללמד זכות כלפי אנשי סדום למרות היותם "רעים וחטאים לה' מאד".

סיפור ילדים: מדוע לא מענישה המורה את יערה?

סיפור בנושא "לימוד זכות", על תלמידת בית ספר הידועה כתלמידה טובה, אך במהלך שנת הלימודים קרה שאיחרה להגיע לבית הספר שלוש פעמים רצופות. חברתה לכיתה מיהרה לחשוב שאין לה סיבה מוצדקת, אך המורה הוכיחה אותה שעליה ללמד זכות ולחשוב שאולי כן יש לה סיבה מוצדקת. אכן, המורה ידעה את הסיבה: באותם ימים ליוותה את אחותה לגן הילדים מדי בוקר כעזרה לאימה שנסעה ללדת.

מידות טובות בפרשת "וירא"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "וירא". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

פרשת "וירא": הכנסת אורחים

אחד המאפיינים החברתיים הרווח בימינו הוא הזמנת חברים לארוחה. פרשת "וירא" מלמדת אותנו על הכנסת האורחים המקורית: אורחים, עוברי אורח, הזקוקים לאירוח.

דף צביעה: הכנסת אורחים

אחד המאפיינים החברתיים הרווח בימינו הוא הזמנת חברים לארוחה. פרשת "וירא" מלמדת אותנו על הכנסת האורחים המקורית: אורחים, עוברי אורח, הזקוקים לאירוח.

סיפור ילדים: אורחים לא מוכרים בביתנו

סיפור בנושא "הכנסת אורחים", על סוג מיוחד של הכנסת אורחים שזכתה משפחה לקיים, הכנסת אורחים במשמעותה המקורית, כאלה שפוגשים ברחוב שאין להם פתרון אחר.

דף צביעה: אהבת הבריות

בעידן שבו התרבות המערבית מעודדת קידום אישי, המגיע עד כדי חוסר אכפתיות מאחרים, מפתיע אותנו אברהם אבינו בגישה הניגודית כל כך: אהבת הבריות אף לרשעים.

פרשת וירא: אהבת הבריות

בעידן שבו התרבות המערבית מעודדת קידום אישי, המגיע עד כדי חוסר אכפתיות מאחרים, מפתיע אותנו אברהם אבינו בגישה הניגודית כל כך: אהבת הבריות אף לרשעים.

פרשת חיי שרה

מידות טובות בפרשת "חיי שרה"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "חיי שרה". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: חסד של אמת

"עולם חסד ייבנה". טבעי שכל אחד נזקק באיזשהו שלב בחייו לחברו. לעתים חושב הנותן על גמול. פרשת "חיי שרה" מלמדת על חסד של אמת כשהנותן לא חושב כלל על גמול.

פרשת חיי שרה: חסד של אמת

"עולם חסד ייבנה". טבעי שכל אחד נזקק באיזשהו שלב בחייו לחברו. לעתים חושב הנותן על גמול. פרשת "חיי שרה" מלמדת על חסד של אמת כשהנותן לא חושב כלל על גמול.

סיפור ילדים: בזכות מי הגיעה משפחת כהן בזמן לשבת?

סיפור בנושא "חסד של אמת", על חסד בדרכים, כשנהג נתקע עם רכבו וציפה לעזרה בהחלפת גלגל שהתפנצ'ר. לפתע, עצר רכב, ממנו יצא נהג והציע עזרתו. תוך מס' דקות סיים מלאכתו ומיהר לעזוב את המקום כשהנהג הנעזר לא הספיק להודות לו כראוי וודאי לא לדעת את זהותו. ניתן להגדיר חסד זה כחסד של אמת, כי הוא לא השאיר אחריו עקבות לאפשר להשיב לו כגמולו הטוב.

דף צביעה: אהבת הארץ

חובת אדם להשתדל לשכלל את מעשיו. פרשת "חיי שרה" מלמדת על אהבת הארץ הגדולה שהיתה לאברהם. לנו, צאצאיו, יש הכנה בסיסית לכך. עלינו להתאמץ להוציאה אל הפועל.

פרשת "חיי שרה": אהבת הארץ

חובת אדם להשתדל לשכלל את מעשיו. פרשת "חיי שרה" מלמדת על אהבת הארץ הגדולה שהיתה לאברהם. לנו, צאצאיו, יש הכנה בסיסית לכך. עלינו להתאמץ להוציאה אל הפועל.

סיפור ילדים: אהבת הארץ

סיפור בנושא "אהבת הארץ", על אח ואחות, האח משרת בצבא והאחות בשרות לאומי, ושניהם עושים תפקידם מתוך אהבת הארץ ואהבת ישראל.

פרשת חיי שרה: נאמנות לשליחות

כשמדובר בביצוע שליחות, מתכוונים לרוב לשליחות טכנית שאינה קשה במיוחד. בפרשת "חיי שרה" מסופר על העבד שביצע שליחות מורכבת ואחראית מאד, מתוך נאמנות לאברהם.

דף צביעה: נאמנות לשליחות

כשמדובר בביצוע שליחות, מתכוונים לרוב לשליחות טכנית שאינה קשה במיוחד. בפרשת "חיי שרה" מסופר על העבד שביצע שליחות מורכבת ואחראית מאד, מתוך נאמנות לאברהם.

סיפור ילדים: ראש הממשלה המהולל

סיפור בנושא "נאמנות לשליחות"- על על מועמד לראשות ממשלה שבחר להתעסק בלימוד התפקיד הנעלה של ראשות ממשלה, ואילו חבריו לתחרות בחרו להתעסק בתעמולה ובפרסומות.

פרשת תולדות

מידות טובות בפרשת "תולדות"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "תולדות". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: חינוך

החינוך הוא התפקיד הראשי של ההורים. בימינו ישנה נטייה להטיל את אחריות חינוך הילדים על בית הספר. פרשת "תולדות" מלמדת שאבותינו השקיעו מאד בחינוך ילדיהם.

פרשת תולדות: חינוך

החינוך הוא התפקיד הראשי של ההורים. בימינו ישנה נטייה להטיל את אחריות חינוך הילדים על בית הספר. פרשת "תולדות" מלמדת שאבותינו השקיעו מאד בחינוך ילדיהם.

סיפור ילדים: פרס ראש העיר להצלחה בחינוך

סיפור בנושא "חינוך" על משפחה שההורים בה חינכו את ילדיהם לקריאה מרובה של ספרים. המאמץ וההשקעה הניבו פרי. המשפחה זכתה לפרס ראש העיר במבצע "קורה שאני קורא", על כבישת שיא בקריאה.

דף צביעה: כיבוד הורים

"אבא", "אמא", אלו הן מהמלים הראשונות שתינוק מוציא מפיו לשמחת הוריו. הן נשמעות כ"תודה על כל מה שאתם נותנים לי". פרשת "תולדות" מלמדת על אי כיבוד הורים.

פרשת "תולדות": כיבוד הורים

"אבא", "אמא", אלו הן מהמלים הראשונות שתינוק מוציא מפיו לשמחת הוריו. הן נשמעות כ"תודה על כל מה שאתם נותנים לי". פרשת "תולדות" מלמדת על אי כיבוד הורים.

סיפור ילדים: "תודה על כל מה שנתתם לי"

סיפור בנושא "כיבוד הורים", על ילד שנפגע בתאונת דרכים. כשהחלים הביע במסיבת ההודיה את תודתו הרבה להוריו. הוא התיחס בהזדמנות זו לכל מה שהוא מקבל מהוריו מעודו ועד החלמתו מהתאונה.

פרשת תולדות: קנאה שלילית הרסנית

בחיי החברה, ככל שקיים חיכוך בין אנשים, כן יגדל החשש לקנאה ושנאה ביניהם. פרשת "תולדות" מספרת על נזק חמור שנגרם מקנאה שאחריה התפתחה גם שנאה.

דף צביעה: קנאה שלילית הרסנית

בחיי החברה, ככל שקיים חיכוך בין אנשים, כן יגדל החשש לקנאה ושנאה ביניהם. פרשת "תולדות" מספרת על נזק חמור שנגרם מקנאה שאחריה התפתחה גם שנאה.

סיפור ילדים: בעל הסופרמרקט שניצח

סיפור בנושא "קנאה שלילית הרסנית"- על תחרות מתוחה בין שני בעלי סופרמרקט, שנבעה מתוך קנאה, וגם על ההתפייסות ביניהם.

פרשת ויצא

מידות טובות בפרשת "ויצא"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "ויצא". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: קנאה חיובית

הקנאה הרווחת בחברה, היא קנאה שלילית, לצערנו הרב. היא גורמת להרס עצמי וסביבתי. פרשת "ויצא" מלמדת שישנה קנאה אחרת, חיובית, בונה, שעשויה לגרום אף לצמיחה.

פרשת ויצא: קנאה חיובית

הקנאה הרווחת בחברה, היא קנאה שלילית, לצערנו הרב. היא גורמת להרס עצמי וסביבתי. פרשת "ויצא" מלמדת שישנה קנאה אחרת, חיובית, בונה, שעשויה לגרום אף לצמיחה.

סיפור ילדים: המהפך שהביא להצלחה

סיפור בנושא "קנאה חיובית", על ילדה שפיתחה יחס חברות יפה עם חברתה לכיתה, אך יום אחד, כשההצלחה הלימודית של חברתה היתה גדולה, ונוצר פער לימודי גדול בין אותה חברה לבינה, התחיל רגש קנאה להשפיע עליה והיא הלכה והתרחקה ממנה. בהשפעת אימה, ששוחחה איתה ארוכות על קנאה חיובית, הסכימה לראות את ההצלחה של חברתה כגורם מדרבן ומעודד. וכך, תוך תקופה קצרה, הלכה והתקדמה בלימודים ויחסי החברות הטובים חזרו כבעבר.

דף צביעה: רגישות לעוול

יש הרואים עוולה ולא מגיבים, ויש הרואים ומעירים. פרשת "ויצא" מלמדת על יעקב אבינו שראה והעיר. הוא גילה רגישות לעוול והעיר לרועים שחשב שהם נכשלים בגזל.

פרשת ויצא : רגישות לעוול

יש הרואים עוולה ולא מגיבים, ויש הרואים ומעירים. פרשת "ויצא" מלמדת על יעקב אבינו שראה והעיר. הוא גילה רגישות לעוול והעיר לרועים שחשב שהם נכשלים בגזל.

סיפור ילדים: בזכות מי נרגעה דינה?

סיפור בנושא "רגישות לעוול", על בת צעירה שגילתה יוזמה יפה לתקן עוול. באחת ההפסקות בבית הספר גילתה שבת אחת מכיתה א' עוקפת את חברותיה במשחק. היא פנתה אליה בעדינות והביאה אותה בסוף התהליך להבין שעשתה טעות.

דף צביעה: נאמנות בעבודה

ביחסי עובד ומעביד תיתכן היווצרות של חוסר אמון. עד כמה צריך להיות העובד נאמן לעבודתו? פרשת "ויצא" מספרת על נאמנות יוצאת דופן לעבודה שהיתה ליעקב אבינו.

פרשת ויצא: נאמנות בעבודה

ביחסי עובד ומעביד תיתכן היווצרות של חוסר אמון. עד כמה צריך להיות העובד נאמן לעבודתו? פרשת "ויצא" מספרת על נאמנות יוצאת דופן לעבודה שהיתה ליעקב אבינו.

סיפור ילדים: אב הבית שזכה בפרס המנהל

סיפור בנושא "נאמנות בעבודה"- על אב בית שנהג בנאמנות כלפי ביה"ס. הוא נעדר מספר שעות מעבודתו, עליהן היה פטור מלשלם, אולם בכל זאת "התעקש" לשלמן בדרך מעניינת.

פרשת וישלח

מידות טובות בפרשת "וישלח"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "וישלח". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: חנופה לרשעים

חנופה היא סוג של השפעה. היא נחשבת כדרך מגונה ומזיקה. היא גם עלולה לפתח אי יושר. בפרשת "וישלח" למדים אנו שאם צפויה סכנת חיים, מותר להחניף אף לרשעים.

פרשת וישלח: חנופה לרשעים

חנופה היא סוג של השפעה. היא נחשבת כדרך מגונה ומזיקה. היא גם עלולה לפתח אי יושר. בפרשת "וישלח" למדים אנו שאם צפויה סכנת חיים, מותר להחניף אף לרשעים.

סיפור ילדים: מדוע פוטר ראש העיר?

סיפור בנושא "חנופה לרשעים", על ראש עיר שהחניף לעבריינים בעירו ולא טיפל כמתחייב בתלונות תושבים שהגיעו אליו ביחס להתנהגותם. יוזמה של ועד אחד השכונות הביאה לפיטוריו.

דף צביעה: קיום הבטחה

נעים לחיות בחברה שיש בה אימון הדדי. קיום הבטחה הוא אחד הסימנים לכך. פרשת "וישלח" מלמדת אותנו על יעקב אבינו שקיים הבטחתו גם לאחר שעברו עשרים שנה ממנה.

פרשת וישלח: קיום הבטחה

נעים לחיות בחברה שיש בה אימון הדדי. קיום הבטחה הוא אחד הסימנים לכך. פרשת "וישלח" מלמדת אותנו על יעקב אבינו שקיים הבטחתו גם לאחר שעברו עשרים שנה ממנה.

דף צביעה: קריאה לשלום

להדפסת דף הצביעה איך להשתמש בדף הצביעה? הדפיסו לילד את דף הצביעה. לאחר הצביעה, סרקו את הקוד המצורף באמצעות הסמארטפון. ספרו לילד סיפור עם מוסר השכל המתייחס לדף הצביעה! צביעה...

פרשת וישלח: קריאה לשלום

קצב החיים בדורנו מייצר מזג של התנהלות לא רגועה. על רקע זה עלולים להתפתח מתחים, איי הבנות ואף ריבים. פרשת "וישלח" מלמדת אותנו שגם במצב מתוח רצוי לבקש שלום.

סיפור ילדים: שני ה"גמדים" שניקו את הגינה

סיפור בנושא "קריאה לשלום"- על יוזמה מיוחדת של שני בני זוג להביא לסיום מתח קשה בין השכונות שלהם, סביב בעיית לכלוך בגינה הציבורית המשותפת לשתי השכונות.

פרשת וישב

פרשת מקץ

פרשת ויגש

פרשת ויחי