בדף זה תמצאו חומרים עבור ספר בראשית, מסודרים לפי סדר הפרשות (מאמרים  להורים + סיפורי ילדים נלווים).

פרשת בראשית

מידות טובות בפרשת "בראשית"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "בראשית". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: צניעות

"צניעות" היא מידה מוערכת כשמדובר בהתנהגות חברתית. בדרך כלל מוענקת למי שמרבים לעשות למען הכלל בלי פרסום. האם היא גם מוערכת דייה כשמדובר בצניעות בלבוש?

פרשת בראשית: צניעות

"צניעות" היא מידה מוערכת כשמדובר בהתנהגות חברתית. בדרך כלל מוענקת למי שמרבים לעשות למען הכלל בלי פרסום. האם היא גם מוערכת דייה כשמדובר בצניעות בלבוש?

פרשת אמור: צער בעלי חיים

כשברא ה' את האדם נתן לו רשות לשלוט בכל הנבראים לשימושו המועיל. פרשת "אמור" מלמדת שאין זה כולל "צער בעלי חיים". אלא, חובה להשתמש בהם באופן מבוקר ורגיש.

פרשת "בראשית": קנאה

חיי האדם מורכבים גם מהתמודדויות מול אירועים שונים וגירויים שהחיים מזמנים. פרשת "בראשית" מלמדת אותנו על הסכנה שבקנאה, העלולה, לעתים, להביא גם לרצח!

סיפור ילדים: בזכות מה זכה ראובן בתחרות המחוזית בציור?

סיפור בנושא "קנאה", על ילד שבמקום לקנא בחברו קנאה פסולה על כשרונו הגדול בציור, בחר ללמוד ממנו טכניקות לציור מוצלח והשתמש בהן בעבודת הציור שלו. טכניקות אלה סייעו לו בהכנת ציור מרשים שזיכה אותו בתחרות מחוזית.

פרשת בראשית: מתנה ושמה "בחירה חופשית"

פרשת "בראשית" מספרת לנו על מתנה מיוחדת – "בחירה חופשית". לא הכל כפוי עליך, ויכול אתה בהחלט לבחור הרבה מהמתרחש סביבך, גם אם זה נדמה כלא נתון לשליטתך.

סיפור ילדים: אורה ה"המגשרת"

סיפור על "בחירה חופשית": תלמידה שיזמה פתרון יעיל למריבות בין כיתות, פתרון שנבע מתוך בחירה טובה.

פרשת נח

מידות טובות בפרשת "נח"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "נח". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: שכרות

היין נחשב למשקה חשוב ומכובד. אך, שימוש לא נכון בו עלול להביא לשכרות. פרשת "נח" מתארת את הנזק החמור שנגרם לנח ולמשפחתו כתוצאה משתיית יין מופרזת של נח.

פרשת נח: שכרות

היין נחשב למשקה חשוב ומכובד. אך, שימוש לא נכון בו עלול להביא לשכרות. פרשת "נח" מתארת את הנזק החמור שנגרם לנח ולמשפחתו כתוצאה משתיית יין מופרזת של נח.

סיפור ילדים: מה גרם לתאונה של משפחת לוי?

סיפור בנושא "שכרות", על משפחה שעברה תאונת דרכים, כתוצאה משיחה במכשיר הפלאפון, למרות שהיתה זו דרך הרמקול. האבא עובד כנהג אמבולנס במד"א. כשהתאוששה המשפחה כינס את כולם ותאר את תחושותיו. נסיונו מפינוי נפגעי תאונות כתוצאה משיחות מכשיר הפלאפון והתאונה שעברה המשפחה הביאו אותו למסקנה שחייבים להשבית את המכשיר למשך כל הנסיעה.

דף צביעה: לשון נקיה

מה מייחד את האדם על פני יתר הנבראים? הדיבור שהוא ביטוי לחשיבה. פרשת "נח" מלמדת אותנו על החשיבות של שמירת כלי זה לשימוש בלשון נקיה בלבד.

מידות טובות בפרשת "נח"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "נח". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

פרשת "נח": לשון נקיה

מה מייחד את האדם על פני יתר הנבראים? הדיבור שהוא ביטוי לחשיבה. פרשת "נח" מלמדת אותנו על החשיבות של שמירת כלי זה לשימוש בלשון נקיה בלבד.

סיפור ילדים: הריב שהסתיים בשטיפת פה…

סיפור בנושא "לשון נקיה", על ילדה שפרשה בהפתעה ממשחק בחצר. כתגובה, רצה אליה חברה ובכעסה עליה פלטה כלפיה מילה לא יפה. המורה טיפלה בהיבט החינוכי השלילי שיש בשימוש במילה לא יפה.

פרשת נח: שחיתות מביאה להשחתה

חיים טובים הם תוצאה של התנהגות אחראית מצד הציבור כולו. פרשת "נח" מתארת את האסון הקשה ביותר שגרמה חברה שלמה שבחרה בשחיתות- מחיקת דור אנושות שלם.

פרשת לך לך

מידות טובות בפרשת "לך לך"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "לך לך". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: מסירות

טבעי שאדם יעסוק בשיפור תנאי חייו. אך מה עם האחר? פרשת "לך לך" מלמדת אותנו על אברהם אבינו שנלחם במסירות רבה כנגד מלכים חזקים, כדי לשחרר מידיהם את אחיינו.

פרשת "לך לך": מסירות

טבעי שאדם יעסוק בשיפור תנאי חייו. אך מה עם האחר? פרשת "לך לך" מלמדת אותנו על אברהם אבינו שנלחם במסירות רבה כנגד מלכים חזקים, כדי לשחרר מידיהם את אחיינו.

סיפור ילדים: "אני מרגישה כמו אחות"…

סיפור בנושא "מסירות", על ילדה צעירה שחשה צורך לעזור לחברתה בלימודים, ובמשך כשלושה חודשים התמידה במסירות ללמוד איתה וזכתה לקדם אותה באותו מקצוע.

פרשת לך לך: וויתור מונע מריבה

החיים הציבוריים מזמינים לא פעם מתח בין בודדים או קבוצות סביב מטרה או צורך מסוים. פרשת "לך לך" מלמדת שכדאי לוותר לעיתים על משהו חשוב לטובת ערך חשוב יותר.

סיפור ילדים: המועמד שזכה לכבוד אמיתי

סיפור בנושא "וויתור מונע מריבה", על מתמודד לראשות עיר, שלקראת סיום מסע הבחירות וויתר על מקומו ואיחד את רשימתו עם רשימה אחרת לטובת תושבי העיר.

סיפור ילדים: הנדנדה שנותרה בודדה

סיפור בנושא "וויתור מונע מריבה", על וויתור של קבוצת ילדים בגן משחקים על אחד המתקנים, לטובת ילד שמאד רצה אותו.

פרשת וירא

מידות טובות בפרשת "וירא"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "וירא". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

פרשת "וירא": הכנסת אורחים

אחד המאפיינים החברתיים הרווח בימינו הוא הזמנת חברים לארוחה. פרשת "וירא" מלמדת אותנו על הכנסת האורחים המקורית: אורחים, עוברי אורח, הזקוקים לאירוח.

דף צביעה: הכנסת אורחים

אחד המאפיינים החברתיים הרווח בימינו הוא הזמנת חברים לארוחה. פרשת "וירא" מלמדת אותנו על הכנסת האורחים המקורית: אורחים, עוברי אורח, הזקוקים לאירוח.

סיפור ילדים: אורחים לא מוכרים בביתנו

סיפור בנושא "הכנסת אורחים", על סוג מיוחד של הכנסת אורחים שזכתה משפחה לקיים, הכנסת אורחים במשמעותה המקורית, כאלה שפוגשים ברחוב שאין להם פתרון אחר.

פרשת וירא: אהבת הבריות

בעידן שבו התרבות המערבית מעודדת קידום אישי, המגיע עד כדי חוסר אכפתיות מאחרים, מפתיע אותנו אברהם אבינו בגישה הניגודית כל כך: אהבת הבריות אף לרשעים.

פרשת חיי שרה

מידות טובות בפרשת "חיי שרה"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "חיי שרה". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: אהבת הארץ

חובת אדם להשתדל לשכלל את מעשיו. פרשת "חיי שרה" מלמדת על אהבת הארץ הגדולה שהיתה לאברהם. לנו, צאצאיו, יש הכנה בסיסית לכך. עלינו להתאמץ להוציאה אל הפועל.

פרשת "חיי שרה": אהבת הארץ

חובת אדם להשתדל לשכלל את מעשיו. פרשת "חיי שרה" מלמדת על אהבת הארץ הגדולה שהיתה לאברהם. לנו, צאצאיו, יש הכנה בסיסית לכך. עלינו להתאמץ להוציאה אל הפועל.

סיפור ילדים: אהבת הארץ

סיפור בנושא "אהבת הארץ", על אח ואחות, האח משרת בצבא והאחות בשרות לאומי, ושניהם עושים תפקידם מתוך אהבת הארץ ואהבת ישראל.

פרשת חיי שרה: נאמנות לשליחות

כשמדובר בביצוע שליחות, מתכוונים לרוב לשליחות טכנית שאינה קשה במיוחד. בפרשת "חיי שרה" מסופר על העבד שביצע שליחות מורכבת ואחראית מאד, מתוך נאמנות לאברהם.

דף צביעה: נאמנות לשליחות

כשמדובר בביצוע שליחות, מתכוונים לרוב לשליחות טכנית שאינה קשה במיוחד. בפרשת "חיי שרה" מסופר על העבד שביצע שליחות מורכבת ואחראית מאד, מתוך נאמנות לאברהם.

סיפור ילדים: ראש הממשלה המהולל

סיפור בנושא "נאמנות לשליחות"- על על מועמד לראשות ממשלה שבחר להתעסק בלימוד התפקיד הנעלה של ראשות ממשלה, ואילו חבריו לתחרות בחרו להתעסק בתעמולה ובפרסומות.

סיפור ילדים: "אמא, הכל בסדר, המשיכו לנפוש"

סיפור בנושא "נאמנות לשליחות"- על ילד צעיר שהיה בתפקיד "שמרטף (בייביסיטר)" על אחיו הצעירים וגילה אחריות יוצא דופן כשאחותו שכבה חולה במיטתה.

פרשת תולדות

דף צביעה: כיבוד הורים

"אבא", "אמא", אלו הן מהמלים הראשונות שתינוק מוציא מפיו לשמחת הוריו. הן נשמעות כ"תודה על כל מה שאתם נותנים לי". פרשת "תולדות" מלמדת על אי כיבוד הורים.

מידות טובות בפרשת "תולדות"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "תולדות". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

פרשת "תולדות": כיבוד הורים

"אבא", "אמא", אלו הן מהמלים הראשונות שתינוק מוציא מפיו לשמחת הוריו. הן נשמעות כ"תודה על כל מה שאתם נותנים לי". פרשת "תולדות" מלמדת על אי כיבוד הורים.

סיפור ילדים: "תודה על כל מה שנתתם לי"

סיפור בנושא "כיבוד הורים", על ילד שנפגע בתאונת דרכים. כשהחלים הביע במסיבת ההודיה את תודתו הרבה להוריו. הוא התיחס בהזדמנות זו לכל מה שהוא מקבל מהוריו מעודו ועד החלמתו מהתאונה.

פרשת תולדות: קנאה שלילית הרסנית

בחיי החברה, ככל שקיים חיכוך בין אנשים, כן יגדל החשש לקנאה ושנאה ביניהם. פרשת "תולדות" מספרת על נזק חמור שנגרם מקנאה שאחריה התפתחה גם שנאה.

דף צביעה: קנאה שלילית הרסנית

בחיי החברה, ככל שקיים חיכוך בין אנשים, כן יגדל החשש לקנאה ושנאה ביניהם. פרשת "תולדות" מספרת על נזק חמור שנגרם מקנאה שאחריה התפתחה גם שנאה.

סיפור ילדים: בעל הסופרמרקט שניצח

סיפור בנושא "קנאה שלילית הרסנית"- על תחרות מתוחה בין שני בעלי סופרמרקט, שנבעה מתוך קנאה, וגם על ההתפייסות ביניהם.

פרשת ויצא

מידות טובות בפרשת "ויצא"

להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "ויצא". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.

דף צביעה: רגישות לעוול

יש הרואים עוולה ולא מגיבים, ויש הרואים ומעירים. פרשת "ויצא" מלמדת על יעקב אבינו שראה והעיר. הוא גילה רגישות לעוול והעיר לרועים שחשב שהם נכשלים בגזל.

פרשת ויצא : רגישות לעוול

יש הרואים עוולה ולא מגיבים, ויש הרואים ומעירים. פרשת "ויצא" מלמדת על יעקב אבינו שראה והעיר. הוא גילה רגישות לעוול והעיר לרועים שחשב שהם נכשלים בגזל.

סיפור ילדים: בזכות מי נרגעה דינה?

סיפור בנושא "רגישות לעוול", על בת צעירה שגילתה יוזמה יפה לתקן עוול. באחת ההפסקות בבית הספר גילתה שבת אחת מכיתה א' עוקפת את חברותיה במשחק. היא פנתה אליה בעדינות והביאה אותה בסוף התהליך להבין שעשתה טעות.

פרשת ויצא: נאמנות בעבודה

ביחסי עובד ומעביד תיתכן היווצרות של חוסר אמון. עד כמה צריך להיות העובד נאמן לעבודתו? פרשת "ויצא" מספרת על נאמנות יוצאת דופן לעבודה שהיתה ליעקב אבינו.

סיפור ילדים: אב הבית שזכה בפרס המנהל

סיפור בנושא "נאמנות בעבודה"- על אב בית שנהג בנאמנות כלפי ביה"ס. הוא נעדר מספר שעות מעבודתו, עליהן היה פטור מלשלם, אולם בכל זאת "התעקש" לשלמן בדרך מעניינת.

פרשת וישלח

פרשת וישב

פרשת מקץ

פרשת ויגש

פרשת ויחי