ספר שמות

שמותואראבאבשלחיתרומשפטים  • תרומהתצוהכי תשאויקהלפקודי

 

פרשת שמות

מידות טובות בפרשת "שמות"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "שמות". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: רדיפת צדק
נעים מאד לחיות בעולם יפה, ללא אלימות. אך מה עושים כשישנם כאלה שמפירים את השלווה הזאת? פרשת "שמות" מלמדת על רדיפת צדק של משה רבנו שהביאה להפסקת מצוקה.
קרא עוד...
פרשת שמות: רדיפת צדק
נעים מאד לחיות בעולם יפה, ללא אלימות. אך מה עושים כשישנם כאלה שמפירים את השלווה הזאת? פרשת "שמות" מלמדת על רדיפת צדק של משה רבנו שהביאה להפסקת מצוקה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: ה"שוטר" ללא מדים שבשכונה
סיפור בנושא ״רדיפת צדק״, על ילד שבכל יום בדרכו הביתה ניטפל אליו ואל חברו אדם זר שרגיל היה לשבת במסלול דרכו הביתה. כשנודע הדבר לאביו של הילד, טיפל מיידית בבעיה
קרא עוד...
דף צביעה: ענוה
מידת הענווה היא מן המידות החשובות והיסודיות ביותר, אך מהקשות לרכישה. פרשת "שמות" מלמדת אותנו על משה רבנו שזכה להתעטר במידה זו באופן בולט במיוחד.
קרא עוד...
פרשת שמות: ענוה
מידת הענווה היא מן המידות החשובות והיסודיות ביותר, אך מהקשות לרכישה. פרשת "שמות" מלמדת אותנו על משה רבנו שזכה להתעטר במידה זו באופן בולט במיוחד.
קרא עוד...
סיפור ילדים: על מה קיבלה דינה מכתב הערכה?
סיפור בנושא "ענוה", על תלמידה שהצטיינה בכשרון ציור, אך לא הסכימה להתבלט בו, וסירבה להבחר לועדת קישוט בזכות הצטיינותה בציור. אדרבה, הפנתה את מנהלת בית הספר לתלמידות מוכשרות ממנה בציור.
קרא עוד...
דף צביעה: אהבת ישראל
חברה תקינה מושתתת על כללי התנהגות נאותים, הגורמים לאוירה טובה בין חבריה. פרשת "שמות" מלמדת אותנו על הערך "אהבת ישראל" שהוא בסיס לכללי התנהגות נאותים.
קרא עוד...
פרשת שמות: אהבת ישראל
חברה תקינה מושתתת על כללי התנהגות נאותים, הגורמים לאוירה טובה בין חבריה. פרשת "שמות" מלמדת אותנו על הערך "אהבת ישראל" שהוא בסיס לכללי התנהגות נאותים.
קרא עוד...
סיפור ילדים: בזכות מי הצטיין בוריס?
סיפור בנושא "אהבת ישראל", על אב בית שהדריך עולה חדש, אב בית בבית ספר סמוך, בביצוע כל משימותיו. התדרוך הזה הביא את אב הבית החדש להצטיינות בעבודתו.
קרא עוד...
סיפור ילדים: יוסי ה"דבק" של הכיתה
סיפור בנושא "אהבת ישראל", על תלמיד שיזם פעילות מיוחדת לקליטה חברתית של עולים חדשים מכיתתו, פעילות שהביאה לשינוי משמעותי בתחושת השייכות של העולים לכיתה.
קרא עוד...

פרשת וארא

מידות טובות בפרשת "וארא"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "וארא". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: הכבדת הלב
שמירה על כבוד עצמי היא טבעית ונכונה.אך לעתים נדרשת מהאדם הודאה בטעות. האם קל לו להודות? פרשת "וארא" מלמדת על הכבדת לב עצמית הנובעת מקושי להודות בטעות.
קרא עוד...
פרשת וארא: הכבדת הלב
שמירה על כבוד עצמי היא טבעית ונכונה.אך לעתים נדרשת מהאדם הודאה בטעות. האם קל לו להודות? פרשת "וארא" מלמדת על הכבדת לב עצמית הנובעת מקושי להודות בטעות.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מדוע פיטר ראש העיר את יואב נהג ההסעות?
סיפור בנושא ״הכבדת הלב״, על ילדים שסבלו מהתנהגות לקויה של נהג הסעות שלהם, שבכל פעם שהתלוננו עליו, "שלף מכיסו" הסבר ותירץ עצמו בתירוצים שונים. אך, התערבותו של אחד האבות הביאה
קרא עוד...
דף צביעה: קיום הבטחה
קיום הבטחה הוא מהתופעות הנדרשות ביותר בימינו. היחס בין הבטחות לקיומן הוא שלילי. פרשת "וארא" מלמדת אותנו שה' מקיים לעם ישראל הבטחה שהבטיח לאברהם אבינו.
קרא עוד...
פרשת וארא: קיום הבטחה
קיום הבטחה הוא מהתופעות הנדרשות ביותר בימינו. היחס בין הבטחות לקיומן הוא שלילי. פרשת "וארא" מלמדת אותנו שה' מקיים לעם ישראל הבטחה שהבטיח לאברהם אבינו.
קרא עוד...
סיפור ילדים: ראש העיר שהבטיח וקיים
סיפור בנושא "קיום הבטחה", על ראש עיר זהיר שהצליח לפתח כלפיו אימון בלב תושבי עירו, בכך שעמד בהבטחותיו. הוא לא היה ממהר בהכרזה על חידושים צפויים בעיר, אלא רק כשהיה
קרא עוד...
דף צביעה: הכרת הטוב כלפי הדומם!
בחיי היום יום פוגשים אנו גילויי הכרת הטוב כלפי מי שעזר לנו בעבר. זוהי מידה טובה, אך פרשת "וארא" מלמדת אותנו על הכרת הטוב ברמה גבוהה מזו, גם כלפי הדומם!
קרא עוד...
פרשת וארא: הכרת הטוב כלפי הדומם!
בחיי היום יום פוגשים אנו גילויי הכרת הטוב כלפי מי שעזר לנו בעבר. זוהי מידה טובה, אך פרשת "וארא" מלמדת אותנו על הכרת הטוב ברמה גבוהה מזו, גם כלפי הדומם!
קרא עוד...
סיפור ילדים: הרעיון של סיגלית לעידוד מיחזור
סיפור בנושא "הכרת הטוב כלפי הדומם!", על הצלחה של עיר שלמה בהגדלת כמויות המיחזור, כתוצאה מתובנה של הכרת הטוב לדומם.
קרא עוד...
סיפור ילדים: השולחן ש"חייך"…
סיפור בנושא "הכרת הטוב כלפי הדומם!", על חריצות יוצא דופן של תלמיד בשמירה על הנקיון, מתוך הכרת הטוב שרחש כלפי הדומם.
קרא עוד...

פרשת בא

מידות טובות בפרשת "בא"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "בא". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
Read more.
דף צביעה: קיום הבטחה
הדעה הרווחת בציבור היא שיש יותר הבטחות מקיומן. אכן, קל יותר להבטיח מלקיים. פרשת "בא" מלמדת שה' קיים הבטחתו לאברהם
Read more.
פרשת בא: קיום הבטחה
הדעה הרווחת בציבור היא שיש יותר הבטחות מקיומן. אכן, קל יותר להבטיח מלקיים. פרשת "בא" מלמדת שה' קיים הבטחתו לאברהם
Read more.
סיפור ילדים: מדוע קיים אבא את ההבטחה רק לאחר שלש שנים?
סיפור בנושא ״קיום הבטחה״, על ילדים שבקשו מהוריהם כ"מתנת אפיקומן" משותפת, לעבור דירה מדרום הארץ לצפונה. ההורים שקלו זאת והחליטו
Read more.
דף צביעה: מטרה בענישה
הענישה הפכה להיות חלק מנוהל תקין לשימור התנהלות נכונה בחברה ובמערכת חינוכית. פרשת "בא" מלמדת שחובה להציב מטרה לענישה. ללא
Read more.
פרשת בא: מטרה בענישה
הענישה הפכה להיות חלק מנוהל תקין לשימור התנהלות נכונה בחברה ובמערכת חינוכית. פרשת "בא" מלמדת שחובה להציב מטרה לענישה. ללא
Read more.
סיפור ילדים: העונש שבוטל
סיפור בנושא "מטרה בענישה", על הורים ששוחחו עם מנהל בית הספר בו לומד בנם בעקבות עונשים חמורים שקיבל בנם. הם
Read more.
דף צביעה: זריזות
הנטייה הטבעית של הרבה מאתנו היא לבצע משימות בנינוחות. פרשת "בא" מלמדת על התנהלות שונה, על מידת הזריזות. זוהי מידה
Read more.
פרשת בא: זריזות
הנטייה הטבעית של הרבה מאתנו היא לבצע משימות בנינוחות. פרשת "בא" מלמדת על התנהלות שונה, על מידת הזריזות. זוהי מידה
Read more.
סיפור ילדים: הגינה הזריזה
Read more.
סיפור ילדים: בזכות קן הנמלים שבחצר
סיפור בנושא "זריזות", על תלמיד שהירבה לאחר לבית הספר והירבה להענש. קריאה שלו על חיי הנמלים והתבוננות בהתנהלותן, הביאה אותו
Read more.

פרשת בשלח

מידות טובות בפרשת "בשלח"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "בשלח". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
Read more.
דף צביעה: ענווה
כבוד עצמי הוא ערך בסיסי שכל אדם דורש את קיומו, ובצדק. מי שנושא בתפקיד מסוים, האם יצפה לכבוד נוסף? פרשת
Read more.
פרשת בשלח: ענווה
כבוד עצמי הוא ערך בסיסי שכל אדם דורש את קיומו, ובצדק. מי שנושא בתפקיד מסוים, האם יצפה לכבוד נוסף? פרשת
Read more.
סיפור ילדים: המורה שהתמנתה לניהול בית הספר, בהפתעה
סיפור ילדים בנושא ״ענווה״, על ועד הורים שחיפש מועמדת מתאימה לניהול בית הספר. אחד ההורים הציע את המורה לאומנות של
Read more.
דף צביעה: חינוך
מהו הגורם המכריע בהשפעה על תדמיתו של עם, של האנושות בכלל? החינוך. פרשת "בשלח" מלמדת אותנו שחינוך טוב של עם
Read more.
פרשת בשלח: חינוך
מהו הגורם המכריע בהשפעה על תדמיתו של עם, של האנושות בכלל? החינוך. פרשת "בשלח" מלמדת אותנו שחינוך טוב של עם
Read more.
סיפור ילדים: משפחה שכזאת!
סיפור בנושא "חינוך", על משפחה ברוכת ילדים שהצליחה לחנך את ילדיה לערכים ומידות טובות למרות העומס בגידולם, בעיקר מדי בוקר
Read more.
דף צביעה: הבעת תודה
לכולנו יש הרגל טוב לומר תודה על טובה גדולה שזוכים לה. פרשת "בשלח" מלמדת אותנו להביע תודה גדולה על טובה
Read more.
פרשת בשלח: הבעת תודה
לכולנו יש הרגל טוב לומר תודה על טובה גדולה שזוכים לה. פרשת "בשלח" מלמדת אותנו להביע תודה גדולה על טובה
Read more.
סיפור ילדים: למה התעכב זאב מלרדת מהאוטובוס?
סיפור בנושא "הבעת תודה", על ילד שהקפיד להודות בכל יום לנהג ההסעות של בית הספר, וגרם בעקיפין לכל חבריו לבקש
Read more.
סיפור ילדים: תודה לך ארץ
סיפור בנושא "הבעת תודה", על ילד שהתעורר להכיר מקרוב את עבודתו של עובד העיריה בניקוי הרחובות. הדבר הביא אותו בזכות
Read more.

פרשת יתרו

מידות טובות בפרשת "יתרו"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "יתרו". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: תכונות השופט
נעים לחיות בעולם שבו אין מתחים בין בני האדם. כשבכל זאת מופר הסדר הטוב, נקראים השופטים להחזירו. פרשת "יתרו" מלמדת מה הן תכונות היסוד הנדרשות מהשופטים.
קרא עוד...
פרשת יתרו: תכונות השופט
נעים לחיות בעולם שבו אין מתחים בין בני האדם. כשבכל זאת מופר הסדר הטוב, נקראים השופטים להחזירו. פרשת "יתרו" מלמדת מה הן תכונות היסוד הנדרשות מהשופטים.
קרא עוד...
סיפור ילדים: השופט של הכיתה
סיפור בנושא ״תכונות השופט״, על "ועדת גישור" המורכבת מתלמידים שהוקמה בבית ספר עקב ריבוי מריבות בהפסקות. הועדה תפקדה יפה, אך אחד מהם הצטיין במיוחד בשתי נקודות שאפיינו את תפקידו: גבורה
קרא עוד...
דף צביעה: תוכחה מאהבה
לא נעים לנו לקבל תוכחה, גם לא להוכיח אחרים. אך, אם נזכור שאין אדם שאינו טועה, נסכים לקבל תוכחה וכן להוכיח מתוך אהבה. כך נבנה חברה טובה וישרה יותר
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת "יתרו"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "יתרו". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
פרשת יתרו: תוכחה מאהבה
לא נעים לנו לקבל תוכחה, גם לא להוכיח אחרים. אך, אם נזכור שאין אדם שאינו טועה, נסכים לקבל תוכחה וכן להוכיח מתוך אהבה. כך נבנה חברה טובה וישרה יותר
קרא עוד...
סיפור ילדים: בזכות התוכחה של אבא
קרא עוד...
דף צביעה: כיבוד אב ואם
מעמדם של ההורים נתפס לעתים כנותני שירות בלבד. בפרשת "יתרו" מופיעים "עשרת הדברות" שהדיבר החמישי הוא כיבוד הורים, ללמדנו שכיבוד הורים יסודי הוא ביהדות
קרא עוד...
פרשת יתרו: כיבוד אב ואם
מעמדם של ההורים נתפס לעתים כנותני שירות בלבד. בפרשת "יתרו" מופיעים "עשרת הדברות" שהדיבר החמישי הוא כיבוד הורים, ללמדנו שכיבוד הורים יסודי הוא ביהדות
קרא עוד...
סיפור ילדים: החיוך של אבא שלי
סיפור בנושא "כיבוד אב ואם", על ילד שסיפר בערב הוקרה לחיילי צה"ל על אביו ולימד בכך הרבה ילדים להעריך יותר את הוריהם.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מי החזיר לאמא את כבודה?
סיפור בנושא "כיבוד אב ואם", על ילדה שלא כיבדה מספיק את אימה. ביקור אצל חברתה עורר אותה לחשוב על היחס הנכון שהיא חייבת בו לאימה.
קרא עוד...

פרשת משפטים

מידות טובות בפרשת "משפטים"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "משפטים". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
Read more.
דף צביעה: גנבת נפש
חברה מתוקנת מקיימת מערכות שפיטה וענישה על גנבת רכוש. פרשת "משפטים" מלמדת שיש גנבה חמורה, גנבת נפש, שעליה הענישה עלולה
Read more.
פרשת משפטים: גנבת נפש
חברה מתוקנת מקיימת מערכות שפיטה וענישה על גנבת רכוש. פרשת "משפטים" מלמדת שיש גנבה חמורה, גנבת נפש, שעליה הענישה עלולה
Read more.
סיפור ילדים: מנהל בית הספר ש"נחטף" בשואה
סיפור בנושא ״גנבת נפש״, על מנהל בית ספר שעמל במשך שנים רבות למצא את מי ש"חטף" אותו בשואה, החביא אותו
Read more.
דף צביעה: דין אחד
לא נעים לאף שופט לגזור עונש כל שהוא על נאשם. בכל זאת הוא עושה זאת לתיקון העולם. פרשת "משפטים" מלמדת
Read more.
מידות טובות בפרשת "משפטים"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "משפטים". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
Read more.
פרשת משפטים: דין אחד
לא נעים לאף שופט לגזור עונש כל שהוא על נאשם. בכל זאת הוא עושה זאת לתיקון העולם. פרשת "משפטים" מלמדת
Read more.
סיפור ילדים: מדוע נקנסה הכיתה באי יציאה לטיול?
Read more.
דף צביעה: מי מקלל את הוריו?!
תרבות הדיבור נחשבת לערך גדול. לעתים, במשבר תקשורתי, מומרת התקשורת המילולית בקללות. פרשת "משפטים" מלמדת על שיא בדרדור כזה- עונש
Read more.
פרשת משפטים: מי מקלל את הוריו?!
תרבות הדיבור נחשבת לערך גדול. לעתים, במשבר תקשורתי, מומרת התקשורת המילולית בקללות. פרשת "משפטים" מלמדת על שיא בדרדור כזה- עונש
Read more.
סיפור ילדים: "רק עכשיו הבנתי את חומרת הקללה"
סיפור בנושא "מי מקלל את הוריו?!", על אב שבילדותו קילל את אביו, וכעת בנו מקלל אותו, לא עלינו, ובעקבות זאת
Read more.

פרשת תרומה

דף צביעה: נאמנות להוראות
נעים מאד לקבל תוצאות מלאות למשימות שניתנו. בכל זאת, לא כל אחד זוכה לכך. פרשת "תרומה" מלמדת שסוד הדבר נמצא בנאמנות שבין מקבל ההוראות לנותנן.
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת "תרומה"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "תרומה". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
פרשת תרומה: נאמנות להוראות
נעים מאד לקבל תוצאות מלאות למשימות שניתנו. בכל זאת, לא כל אחד זוכה לכך. פרשת "תרומה" מלמדת שסוד הדבר נמצא בנאמנות שבין מקבל ההוראות לנותנן.
קרא עוד...
סיפור ילדים: את מי מינה ראש העיר להכין את "עצמאות 70"?
סיפור בנושא ״נאמנות להוראות״, על מנהל בית ספר שנהג בנאמנות יוצאת דופן ביחס לתפקידו, בכל הקשור לכספי צבור. ראש עירו, שחיפש אדם אחראי לניהול חגיגות "עצמאות 70", בחר בו כמתאים
קרא עוד...
דף צביעה: כבוד לקודש
חיי היומיום שלנו אינם רצופים פעולות קדושות במשמעות המקובלת. פרשת "תרומה" מלמדת אותנו על יחס של כבוד לקודש. יחס זה בהחלט יכול וצריך להשפיע על חיי החול.
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת "תרומה"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "תרומה". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
פרשת תרומה: כבוד לקודש
חיי היומיום שלנו אינם רצופים פעולות קדושות במשמעות המקובלת. פרשת "תרומה" מלמדת אותנו על יחס של כבוד לקודש. יחס זה בהחלט יכול וצריך להשפיע על חיי החול
קרא עוד...
סיפור ילדים: התרומה של כיתה ו' לבית הכנסת החדש
סיפור בנושא "כבוד לקודש", על יוזמה יוצאת דופן של ילדים לתרום ולסייע לבניית בית כנסת חדש בשכונתם. הפעילות המיוחדת ריגשה את הוריהם ואת המתפללים והם זכו לתודות וברכות רבות.
קרא עוד...
דף צביעה: נדיבות
קיומה הטוב של כל חברה הוא גם בפעילות התנדבותית למען הכלל. פרשת "תרומה" מלמדת על תרומה למשכן, תרומה שמביאה לחיבור רוחני המשדרג את הנדיבות היום-יומית.
קרא עוד...
פרשת תרומה: נדיבות
קיומה הטוב של כל חברה הוא גם בפעילות התנדבותית למען הכלל. פרשת "תרומה" מלמדת על תרומה למשכן, תרומה שמביאה לחיבור רוחני המשדרג את הנדיבות היום-יומית.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מתנדב מאז תש"ח…
סיפור בנושא "נדיבות", על לוחם מחתרת שסיפר על עולם ההתנדבות שלו בפני תלמידים.
קרא עוד...
סיפור ילדים: הילד הנדיב של הכיתה
סיפור בנושא "נדיבות", על תלמיד שיזם רעיון מקורי של נדיבות למען חבריו לכיתה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: כמו דוד המלך…
סיפור בנושא "מי מקלל את הוריו?!", על ילד שקילל את אמו, לא עלינו, והצליח לפייסה כשהזכיר לה את סיפורו של דוד.
קרא עוד...

פרשת תצווה

מידות טובות בפרשת "תצוה"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "תצוה". עבור שלש המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: אחריות מנהיג
הנהגת צבור אינה תפקיד קל. אך מי שנבחר לכך, עליו לזכור את שולחיו ולא רק לקדם את שאיפותיו. פרשת "תצוה" מלמדת על האחריות שנשא הכהן הגדול על לבו כמנהיג.
קרא עוד...
פרשת תצוה: אחריות מנהיג
הנהגת צבור אינה תפקיד קל. אך מי שנבחר לכך, עליו לזכור את שולחיו ולא רק לקדם את שאיפותיו. פרשת "תצוה" מלמדת על האחריות שנשא הכהן הגדול על לבו כמנהיג.
קרא עוד...
סיפור ילדים: את מי בחר שר הפנים לניהול העיר רקפת?
סיפור בנושא ״אחריות מנהיג״, על מנהל בית ספר ששר הפנים גילה בו מידות מיוחדות התואמות את הצרכים של ניהול עיר. כשיום אחד נאלץ לפטר את אחד מראשי הערים, פנה בבקשה
קרא עוד...
דף צביעה: מינוי ערכי
מה הם השיקולים בבחירת מועמד לתפקיד צבורי? כשרונותיו? קרבתו המשפחתית? פרשת "תצוה" מלמדת שהשיקול הערכי חשוב ביותר. תחילה יש לבדוק שהאדם מתאים במידותיו.
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת "תצוה"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "תצוה". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
פרשת תצוה: מינוי ערכי
מה הם השיקולים בבחירת מועמד לתפקיד צבורי? כשרונותיו? קרבתו המשפחתית? פרשת "תצוה" מלמדת שהשיקול הערכי חשוב ביותר. תחילה יש לבדוק שהאדם מתאים במידותיו.
קרא עוד...
סיפור ילדים: המורה לספורט שמונה לניהול בית הספר
סיפור בנושא "מינוי ערכי", על מורה לחינוך גופני שזכה להתמנות לתפקיד ניהול בית ספר בזכות יתרונותיו הערכיים, בהיותו בעל מידות טובות.
קרא עוד...
דף צביעה: כבוד לבגדים
בגדים הם מצרך בסיסי של כל אדם. בפרשת "תצווה" מלמדת התורה שלכוהנים היו הבגדים "לכבוד ולתפארת", הכוהנים התכבדו בהם בעבודת המשכן ובהם פיארו את העבודה.
קרא עוד...
פרשת תצוה: כבוד לבגדים
בגדים הם מצרך בסיסי של כל אדם. בפרשת "תצווה" מלמדת התורה שלכוהנים היו הבגדים "לכבוד ולתפארת", הכוהנים התכבדו בהם בעבודת המשכן ובהם פיארו את העבודה.
קרא עוד...
סיפור ילדים: ראש העיר הצנוע
סיפור בנושא "כבוד לבגדים", על ראש עיר צנוע ההולך בבגדים פשוטים, עד שלא ניתן להכיר בו ברחוב.
קרא עוד...
סיפור ילדים: שמלת השבת של נועה
סיפור בנושא "כבוד לבגדים", על ילדה שלמדה בזכות חברתה שהתארחה אצלה, על חשיבות השמירה על בגדים.
קרא עוד...

פרשת כי תשא

מידות טובות בפרשת "כי תשא"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "כי תשא". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: לימוד זכות
טבעו של האדם להעריך מעשיו של האחר על פי נתונים גלויים. פרשת "כי תשא" מלמדת על החובה ללמד זכות, לבדוק נתונים נוספים, נסתרים, שלעתים הם הגורמים עיקריים.
קרא עוד...
פרשת כי תשא: לימוד זכות
טבעו של האדם להעריך מעשיו של האחר על פי נתונים גלויים. פרשת "כי תשא" מלמדת על החובה ללמד זכות, לבדוק נתונים נוספים, נסתרים, שלעתים הם הגורמים עיקריים.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מה גילתה המורה בביקור אצל מיכל?
סיפור בנושא "לימוד זכות", על מורה שבחרה לבדוק את הסיבה לכך שהישגיה של תלמידה טובה שלה במבחנים הם נמוכים. היא החליטה לבקר בביתה, והביקור הזה גרם לה ללמד זכות על
קרא עוד...
דף צביעה: מסירות נפש של מנהיג
דמותו של מנהיג טוב נמדדת, בין השאר, במידת מסירותו לעמו. פרשת "כי תשא" מלמדת על משה רבנו שמסר נפשו למען המשך קיומו של עם ישראל.
קרא עוד...
פרשת כי תשא: מסירות נפש של מנהיג
דמותו של מנהיג טוב נמדדת, בין השאר, במידת מסירותו לעמו. פרשת "כי תשא" מלמדת על משה רבנו שמסר נפשו למען המשך קיומו של עם ישראל.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מסירותו של ראש ממשלתנו הראשון
סיפור בנושא "מסירות נפש של מנהיג", על ראש ממשלת ישראל הראשון שגילה מסירות נפש רבה בתפקידיו השונים.
קרא עוד...
סיפור ילדים: המדריך השכונתי שישן במועדון
סיפור בנושא "מסירות נפש של מנהיג", על מדריך נוער ש"הגדיל ראש" וטיפל בנוער מאתגר במסירות רבה.
קרא עוד...

פרשת ויקהל

מידות טובות בפרשת "ויקהל"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "ויקהל". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
דף צביעה: שיתוף
טבעי לבצע משימות באופן עצמאי. פרשת "ויקהל" מלמדת על חשיבות השיתוף, אף במשימות גדולות כעשיית המשכן וכליו. השיתוף מפתח תחושת שייכות לנושא ואחריות כלפיו.
קרא עוד...
פרשת ויקהל: שיתוף
טבעי לבצע משימות באופן עצמאי. פרשת "ויקהל" מלמדת על חשיבות השיתוף, אף במשימות גדולות כעשיית המשכן וכליו. השיתוף מפתח תחושת שייכות לנושא ואחריות כלפיו.
קרא עוד...
סיפור השבוע: המשימה "הבלתי אפשרית" שבוצעה
סיפור בנושא "שיתוף", על ראשי ועדי שכונות שאתרו בשכונותיהם בעלי כשרונות שונים, ועקב כך יזמו לשתף אותם במשימות צבוריות לשיפור האקלים החברתי בשכונותיהם. ההיענות של בעלי הכשרונות היתה גבוהה וכולם
קרא עוד...
דף צביעה: ציבוריות
כל אחד מבני האדם התברך בכשרונות מיוחדים. פרשת "ויקהל" מלמדת אותנו שעבודה משותפת של יחידים בתוך ציבור, יש לה תוצאות טובות יותר מאוסף התוצאות של אותם היחידים.
קרא עוד...
פרשת ויקהל: ציבוריות
כל אחד מבני האדם התברך בכשרונות מיוחדים. פרשת "ויקהל" מלמדת אותנו שעבודה משותפת של יחידים בתוך ציבור, יש לה תוצאות טובות יותר מאוסף התוצאות של אותם היחידים.
קרא עוד...
סיפור ילדים: בזכות מה נבנה בית הכנסת "שבת אחים"?
סיפור בנושא "ציבוריות", על מצוקת צפיפות בבית כנסת שהביאה לבניית מבנה חדש, בעידוד רב בית הכנסת.
קרא עוד...
סיפור ילדים: הפתרון המיוחד לשיפוץ בית הספר
סיפור בנושא "ציבוריות", על יוזמה של ועד הורים בבית הספר, לגייס בעלי מקצועות מקרב ההורים לשיפוץ בית הספר.
קרא עוד...

פרשת פקודי

דף צביעה: ברכת מנהיג
מנהיג טוב הוא מי ששואף תמיד להשתפר. פרשת "פקודי" מלמדת שחלק מתפקיד המנהיג הוא לברך את העם על משימה שביצעו. משה רבנו ברך את עם ישראל בסיום מלאכת המשכן.
קרא עוד...
מידות טובות בפרשת "פקודי"
להלן סקירה של מידות טובות בפרשת "פקודי". עבור שתי המידות הראשונות תמצאו הרחבה בצורת מאמר וסיפורי ילדים נלווים.
קרא עוד...
פרשת פקודי: ברכת מנהיג
מנהיג טוב הוא מי ששואף תמיד להשתפר. פרשת "פקודי" מלמדת שחלק מתפקיד המנהיג הוא לברך את העם על משימה שביצעו. משה רבנו ברך את עם ישראל בסיום מלאכת המשכן.
קרא עוד...
סיפור ילדים: מה עשו בשכונתנו בחמץ שנשאר?
סיפור בנושא "ברכת מנהיג", על יוזמה של מנהל ארגון חסד לאסוף מצרכי מזון שעמדו להיזרק לרחוב לפני פסח, ולחלקם לנצרכים לאחר פסח. הוא נעזר בתלמידות בית ספר. בסיום המבצע המוצלח
קרא עוד...
דף צביעה: נאמנות של מנהיג
אחת מתכונות היסוד של מנהיג היא היותו נאמן לתפקידו ולשולחיו. פרשת "פקודי" מלמדת אותנו על נאמנות ברמה גבוהה שהיתה למשה רבנו.
קרא עוד...
פרשת פקודי: נאמנות של מנהיג
אחת מתכונות היסוד של מנהיג היא היותו נאמן לתפקידו ולשולחיו. פרשת "פקודי" מלמדת אותנו על נאמנות ברמה גבוהה שהיתה למשה רבנו.
קרא עוד...
סיפור ילדים: נהג האוטובוס הזהיר ביותר
סיפור בנושא "נאמנות של מנהיג", על נהג אוטובוס שזכה לתעודת הוקרה "נהג זהיר" על נהיגה זהירה במשך עשר שנים.
קרא עוד...
סיפור ילדים: יואב הישר "כמו סרגל"…
סיפור בנושא "נאמנות של מנהיג", על תלמיד שמילדותו התחנך לסדר ונקיון והצטיין גם במידת היושר.
קרא עוד...