זוהי שורה ראשונה. זוהי שורה שנייה. זוהי שורה שלישית. זוהי שורה רביעית.