Share

הסיפור שייך למאמר פרשת פקודי: נאמנות של מנהיג. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

"מה יהיה עם הסדר והניקיון בכיתה שלכם?" גער המורה מנשה בכיתה ה'.

"אין בעיה, המורה, תוך שתי דקות יהיה הכל בסדר" הבטיח וגם קיים יואב, אחד התלמידים.

בכל כיתה יש תורנות תלמידים לדאוג לסדר ולניקיון של הכיתה. המורה מנשה הוא מורה מחליף שהגיע לכיתה רק לפני שבוע, ואולי ניצלו זאת תורני הכיתה והתרשלו בתפקידם.

"יואב, שמע נא, בהפסקה פרץ וויכוח קשה בין יוסי לדני על התור לשחק בשולחן הטניס" פנה גולן ליואב כשהוא מוטרד מהאירוע.

"מה הבעיה, יש לי בילקוט באופן קבוע רשימות תורנות של הכיתה. אסתכל בה ואדע מה האמת" הרגיע יואב את גולן.

"יוסי, מצטער", פנה יואב לאחד הצדדים בויכוח, "התור היום בשולחן פינג פונג הוא של דני. אבל, אני נזכר, שבשבוע שעבר נעדרת בתור שלך, אולי יסכים דני לוותר לך …" הכריע יואב בוויכוח.

"בסדר, יואב, אני מסכים לוותר ליוסי", אמר דני, "רק שפעם אחרת, אם אפסיד את התור שלי יוותרו גם לי…".

אכן, כך הוא יואב. ילד מסודר וישר בתכלית. אוהב הוא סדר וניקיון, ועל שולחנו לא תמצאו חפצים מיותרים וכמובן, לא לכלכוך.

תכונתו זו של יואב ואישיותו בכלל, קסמו מאד למורה מנשה, שזה עתה רק התחיל להכירו. הוא החליט לנצל רקע זה של שני האירועים ולהפיק מכך תועלת חינוכית.

"שימו לב תלמידים יקרים. במסגרת שיעור חברה אבקש שכל תלמיד יכין עבודה בנושא 'מידת היושר'. העבודה תהיה בהיקף של שלושה עמודים, ומותר לבצע אותה בזוגות."

התלמידים הכינו את העבודות, וכצפוי, עבודתו של יואב בלטה מכולם. היא גם היתה בהיקף גדול יותר של חמישה עמודים.

"ספר לנו יואב, מהיכן רכשת את מידת היושר כל כך טוב?" פנה המורה ליואב בפני הכיתה.

"מאז כיתה א' אני קורא סיפורים על אנשים טובים. פשוט, זה נתן לי חשק להיות כמוהם"

באסיפת הורים שהתקיימה מעט לאחר מכן, סיפר המורה מנשה להוריו של יואב, על התנהגותו המיוחדת ועל תכונותיו היפות של בנם.

"גם בבית הוא כזה", השיבו ההורים. "הוא הראשון לסדר ולנקות את הבית. כל שליחות הוא ממלא בנאמנות רבה וכשהוא נתקל בבעיה, הוא לא מסתיר אותה, אלא משתף אותנו ומציג את הפרטים במדויק."

יואב המשיך בלימודיו, סיים את בית הספר היסודי, את התיכון, וכשהתגייס לצבא, היה גם שם חייל ישר דרך, נאמן למפקדיו וסיים בהצטיינות את שרותו הצבאי.

חינוכו מילדות למידת היושר עמד לו בהמשך דרכו.

הצעת דיון

  1. איזו תכונה חשובה היתה ביואב?
  2. האם יש קשר בין יושר לנאמנות? מהו?
  3. איזה "טיפ" לחיים אתם יכולים לקחת מיואב?
  4. האם גם אתם מכירים אנשים נאמנים? ספרו עליהם

 

קרדיט תמונות: חייל- Israel Defense Forces