Share

הסיפור שייך למאמר פרשת כי תבא: לתת דין וחשבון. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

עירית רמלה מתחשבת מאד בתושביה, ובכל שנה במהלך הקיץ מושיבה העיריה את עובדי מחלקת חינוך לחשוב איך ניתן להוזיל את דמי ההשתתפות של ההורים ב"אַגְרַת חינוך". למנהל ביה"ס "שלום עליכם", מר עזרא, עלה רעיון חדש שהביא להוזלה משמעותית של האגרה.

כבר בתחילת שנת הלימודים תשע"ו זימן לחדרו את מחנכי הכתות, וסיפר להם שהשנה הוא מבקש את עזרתם לקדם רעיון, שלפיו ירד באופן משמעותי גובה אגרת החינוך.

מהו הרעיון שעלה בראשו של המנהל עזרא?

ובכן, הוא גילה שאם יתאמצו התלמידים מכתות ד' – ו' לאסוף בקבוקי פלסטיק למחזור, יגיע שווי המאגר לכדי מחצית האגרה. המחנכים התלהבו מהרעיון, ברכו את המנהל על היוזמה ובחרו במקום בועדה שתכין תכנית מסודרת לכל הפעילות: חלוקת העיר לאזורים, שיבוץ כל שכבה באזור, קביעת לוח זמנים לכל כתה, השגת מיכלים לאיסוף המיכלים ועוד. למבצע בחרו לקרא בשם: "כל מיכל יכול".

הישיבה התקיימה שבוע בלבד לאחר תחילת שנת הלימודים. המנהל הציע לנצל את תקופת חגי תשרי למשימה זו, כי בתקופה זו התלמידים בחופשה וצריכת הציבור למשקאות גדולה, כך שניתן לאגור כמויות גדולות של קנקלים בקבוקי שתיה מפלסטיק.

אחד המחנכים היה מופקד על מעקב אחר ביצוע התוכנית. להפתעתו ולהפתעת כולם היתה הצלחה גדולה באיסוף במשך החגים והתברר ששליש מהכמות הנדרשת כבר נאסף!

הפעילות נמשכה במשך כל השנה ובסך הכל היה איסוף מרשים ביותר. הרעיון של המנהל עזרא הצליח מאד. מאגרי המיכלים נמכרו ותמורתם אכן הביאה להוזלה בחמישים אחוז של מחיר האגרה!

פקידי מחלקת החינוך בעיריה היו מופתעים מאד. הם אמנם שמעו על הרעיון אך לא ציפו להצלחה כה גדולה. עד מהרה הגיע הסיפור לראש העיר. הוא ראה ביוזמה הברוכה רעיון גדול ועוד יותר בהצלחתה. הוא הזמין את מנהל ביה"ס "שלום עליכם" למשרדו לברכו, והחליט לתת פרסום גדול ברחבי העיר. הוא ביקש ממנהל מחלקת החינוך לזמן למשרדו בעוד שבועיים את כל מנהלי בתי הספר. בפגישה זו התוודעו כולם לפרטי המבצע וברכו את המנהל ואת צוות המורים של בית הספר. ראש העיר החליט לתת פרס גדול למנהל ולבית ספרו – יום כיף לתלמידים ולמורים על חשבון העיריה.

מנהל בית הספר "שלום עליכם", מר עזרא, חזר נרגש מהפגישה, כינס את צוות המורים ואחר כך את כל תלמידים וסיפר להם על זכייתם בפרס ראש העיר.

למחרת, שלח המנהל הודעה לכל ההורים שבזכות מבצע "כל מיכל יכול" נאספה כמות גדולה מאד של מיכלים ומחיר האגרה ירד בחמשים אחוז. ההורים היו נרגשים לקבל בשורה גדולה זו ופנו לועד ההורים, בבקשה לקנות מתנה צנועה למנהל הדגול שבחכמתו ובטוב לבו הביא לחסכון כספי כה גדול, וגם לחינוך ילדיהם לערך חשוב זה של נתינת דין וחשבון ושמירה על אמון מול ההורים.

 

שאלות לדיון

  1. על מי מסופר שנתן דין וחשבון על הכנסותיו?
  2. מדוע זכה מנהל בית הספר "שלום עליכם", מר עזרא, בפרס ראש העיר?
  3. האם לדעתכם יש רווח נוסף לעיר רמלה באיסוף הבקבוקים?
  4. האם אתם מכירים סיפור נוסף על מישהו שנתן דין וחשבון?

קרדיט תמונות: מנהל- Steve Keogh