"צניעות" היא מידה מוערכת כשמדובר בהתנהגות חברתית. בדרך כלל מוענקת למי שמרבים לעשות למען הכלל בלי פרסום. האם היא גם מוערכת דייה כשמדובר בצניעות בלבוש?

כל אדם רוצה לשמור על פרטיותו ואף עומד על זכותו זו. פרטיות יכולה לקבל משמעות רחבה כמו שם פרטי/משפחה, מקום מגורים וכדומה, ויכולה לקבל גם משמעות מצומצמת, אישית יותר, אינטימית, כמו אמצעים מזהים : משלוח יד, גיל, שם בת/בן הזוג, כתובת מגורים. ככלל, פרטים אישיים אדם חולק עם מי שהוא מוצא לנכון. היקף הפרטים או עומק המידע יהיה בהתאם לרמת ההתקשרות שלו עם עמיתו. אינו דומה, למשל, היקף הפרטים האישיים שימסור מרואיין במסגרת קבלתו לעבודה, לאלה שימסור לבן/בת זוג בשלבי היכרות למטרת נישואין. פרשת "בראשית" מלמדת שישנו תחום פרטי לכל אדם, אותו הוא חייב להצניע ולשמור לעצמו בלבד, תהיה ההתקשרות עם העמית קרובה ועמוקה ככל שתהיה.

מהי צניעות?

הפירוש המילולי של המילה "צניעות" הוא הפנמה, הסתרה. השימוש הרווח בשיח הצבורי למילה זו הוא בהקשר של הערכת אישיות. אדם צנוע הוא מי שמעשיו הטובים לא מפורסמים והוא אף דואג להצניעם, בזכות אישיותו. לרוב, מוענק תואר זה לאנשי חסד, המפלים את הצבור בהיקף עשייתם כשכולה מוצנעת מהתקשורת ומידיעת הציבור הרחב. אכן זהו פן אחד של צניעות וחשוב ביותר. מידה זו בהקשר התפקודי הזה, קרובה למידת "ביישנות" שהיא אחת משלוש המידות בהן מאופיין עם ישראל: "שלשה סימנים יש באומה זו הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים" (יבמות, דף ע"ח). הביישנות מתאפיינת בהצנעה, הצנעה של חכמה, יכולת, עשייה וכו'. במשמעות אחרת, קרובה, הביישנות מתאפיינת בהצנעת חלקי גוף המיוחדים לכל אחד מבני המין האנושי, לאיש ולאשה. חשיפת חלקי גוף המביאים לגירוי, גורמת לחדירה לעולמו האישי של הפרט, ובהמשך אף לקרבת יתר – פריצת גבולות שבינו לבינה. ביהדות ערך הצניעות הוא יסודי באפיון הקדושה של עם ישראל. בכך נבדלים אנו מעמים אחרים, אצלם אין גבולות אלה ועברות קשות בתחום הצניעות נפוצות שם מאד.

הצניעות בפרשתנו

הצניעות מופיעה בפרשתנו בהקשר להצנעת חלקי גוף. האדם ואשתו עברו על האיסור לאכול מעץ הדעת, וכתוצאה מכך גילו שהם עירומים. הם חשו מייד במבוכה זו ומיהרו להצניע את איבריהם בעלה תאנה. לאחר שהתגלה ה' אליהם והוכיח אותם על העברה החמורה שעשו, הכין להם בגדים והלבישם. אין כאן המקום להסביר את ההבדל שקרה בתחושת המבוכה בין לפני החטא ובין לאחריו, מה שגרם את הצורך להתכסות. הסבר זה ארוך ומיועד למסגרת אחרת. בנושא זה נכתבו מאמרים רבים.  בכל זאת, למי שמעוניין, נמסור כאן קישור להרצאת וידיאו קצרה, המסבירה בלשון פשוטה וברורה את הנושא – https://www.hidabroot.org/video/92425

הצניעות במקרא

הצניעות בפן המדובר – הצנעת חלקי הגוף הגורמים להתעוררות רגשית, באה לידי בטוי בסיפורים רבים במקרא, חיוביים ושליליים, כשמטרת כולם היא להביא בפני הקוראים את עוצמת ההשפעה של ההתנהגות המסוימת ההיא. נביא כאן שלוש דוגמאות להתנהגות חיובית של דמויות במקרא, מה שעשוי לעודד הזדהות איתן:

  • ראשית, האדם ואשתו עצמם. למרות חטאם בעץ הדעת, מייד, כשגילו את הבעיה בהיותם עירומים, דאגו לכסות עצמם באמצעי שהזדמן להם. (בראשית, ג:ז)
  • רבקה אמנו בהגיעה לקרבת יצחק אבינו, בעלה לעתיד, כיסתה את פניה כשנודע לה מי הוא.  (בראשית, כד:סד-סה)
  • רות המואביה, כשיצאה ללקוט חיטה בשדה בועז, חברה לנערות ולא לנערים. (רות, ב:כב-כג)

הצניעות בימינו

עולם התקשורת מוצף בפרשיות של בגידה, הטרדות מיניות, מעשים חריגים בתחום הצניעות, והמערכות השונות עומדות לעתים בחוסר אונים ביחס ליכולת לטפל בהיקף האירועים הגדול הזה. ממחקרים בנושא הטרדות בנות או נשים, מתברר שההופעה החיצונית החושפנית של האשה מגרה את הגבר מדי וגורמת לו להיטפל אליה, תחילה במנעמי לשון, ובהמשך בהטרדה של ממש. לפניכם קישור לאחד הסיכומים בנושא זה- https://goo.gl/CcwDJY

לסיכום, נביא בכל זאת סיפור, עדין יחסית, של בחורה שלא התקבלה לעבודה בגלל עמידתה על צניעות בהופעתה החיצונית "הועתק מפנייתה של צעירה בשאלה בנושא צניעות, מכתב שהתפרסם באחד האתרים:

"תשמעו סיפור שקרה באילת. בחורה שבאה לראיון עבודה ולא קיבלו אותה משום שהלכה בצניעות עם חצאית, היא שאלה את הבוס מה הבעיה בכך ? והוא ענה שהם מחפשים בנות שמתלבשות לא בצניעות אז אם היא מעונינת לעבוד אצלם שתחליף למכנס. הבחורה לא הסכימה. מה המסר העיקרי כאן? שלבוס הדבר היחיד שהיה אכפת הוא שהנשים יתלבשו בחוסר צניעות ויתנו למסעדה שלו רווח יותר גדול, וככה ימשכו לקוחות למסעדה. בושה וחרפה, זה בדיוק היחס המזלזל והסתמי שנשים שמתלבשות בחוסר צניעות מקבלות, התיחסות לאישה כאוביקט ולא יותר מכך".  

נראה שהנושא די מובן וכל אחד מאיתנו יכול בעצם להוסיף סיפור משלו המבטא את חשיבות הצניעות בכלל, ובמיוחד בימינו.

היכן פוגשים ילדינו ערך זה

אף אחד מאיתנו לא היה רוצה שבתו תיקלע להטרדה מינית בהיותה נערה. הדרך למניעת אירוע כזה מתחילה בגיל צעיר בשנות הילדות. הורים המחנכים את ילדיהם לצניעות בלבוש, להתחברות לקבוצות מתאימות בגיל ההתבגרות: בנים עם בנים ובנות עם בנות וכו', הורים כאלה יחסכו מעצמם טיפול בפרשיות הטרדה  וכדומה.

סיפור ילדים: צניעות

הסיפור הוא על בת שהשתתפה בחוג בלט ובהופעת הסיכום בפני הקהל בקשה להימנע מלהשתתף, כי ראתה בהופעה בפני גברים ובנים חוסר צניעות. אימה פנתה בבקשה למתנ"ס לקיים אירוע נוסף לנשים ובנות בלבד. לאחר שהתחייבו לרכישת 200 כרטיסים, הסכים המתנ"ס, ואכן התקיימה הופעה נוספת. בכך זכתה הבת גם להופעה וגם לאפשר לעוד בנות ואמהות שלא רצו להשתתף באירוע הפתוח, לבא על סיפוקן.

קרדיט איור: רז אבירם razshomrata@gmail.com

 אם אהבת את התכנים שלנו, את הסגנון, ואת החזון, אנו נשמח לשמור איתך על קשר. אנא מלא את הפרטים שלך בטופס. אנו נשלח במייל רק דברים טובים ומועילים לחינוך ילדיך למידות טובות.