Share

בעידן שבו התרבות המערבית מעודדת קידום אישי, המגיע עד כדי חוסר אכפתיות מאחרים, מפתיע אותנו אברהם אבינו בגישה הניגודית כל כך: אהבת הבריות אף לרשעים.

חיי חברה טובים הם אלה שמבוססים על התנהלות נכונה של חבריה, כלומר קיום מערכת חוקים טובה, הדואגת לפרט בתוך הכלל, מערכת אכיפה של ביצוע החוקים ועוד.

"חוקי סדום" התפרסמו בהיסטוריה הכללית והיהודית כחוקים הידועים לשימצה. הם התקבלו אולי בדרך נכונה, מקובלת, של הצבעה והחלטה על פי רוב, אבל תוכנם הוא כל כך לא חברתי ולא אנושי עד שהוצמד להם הכינוי המיוחד הזה. הנה דוגמה אחת ל"חוק סדומי": מי שניזוק בידי חבירו וירד לו דם חייב הנחבל לשלם לזורק "שכר" על הקזת דםכלומר, על כך ש"חשך" ממנו ללכת למומחה להקזת דם (הקזת דם היתה מקובלת בדורות קודמים, כחלק מבריאות הגוף, לצורך ריענון זרימת הדם).

התורה מעידה על אנשי סדום עדות קשה:

"ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד"' "זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד"

המצב החמיר כל כך עד שה' החליט, אחרי בדיקה מדוקדקת ( "ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו? – כלה!"), להחריב את סדום ועוד ארבע ערים סמוכות לה בגלל הפשעים הגדולים שעשו. אברהם אבינו היה איש סודו ולו גילה ה' את התכנית. במצב כזה, היינו מצפים לא רק להבנה ולהכלה של העונש, אלא לשמחה, על כילוי הרשעים מן העולם! אבל לא כך היתה תגובתו של אברהם אבינו. בפרשת "וירא" מלמד אותנו אברהם מה היא אהבת הבריות, ועד היכן היא מגיעה.

עד היכן מגיעים מאמציו להצלת אנשי סדום ועמורה?

אברהם מתחיל מהלך של התדיינות עם בורא העולם: האם לא ניתן לבטל את גזר הדין בזכות קומץ צדיקים? אולי יש חמישים צדיקים בעיר? אולי ארבעים וחמישה? כך הוא מנסה שש פעמים! בנוסף, הוא מתבטא בלשון תובענית:

"השופט כל הארץ לא יעשה משפט?!"

אברהם אבינו הסתכן במהלך זה בעמידתו הוא למשפט, ואולי אף הורדתו ממעמדו, אך נחישותו למצא זכות להצלת הבריות גברה על השיקולים האישיים. התנהגות כזו נובעת מתוך אהבה מיוחדת לבריות, סתם בני אדם, לא "אנשי שלומו", חברתו, שכונתו, אלא בני אדם שנבראו בצלם א'להים. זו מעלתם היחידה המקנה להם סיכוי הישרדות.

ההיסטוריה האנושית לא הושפעה כל כך מאברהם אבינו, ומלחמות אכזריות והשמדת המונים היו נחלת עמים שלמים עד ימינו אלה. והלא אברהם "אב המון גויים" הוא, אביהם של כל העמים?! מה נחלו אותם עמים ממנו? אהבת חסד? אהבת הבריות? ותרנות? אכן, רק אנו מכנים אותו "אברהם אבינו", לא רק מפני שאנחנו צאצאיו, אלא, ובעיקר, כי ירשנו ממנו את המידות הנעלות.

זכות גדולה זו גם מחייבת! יהי רצון שנהיה ראויים להיקרא בניו של אברהם בכל המובנים.

 

היכן פוגשים הילדים ערך זה?

אהבת הבריות מתחילה באהבת המעגלים הקרובים: אחים, אחיות, הורים, שכנים ועד כלל האזרחים שפוגשים באקראי, לא מוכרים, כמעט זרים. סכסוכים, מריבות, ויכוחים – ייתכנו, אך יש לפתור אותם בדרך מכובדת. אם נקודת המוצא, שהיא גם משותפת לשני הצדדים, היא אהבת הבריות, יש סיכוי טוב שתימצא הדרך הנעימה לפתרון.

 

סיפורי ילדים: אהבת הבריות

rsz_וירא-recoveredהסיפור הראשון הוא על חיל ההנדסה, שהיה שותף למשלחות מישראל שיצאו לסייע בחילוץ נפגעי מפולות.

הסיפור השני, הוא על רעיון מקורי של עירית ירושלים לשפר את חייהם של קשישים וגלמודים. בשני הסיפורים באה לידי ביטוי אהבת בריות גדולה.

 אם אהבת את התכנים שלנו, את הסגנון, ואת החזון, אנו נשמח לשמור איתך על קשר. אנא מלא את הפרטים שלך בטופס. אנו נשלח במייל רק דברים טובים ומועילים לחינוך ילדיך למידות טובות.