Share

הסיפור שייך למאמר פרשת צו: סילוק חשד. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

"חגית, אני לא יודע איך אצא בכל יום מבית הספר לקופת החולים, הרי התלמידים עלולים להתלחש ולחשוב שאני יוצא לעניינים אחרים?" פנה עודד לאשתו בבקשת עצה.

"עודד, אל תדאג, לא ידברו עליך, כי אתה ידוע כמנהל מסור, שנשאר כל יום זמן רב אחרי הלימודים לטפל בבעיות שונות שהתעוררו במשך היום"

"את צודקת שזה מה שצריך להיות, מידה זו נקראת 'לימוד זכות' (=לסנגר, להסביר התנהגות באור חיובי), אבל לא כולם כאלה, די בשניים שלושה שירננו אחרי, כדי לצער אותי, ובעיקר כדי לקלקל בעיניהם את דמותו של מנהל בית הספר."

לאחר יומיים פנה עודד לאשתו ברעיון חדש: "חגית, חשבתי על זה ביומיים האחרונים, החלטתי להסיר מעלי כל חשד"

"למה אתה מתכוון?"

"פשוט, להודיע כבר השבוע, לפני שאני מתחיל את הטיפולים בקופת חולים, שעלי להיעדר בכל יום בין השעה 10.00 ל 10.30 לצורך רפואי. כך אשקיט את מצפוני"

"טוב, זה נשמע אמנם תמים, אבל מאד אמיתי! אני מסכימה אתך. זה מזכיר לי עכשיו פרשייה ציבורית קשה שהיתה בשנה שעברה, שניתן היה להימנע ממנה"

"למה את רומזת?"

"אתה זוכר שהתפרסמה בתקשורת ידיעה על מנהל בנק שנחשד בהיעדרות גדולה משעות העבודה שלו לטובת עניינים פרטיים שלו?"

"כן, אבל במקרה הזה מדובר בהאשמת שווא. כי אני יודע שבשעות שנעדר הוא קיבל בסניף אחר לקוחות לשיחות ולברורים אישיים"

"יפה, אבל מה מועיל שאתה יודע, הרי רוב הציבור לא יודע ולכן התחילו לדבר עליו"

"מה לדעתך היה כדאי שיעשה מנהל הבנק כדי למנוע את הפרסום השקרי?"

"פשוט, כמו שהצעת, גם הוא יכל לפרסם בלוח המודעות של הבנק שהוא עומד להעדר בימים ובשעות ההם לטובת לקוחות מסניף אחר. מודעה אחת עשויה היתה למנוע בזיון גדול ורכילות מיותרת."

"את צודקת. כבר אמרו חז"ל: 'איזהו חכם? הרואה את הנולד'. כלומר, מי שצופה את התוצאות העלולות לצאת ממה שיעשה, הוא חכם, כי אז הוא משתדל למצוא פתרון לתוצאות ההן"

עודד אכן קיים את הרעיון שלו. הוא הכריז בפני התלמידים ובפני צוות המורים על תכניתו.

"שמע, כמה ישרות יש במנהל שלנו, אני כל פעם מתפעל ממנו מחדש." התרגש יוסי בחדר המורים.

"האמת היא שכולנו צרכים ללמוד מכך, להימנע מחשד מיותר. פשוט לגלות את העתיד בדרך הקלה, ולא לחכות שיתגלה בדרך עכורה", הסכים אתו גלעד חברו.

הצעת דיון

  1. ממה דאג עודד מנהל בית הספר לקראת הטיפול הרפואי?
  2. איזה רעיון השקיט את מצפונו?
  3. מהו המשותף בין הסיפור של עודד לסיפור של מנהל הבנק?
  4. האם גם אתם שמעתם על רעיון לסילוק חשד (משהו דומה או שונה לסיפור של עודד)?