Share

הסיפור שייך למאמר פרשת צו: סילוק חשד. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

"ראית את הספר 'משפחת הרקפות שבהרי ירושלים', שהגיע השבוע לכיתה"? שאל יוסי שהיה חבר בועד כיתה ו', את חברו אבי.

"לא, לא ראיתי. למה אתה שואל, רצית לעניין אותי בו?"

"לא בגלל זה שאלתי. פשוט, בדרך כלל אנחנו רוכשים ספרים מקופת הועד, ואילו ספר זה אינני יודע איך הגיע לכאן.. מעניין, נראה, אולי הדבר יתברר בהמשך…" סיים יוסי ויצא לחצר לשחק.

"יוסי, יש לך שתי דקות בשבילי" ביקש נועם מיוסי. נועם סיים את תפקידו כחבר ועד כיתה ה' בסוף השנה שעברה.

"שמע נא, יוסי, אמנם באיחור רב, אבל טוב שכך. מתברר, שבקופת הכיתה משנה שעברה נשארו 30 ₪"

"יופי, בדיוק חסר לנו סכום דומה למסיבת סיום המחצית"

"אולי אאכזב אותך, אבל העדפתי להחזיר לכיתה את הסכום הזה בצורה אחרת. הייתי עם אמא שלי אתמול בחנות ספרים ומצאתי ספר קריאה יפה בדיוק ב 30 ₪. קניתי אותו לשימוש הכיתה"

"אה, עכשיו נפתרה התעלומה. לא ידענו אבי ואני איך הגיע הספר הזה לכיתה. רק שאלה קטנה לי אליך: מדוע לא מסרת לנו את הכסף עצמו ואז היינו מחליטים מה עדיף לעשות בו?"

"יוסי, אתה צריך להבין שהיתה לי תחושה לא נעימה במשך זמן רב: לא רציתי שיחשדו בי שחמדתי לעצמי את הסכום הזה. לכן חיפשתי דרך סמויה להעביר את הכסף לטובת הכיתה"

"הבנתי. עכשיו, ברשותך, ספר לי איך התברר לך שנשאר סכום זה, ומדוע נמשך הדבר כמעט חצי שנה?" יוסי ונועם חברים טובים. לכן הירשה יוסי לעצמו לשאול את נועם שאלות אישיות.

"האמת היא שעד לפני כחודש ימים שכחתי בכלל מכל הסיפור של ועד כיתה בשנה שעברה. יום אחד ראיתי את אבא שלי יושב ליד השולחן ולפניו המון חשבוניות. שאלתי אותו על מעשיו כעת. הוא השיב לי שבתפקידו כגזבר המתנ"ס, עליו לעבור כל שנה על כל החשבוניות ולחשב את ההוצאות וההכנסות של המתנ"ס באותה שנה."

"טוב, אבל מה הקשר?", הקשה יוסי.

"ובכן, זה 'הדליק אצלי נורה אדומה'", אמר נועם. "גם אני הייתי גזבר קטן בכיתה ה', אבל לא עשיתי את הפעולה החשובה הזאת. 'מה יהיה כעת?' שאלתי את עצמי. סיפרתי זאת לאבא שלי. הוא, עם הנסיון הגדול שלו הרגיע אותי. למזלי נשארו אצלי במגרה כל החשבוניות משנה שעברה. ישבתי אתו וחישבנו את ההכנסות וההוצאות, והגענו ליתרת זכות בסך 30 ₪."

"נועם, כל הכבוד לך ולאבא שלך! מותר לי לספר לחבר'ה את הסיפור הזה?"

"לא. אני מעדיף שזה יישאר בינינו, אולי רק לאבי כי הוא חבר בועד כיתה."

"אבי, נפתרה התעלומה" מיהר יוסי לספר לאבי בשמחה. "אבל זה סודי, אני מבקש ממך לא לספר לאף אחד. נועם סיפר לי היום שהוא קנה את הספר מכספי ועד הכיתה שנותרו משנה שעברה"

"טוב, יוסי, העיקר שהתברר לנו מי קנה. האמת היא שזה מספיק לי, לא חשובים לי הפרטים"

הצעת דיון

  1. מי קנה את הספר החדש לכיתה? מדוע?
  2. במה עזר אבא של נועם לבנו?
  3. האם חשוב היה לדעתכם לשמור את החשבוניות משנה שעברה? מדוע?
  4. האם גם אתם מכירים סיפור על סילוק חשד?

קרדיט תמונות: רקפות- Zachi Evenor