Share

הסיפור שייך למאמר פרשת שמות: אהבת ישראל. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

עירית הרצליה קלטה כמאה משפחות עולים בשנה האחרונה, אך לא כולם מצאו מקום עבודה לפרנסתם. בוריס, עולה חדש מרוסיה, מצא עבודה בבית הספר "ביאליק" כאב בית. בוריס הוא מהנדס מכונות במקצועו ולא היה לו נוח לקבל עבודה זו, אך כבר אמרו חז"ל "גדולה מלאכה- שמכבדת את בעליה". לכן הוא וחבריו לא בחלו בשום עבודה ובלבד שתפרנס אותם. מאחר ולא עסק אף פעם בתפקיד זה, התקשה בוריס בתחילת דרכו במילוי המשימות שהגיעו אליו בתכיפות גדולה יחסית, ולא פעם נאלץ מנהל בית הספר להעיר לו על קצב עבודתו.

עזרה של חבר לתפקיד

בבית הספר השכן, ישנו עובד ישראלי ותיק בתפקיד אב הבית, ושמו שמעון. מידי פעם, מגיע שמעון לבית הספר "ביאליק" בשליחות המנהל לקבל חומרים וכדומה. באחת השליחויות פגש שמעון את בוריס והם החליפו רשמים מעבודתם. שמעון הבין את הקושי של בוריס והרגיע אותו. "אל תדאג, אני אחשוב על פתרון קל". למחרת הזמין שמעון את בוריס להגיע לבית ספרו בשעה ארבע, עם סיום עבודתו. הוא סיפר לו כי מאז שנפגשו השניים בבית ספר "ביאליק", חושב הוא על דרך לעזור לו, לבוריס. "ובכן" פתח שמעון דבריו, "אני רוצה כבר היום להתחיל להראות לך את המשימות שאני ממלא במסגרת תפקידי כאב בית. חלק מהן אתה ודאי יודע לבצע, וחלק אראה לך איך אני מבצע אותן." שמעון הכין מראש רשימת משימות ארוכה המקיפה את כל שעות היום. הוא התחיל לפי הסדר ועבר עם בוריס על כל משימה, מפתיחת בית הספר, סריקתו, הדלקת המזגנים והאורות וכו'. גם תיקונים שוטפים לימד שמעון את בוריס לבצע, כגון, תיקון קצר חשמלי, תיקון נזילה בברז כיור ועוד. בנוסף לכך, הגיע שמעון לבית הספר "ביאליק" כדי לעמוד מקרוב על התקדמותו של בוריס בביצוע המשימות.

שמחה בבית משפחת בוריס

התסכול המתמשך שהיה לבוריס במשך מספר חודשים, הקרין על אשתו ועל ילדיו. הוא היה מגיע עצוב ומעט עצבני מהעבודה, ומספר כל יום על עוד משימה שלא עמד בה ועל נזיפה שנשלחה אליו. לאחר מספר חודשים, כשגילה שמעון את בוריס בבית הספר השכן, מצב הרוח של בוריס השתנה. הוא הגיע שמח הביתה ופשוט היתה שמחה בביתו. אשתו ולידיו ערכו לו מסיבת הפתעה לרגל השינוי המשמעותי שעבר עליו והוא היה שמח לאין ערוך.

תעודת "מצטיין" לבוריס

לאורך כל תקופת עבודתו, החל מקליטתו בבית הספר ועד לשינוי הגדול שחל אצלו, עוקב מנהל בית הספר "ביאליק" אחר עבודתו של בוריס, מלווה אותו, מעודד וכו', אך לא היה לו פנאי גם להדריך אותו כמו שעשה זאת יפה, שמעון. עכשיו, כשראה המנהל את הבעת פניו השמחות של  בוריס, ויותר- את השיפור המשמעותי שחל בביצוע המשימות שעליו, החליט המנהל להעניק לו תעודת "מצטיין", תעודה שמעניק המנהל בכל שנה, לשלושה עובדים מצטיינים. את התעודה העניק המנהל לבוריס במעמד כל צוות העובדים, ובנוכחות בני משפחתו של בוריס. כאורח כבוד, הוזמן שמעון שעזר לבוריס מאד. במעמד זה הודה המנהל לשמעון שגילה בליווי המתמשך אהבת ישראל אמיתית. בדברי ברכתו לבוריס אמר, בין השאר: "בוריס, לימדת אותנו ש'אין דבר העומד בפני הרצון'".

הצעה לדיון

  1. מדוע היה בוריס מתוסכל במשך החודשים הראשונים לעבודתו?
  2. מי היה האיש שעזר לו להכיר את תפקידו כאב בית? במה?
  3. על מה זכה בוריס לקבל תעודת "מצטיין"?
  4. האם גם לכם יש סיפור על אהבת ישראל?